Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsΑυξημένα τα κέρδη της Autohellas ATEE το 2006

Αυξημένα τα κέρδη της Autohellas ATEE το 2006

Αύξηση κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 13,6% παρουσίασε η Autohellas ATEE το 2006 (από 15,9 εκατ. ευρώ το 2005 σε 18 εκατ. ευρώ το 2006). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών […]

Αύξηση κερδών μετά φόρων και δικαιωμάτων μειοψηφίας 13,6% παρουσίασε η Autohellas ATEE το 2006 (από 15,9 εκατ. ευρώ το 2005 σε 18 εκατ. ευρώ το 2006). Ο ενοποιημένος κύκλος εργασιών ανήλθε στα 116,9 εκατ. ευρώ έναντι<...>107,5 εκατ. ευρώ της περσινής αντίστοιχης περιόδου, αύξηση δηλ. 8,6%, ενώ τα κέρδη προ φόρων, αποσβέσεων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων ανήλθαν στα 69,1 εκατ. ευρώ από 61 εκατ. το 2005.

Η αναπόσβεστη αξία του στόλου οχημάτων της Autohellas στο τέλος του 2006 ανέρχεται στα 200 εκατ. ευρώ, ενώ οι συνολικές επενδύσεις της εταιρίας στην επέκταση και ανανέωση του στόλου για το σύνολο του 2006 έφθασαν τα 114 εκατ. ευρώ. Ο συνολικός αριθμός αυτοκινήτων υπό διαχείριση της Autohellas / Hertz έφτασε το 2006 τις 26.800, από 8.500 μόλις το 1999.

Κατά την παρουσίαση των οικονομικών αποτελεσμάτων της εταιρίας, συζητήθηκε από τον κ. Δημήτρη Μαγγιώρο (αναπληρωτή γενικό διευθυντή), την κυρία Λίζα Πελεκάνου (διευθύντρια οικονομικών υπηρεσιών) και τον κ. Αλέξη Καραμαλή (υπεύθυνος επενδυτικών σχέσεων) η πορεία του τομέα των βραχυχρόνιων ενοικιάσεων, και η ανάγκη προσεκτικών κινήσεων στην αγορά των tour operators, αλλά και οι προοπτικές που εμφανίζονται από την περαιτέρω εκμετάλλευση της εσωτερικής αγοράς.

Εκτενής αναφορά έγινε και στον τομέα των μακροχρόνιων ενοικιάσεων, κλάδος ο οποίος συμμετέχει με 69% στον κύκλο εργασιών της Autohellas. Ο κλάδος αναμένεται να συνεχίσει την ανοδική του τάση σε ρυθμούς που θα κινούνται κοντά στο 8% τα επόμενα 3-4 χρόνια και στόχος της Autohellas είναι η διατήρηση του μεριδίου αγοράς που η Autohellas κατέχει μέχρι σήμερα, καθώς και η μέγιστη εκμετάλλευση των υποδομών και του έμπειρου ανθρώπινου δυναμικού της.

Κατά την παρουσίαση συζητήθηκε η πορεία της θυγατρικής στην Βουλγαρία, Autotechnica Ltd, η οποία έκλεισε την χρονιά με 15% αύξηση κερδών στις 425 χιλ. ευρώ. Η Autotechnica Ltd, αντιπροσωπεύει τόσο την Hertz όσο και την SEAT στην χώρα αυτή.

Αναφορά έγινε επίσης και στην Demstar Rentals 2005 Ltd, εταιρία στην οποία η Autohellas συμμετέχει με 75%, και στην οποία έχει χορηγηθεί το δικαίωμα χρήσης του ονόματος Hertz από την Autohellas για την χώρα της Κύπρου. Το 2006 αποτέλεσε ουσιαστικά την πρώτη 12μηνη χρήση της εταιρίας και ο κύκλος εργασιών ανήλθε στα 3.7 εκατ. ευρώ με κέρδη προ φόρων 217 χιλ. ευρώ.

Τέλος, ο κ. Μαγγιώρος αναφέρθηκε και στην ίδρυση εταιρίας στην Ρουμανία που ολοκληρώνεται στις επόμενες ημέρες, και η οποία θα εκμεταλλεύεται το αποκλειστικό δικαίωμα χρήσης του ονόματος Hertz στην χώρα αυτή, στον κλάδο του Fleet Management.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
30/05/2023
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023