Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΑύξηση 90% στον κύκλο εργασιών και βελτίωση όλων των οικονομικών στοιχείων για την Aegean
Αεροπορικές εταιρίες

Αύξηση 90% στον κύκλο εργασιών και βελτίωση όλων των οικονομικών στοιχείων για την Aegean

Στα 229,1 εκατ. ευρώ έφτασε ο κύκλος εργασιών της Aegean Airlines, 90% υψηλότερος σε σχέση με το 2022 και 33% υψηλότερος από το πρώτο τρίμηνο του 2019. Βελτίωση σε όλα τα οικονομικά στοιχεία της εταιρίας.

Η Aegean Airlines ανακοίνωσε τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα του α’ τριμήνου 2023, καταγράφοντας σημαντική βελτίωση μεγεθών. Συγκεκριμένα, ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών παρουσιάζεται αυξημένος κατά 90% σε σχέση με το α’ τρίμηνο του 2022, αλλά και κατά 33% σε σχέση με το προ πανδημίας α’ τρίμηνο του 2019, φτάνοντας τα 229,1 εκατ. ευρώ.

Η επιβατική κίνηση εμφάνισε ισχυρή δυναμική, παρά το παραδοσιακά εποχικά ασθενές πρώτο τρίμηνο του έτους, συνεχίζοντας τη δυναμική του προηγούμενου έτους και καταγράφοντας αύξηση 72% από την αντίστοιχη περσινή περίοδο. Συνολικά, ο όμιλος προσέφερε 3,2 εκατ. θέσεις και μετέφερε 2,6 εκατ. επιβάτες, εκ των οποίων 1,6 εκατ. επιβάτες από/προς προορισμούς του εξωτερικού. Ο συντελεστής πληρότητας διαμορφώθηκε στο 82%, βελτιωμένος κατά 15,5 ποσοστιαίες μονάδες από το α’ τρίμηνο του 2022.

Η υψηλότερη χωρητικότητα που διατηρήθηκε τη χειμερινή περίοδο, η αυξημένη δυναμική της ζήτησης σε συνδυασμό με την προσφορά νέων υπηρεσιών καθώς και η εξελισσόμενη ωρίμανση της αναβάθμισης του στόλου συνέβαλλαν στην επίτευξη θετικού EBITDA στο εποχικά ασθενέστερο πρώτο τρίμηνο, ήτοι κέρδη 19,3 εκατ. ευρώ από ζημίες 16,1 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2022 αλλά και ζημίες 8,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.

Αντίστοιχα και οι ζημίες μετά από φόρους μειώθηκαν σε 14,4 εκατ. ευρώ από ζημίες  38,5 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2022 και ζημίες  35,2 εκατ. ευρώ το α’ τρίμηνο του 2019.

Κατά το πρώτο τρίμηνο 2023 ο όμιλος της Aegean Airlines εμφάνισε ισχυρές καθαρές ταμειακές ροές 138,6 εκατ. ευρώ, απόρροια και των υψηλών επιπέδων προ-πωλήσεων για τη θερινή περίοδο, με αποτέλεσμα τα ταμειακά διαθέσιμα, ισοδύναμα και λοιπές χρηματοοικονομικές επενδύσεις να διαμορφωθούν σε  591,1 εκατ.ευρώ την 31.03.2023 από 527,9 εκατ. ευρώ στο τέλος του έτους μετά και την αποπληρωμή δανεισμού ύψους 68,5 εκατ. ευρώ

Ο κ. Δημήτρης Γερογιάννης, διευθύνων σύμβουλος, ανέφερε σχετικά: «Είμαστε εξαιρετικά ικανοποιημένοι με το σημαντικά βελτιωμένο αποτέλεσμα του πρώτου τρίμηνου, που σηματοδοτεί, στην πιο αδύναμη περίοδο του έτους, τη δυναμική της ζήτησης αλλά και την ανταγωνιστικότητα της Aegean στο μετά πανδημίας περιβάλλον. Υποστηρίξαμε για άλλη μια φορά την επέκταση της τουριστικής περιόδου στην χώρα μας, μέσω της σημαντικής επένδυσης μας σε αύξηση της χωρητικότητας σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη το πρώτο τρίμηνο του 2023, συμβάλλοντας σε σημαντική αύξηση της κίνησης.

