Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςCar RentalsAutohellas: Νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχή χρονιά στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου
Ενοικίαση αυτοκινήτου

Autohellas: Νέο ιστορικό υψηλό για δεύτερη συνεχή χρονιά στα οικονομικά μεγέθη του ομίλου

Ενοποιημένες πωλήσεις 569 εκατ. ευρώ στο 9μηνο του 2022 και κέρδη προ φόρων 90 εκατ. ευρώ, με αύξηση 57%.

Η Autohellas ανακοινώνει τα αποτελέσματα 9μήνου 2022, καταγράφοντας για δεύτερη συνεχή χρονιά νέο ιστορικό υψηλό για τον όμιλο τόσο σε επίπεδο κύκλου εργασιών, όσο και κερδοφορίας. Συγκεκριμένα, το 9μηνο του 2022 ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 17% έναντι του 9μήνου του 2021, φθάνοντας τα 568,6 εκατ. ευρώ, από 485,9 εκατ. ευρώ το 2021. Τα λειτουργικά κέρδη (ΕΒΙΤ) διαμορφώθηκαν σε 100,9 εκατ. ευρώ, τα κέρδη προ φόρων (EBT) έφτασαν στα 90 εκατ. ευρώ (έναντι 57,3 εκατ. ευρώ το 2021), ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) του ομίλου ανήλθαν στα 71,5 εκατ. ευρώ, έναντι 6,4 εκατ. ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 54,1%. Συνολικά, ο απασχολούμενος στόλος για βραχυπρόθεσμες και μακροπρόθεσμες ενοικιάσεις ξεπέρασε τα 49.000 αυτοκίνητα, με 9.000 συνολικές αγορές νέων αυτοκινήτων.

Το γ’ τρίμηνο του έτους, το εποχικά ισχυρότερο για κάθε χρήση, ο κύκλος εργασιών παρουσίασε αύξηση 22,6% και διαμορφώθηκε στα 217,2 εκατ. ευρώ, έναντι 177,1 εκατ. ευρώ το αντίστοιχο τρίμηνο του 2021. Τα λειτουργικά κέρδη του τριμήνου (ΕΒΙΤ) ανήλθαν στα 55,9 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη μετά από φόρους (ΕΑΤ) κατέγραψαν αύξηση 42,6% και διαμορφώθηκαν στα 42,1 εκατ. ευρώ.

Ανάλυση ανά τομέα δραστηριότητας:
Ο Τομέας μισθώσεων αυτοκινήτων στην Ελλάδα παρουσίασε αύξηση 25,3% του κύκλου εργασιών στο 9μηνο του 2022, αγγίζοντας τα 195,5 εκατ. ευρώ σε πωλήσεις από 156 εκατ. ευρώ το 2021. Η αύξηση αυτή προέρχεται κυρίως από τις βραχυχρόνιες μισθώσεις, όπου η πορεία της τουριστικής ζήτησης, η περαιτέρω αναβάθμιση του δικτύου των σταθμών, αλλά και η αύξηση μεριδίου αγοράς της Autohellas, έφεραν σημαντικά αποτελέσματα. Σημειώνεται ότι κατά το 2021 και 9μηνο 2022 η καθαρή επένδυση ανήλθε σε 202 εκατ. ευρώ για τη διεύρυνση και ποιοτική αναβάθμιση του στόλου της εταιρείας με νέους τύπους αυτοκινήτων, με ιδιαίτερη έμφαση στα Crossover, SUV αλλά και τα υβριδικά και ηλεκτρικά αυτοκίνητα. Η κερδοφορία του συγκεκριμένου Τομέα υποστηρίχθηκε σημαντικά και από τη διάθεση των μεταχειρισμένων αυτοκινήτων του στόλου.

Η δραστηριότητα που σχετίζεται με τον Τομέα των μισθώσεων αυτοκίνητων στις 7 θυγατρικές εταιρείες εκτός Ελλάδας, κατέγραψε αύξηση 5% του κύκλου εργασιών, ο οποίος έφθασε τα 51,3 εκατ. ευρώ, από 48,8 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2021, λόγω του μικρότερου βαθμού ανάκαμψης της τουριστικής ζήτησης στις χώρες των Βαλκανίων. Ο περιορισμός ωστόσο των λειτουργικών δαπανών, συνέβαλε ώστε και ο τομέας αυτός να παρουσιάσει σημαντική βελτίωση στην κερδοφορία του.

Στις αρχές Οκτωβρίου ολοκληρώθηκε η από 01/08/2022 συμφωνία για την εξαγορά της πορτογαλικής εταιρείας HR Aluguer de Automóveis S.A. (HR), η οποία αποτελεί το δικαιοδόχο (franchisee) της Hertz International στην Πορτογαλία. Η δραστηριότητα αυτή δεν περιλαμβάνεται στα αποτελέσματα του εννεαμήνου. και θα ενοποιηθεί μόνο στο δ’ τριμήνου του Ομίλου Autohellas. Η εξαγορά αυτή αναμένεται να διπλασιάσει σε ετήσια βάση από το 2023 τα μεγέθη της διεθνούς δραστηριότητας του Ομίλου.

Σημαντική αύξηση 14,5% παρουσίασε και ο κύκλος εργασιών του Τομέα εμπορίας αυτοκινήτων, κυρίως στο σκέλος της Εισαγωγής/Διανομής (Hyundai, KIA, SEAT) συνεισφέροντας συνολικά 321,7 εκατ. ευρώ στον κύκλο εργασιών του ομίλου και συμβάλλοντας σημαντικά στο συνολικό λειτουργικό αποτέλεσμα. Είναι σημαντικό να σημειωθεί ότι το αθροιστικό μερίδιο του ομίλου σε ταξινομήσεις ανήλθε στο 15%.

Αξίζει επιπλέον να αναφερθεί ότι στις 12/10/2022 η Autohellas ανακοίνωσε μαζί με τη Samelet τη συμφωνία για την εξαγορά της τοπικής θυγατρικής του Ομίλου Stellantis στην Ελλάδα (FCA Greece S.A.), για την εισαγωγή και διανομή των μαρκών Alfa Romeo, Αbarth, Fiat, Fiat Professional και Jeep. Η ολοκλήρωση αυτής της εξαγοράς τελεί υπό την έγκριση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Τέλος, υπενθυμίζεται ότι στις 14/10/2022 η Έκτακτη Γενική Συνέλευση της Autohellas ενέκρινε την επιστροφή κεφαλαίου καθαρού ποσού ενός (1,00) ευρώ ανά μετοχή στους μετόχους, καταβάλλοντας συνολικά 48,6 εκατ. ευρώ και τις αντίστοιχες αναγκαίες τροποποιήσεις του άρθρου 3 του Καταστατικού της εταιρείας. Η εταιρεία έχει προχωρήσει τις σχετικές διαδικασίες και η καταβολή της επιστροφής κεφαλαίου αναμένεται να ξεκινήσει την 9/12/2022, μετά και την παρέλευση του κατά το νομό απαιτούμενου διαστήματος.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024