Τελευταία νέα
ΑρχικήΔιαμονή-ΔιατροφήΞενοδοχείαΠέρασμα στην κερδοφορία για τον Αστέρα της Βουλιαγμένης

Πέρασμα στην κερδοφορία για τον Αστέρα της Βουλιαγμένης

Αύξηση της τάξης του 17% εμφάνισε ο Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης κατά την χρήση του α` εξαμήνου. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανήλθεσε 10,43 εκατ. ευρώ έναντι 8,90 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη […]

Αύξηση της τάξης του 17% εμφάνισε ο Αστήρ Παλλάς Βουλιαγμένης κατά την χρήση του α` εξαμήνου. Ειδικότερα ο κύκλος εργασιών ανήλθε<...>σε 10,43 εκατ. ευρώ έναντι 8,90 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2005.

Το αποτέλεσμα του α` εξαμήνου 2006 προ φόρων, τόκων, αποσβέσεων και εκτάκτων μη επαναλαμβανόμενων εξόδων (εθελουσίας εξόδου 200 περίπου εργαζομένων και έξοδα διαγωνιστικής διαδικασίας για την εξεύρεση διαχειριστού) διαμορφώνεται σε κέρδη 2,46 εκατ. ευρώ έναντι ζημίας 604,00 χιλιάδων ευρώ κατά το ίδιο διάστημα του έτους 2005.

Συμπεριλαμβανομένων των εκτάκτων δαπανών που προαναφέρθηκαν και των τόκων και αποσβέσεων τα καθαρά αποτελέσματα της περιόδου διαμορφώνονται σε ζημίες 9,2 εκατ. ευρώ.

Όπως είναι γνωστό από 1ης Ιουλίου 2006 τη διαχείριση του συγκροτήματος ανέλαβε η διεθνούς φήμης ξενοδοχειακή αλυσίδα Starwood Hotels & Resorts. Η στρατηγική αυτή απόφαση της εταιρείας αποσκοπεί στην περαιτέρω ανάπτυξη του συγκροτήματος και ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας του στη διεθνή ξενοδοχειακή αγορά με θετική συνεισφορά και στην βελτίωση των οικονομικών στοιχείων της εταιρείας.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024
14/02/2024