Εξακολουθούμε να βλέπουμε ισχυρή ζήτηση και κρατήσεις για την καλοκαιρινή περίοδο, που όπως πάντα θα διαμορφώσει το αποτέλεσμα της χρονιάς. Παράλληλα, ανοίγουμε νέους προορισμούς και παρουσιάζουμε κάθε μήνα νέα προϊόντα και στοχευμένες υπηρεσίες σε όλη την αλυσίδα του ταξιδιού, ώστε να δώσουμε στους επιβάτες μας τις δυνατότητες και τις επιλογές που βελτιώνουν την ταξιδιωτική τους εμπειρία και την σχέση τους με την Aegean».

Η Aegean σχεδιάζει να επιχειρεί με 76 αεροπλάνα το 2023 και να προσφέρει συνολικά 18 εκατ. θέσεις, με 11 εκατ. θέσεις εξωτερικού, 2 εκατ. περισσότερες συγκριτικά με το 2022 και 800 χιλιάδες περισσότερες από το 2019. Το Δίκτυο θα καλύπτει 46 χώρες, με 264 δρομολόγια σε 161 προορισμούς από συνολικά 8 βάσεις.

Αποτελέσματα Ομίλου Α’ Τριμήνου 2023

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ

‘22/‘23

Έσοδα 172,0 120,8 229,1 90%
EBITDA1 (8,5) (16,1) 19,3
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (48,7) (48,3) (18,6)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (35,2) (38,5) (14,4)

Σημείωση: 1.Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

 

Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ

‘22/‘23

Σύνολο Επιβατών (‘000) 2.525 1.502 2.581 72%
Χιλιομετρικοί επιβάτες (RPKs σε εκατ.) 2.482 1.455 2.715 87%
Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs σε εκατ.) 3.015 2.211 3.340 51%
Συντελεστής Πληρότητας

Τακτικές πτήσεις (RPK/ASK)

82,3% 66,1% 81,6% 15,5pp

Παρουσίαση των βασικών οικονομικών και οργανικών αποτελεσμάτων του α’ τριμήνου του 2022 και 2023 ως ποσοστό των αντίστοιχων αποτελεσμάτων της περιόδου του 2019.

Πρώτο

Τρίμηνο 2019

Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

Χιλιομετρικές Θέσεις (ASKs) 100% 73% 111%
Έσοδα 100% 70% 133%

 

Ανάλυση Καθαρού Δανεισμού 

(σε € εκατ.) 31.12.2022 31.03.2023
Σύνολο ταμειακών διαθεσίμων, ισοδύναμων και λοιπών χρηματοοικονομικών επενδύσεων 527,9 591,1
Δανειακές υποχρεώσεις 268,2 197,7
Υποχρεώσεις από μισθώσεις 737,3 812,6
Καθαρός Δανεισμός 477,6 419,2
EBITDA1 -12μηνο trailing 274,9 310,3
Δείκτης Καθαρού Δανεισμού / ΕBITDA 1,7x 1,4x

Σημείωση:

1.Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων, των 12 προηγούμενων μηνών (Ιαν.-Δεκ. 2022 και Απρ. 2022 -Μαρ. 2023 αντίστοιχα).

Η Aegean με μία ματιά

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα 120,8 229,1 90%
EBITDA1 (16,1) 19,3
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων (48,3) (18,6)
Κέρδη / (Ζημίες) μετά από φόρους (38,5) (14,4)
Συνολικοί επιβάτες (σε χιλ.) 1.502 2.581 72%
Μέσος αριθμός επιβατών ανά πτήση 99 126 27%
Συντελεστής Πληρότητας –  Τακτικές πτήσεις

(RPK/ASK)

66,1% 81,6% 15,5pp
Συντελεστής Πληρότητας- Τακτικές Πτήσεις (Επιβάτες/Διαθέσιμες Θέσεις) 65,4% 80,0% 14,6pp
Μέση απόσταση πτήσεων (χλμ.) 829 891 7,4%
RASK (σε € λεπτά)2 5,5 6,9 26%
Yield (σε € λεπτά)3 8,3 8,4 2%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4 8,0 7,7 -4%
CASK (EBT level, σε € λεπτά)4

– εκτός κόστους καυσίμων

6,5 5,8 -11%

Σημειώσεις:

1.Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

2.Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρική θέση, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

3.Μέσο έσοδο ανά χιλιομετρικό επιβάτη, δε λαμβάνονται υπόψιν τα Λοιπά Έσοδα.

4.Μέσο κόστος ανά χιλιομετρική θέση.

 

Ενοποιημένη Κατάσταση λογαριασμού αποτελεσμάτων α’ τριμήνου 2023

(σε € εκατ.) Πρώτο

Τρίμηνο 2022

Πρώτο

Τρίμηνο 2023

% μτβ
Έσοδα από τακτικές πτήσεις 101,6 200,0 97%
Έσοδα από ναυλωμένες πτήσεις 2,54 2,46 -3%
Άλλα έσοδα εκμετάλλευσης που σχετίζονται με τις πτήσεις 16,7 26,6 60%
Έσοδα από συμβάσεις με πελάτες 120,8 229,1 90%
Λοιπά έσοδα 6,8 7,9 16%
Παροχές σε εργαζόμενους (22,2) (30,5) 37%
Καύσιμα Αεροσκαφών (32,7) (62,8) 92%
Συντήρηση αεροσκαφών (19,5) (23,3) 19%
Τέλη υπέρπτησης (9,0) (12,6) 40%
Έξοδα επίγειας εξυπηρέτησης (10,5) (15,9) 52%
Χρεώσεις αεροδρομίων (9,7) (16,1) 66%
Έξοδα catering (4,8) (8,3) 75%
Έξοδα διανομής (10,3) (13,8) 34%
Έξοδα προβολής και διαφήμισης (3,0) (5,0) 71%
Διάφορα έξοδα (19,8) (27,1) 37%
Μισθώσεις (2,2) (2,1)
Κέρδη / (Ζημίες) προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων αποσβέσεων και απομειώσεων (EBITDA) (16,1) 19,3
Αποσβέσεις (30,7) (34,0) 11%
Κέρδη/ (Ζημίες) χρήσης προ φόρων και τόκων (ΚΠΤΦ) (46,7) (14,7)
Περιθώριο ΚΠΤΦ (ΕΒΙΤ Μargin) -38,7% -6,4%
Χρηματοοικονομικά έσοδα/ έξοδα (1,6) (3,9) 142%
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης προ φόρων (ΚΠΦ) (48,3) (18,6)
Περιθώριο ΚΠΦ (EBT Margin) -40,0% -8,1%
Φόρος εισοδήματος 9,9 4,2
Κέρδη/(Ζημίες) χρήσης μετά από φόρους (38,5) (14,4)

Συνοπτική Ενοποιημένη Κατάσταση Οικονομικής Θέσης

(σε € εκατ.) 31.12.2022 31.03.2023
Μη κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 1.203,3 1.319,1
Ταμειακά Διαθέσιμα1 463,7 497,5
Xρηματοοικονομικά περιουσιακά στοιχεία2 64,2 93,6
Λοιπά κυκλοφορούντα περιουσιακά στοιχεία 289,2 280,3
Σύνολο Περιουσιακών Στοιχείων 2.020,4 2.190,5
Σύνολο Ιδίων Κεφαλαίων 348,1 312,6

 

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

Ετικέτες
02/06/2023
01/06/2023
31/05/2023
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023