Τελευταία νέα
ΑρχικήΟδικές ΜεταφορέςΟδικός ΤουρισμόςΠροθεσμία έως το 2019 για μεγαλύτερη ασφάλεια στις οδικές σήραγγες
Απάντηση Ταγιάνι σε ερώτηση Μαυρομμάτη

Προθεσμία έως το 2019 για μεγαλύτερη ασφάλεια στις οδικές σήραγγες

“H υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες σοβαρών οδικών δυστυχημάτων” επισημαίνει στην απάντησή του στον ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, ο αρμόδιος για θέματα μεταφορώνΕπίτροπος, κ. Αντόνιο […]

“H υπερβολική ταχύτητα αποτελεί μία από τις κυριότερες αιτίες σοβαρών οδικών δυστυχημάτων” επισημαίνει στην απάντησή του στον ευρωβουλευτή της Ν.Δ., κ. Μανώλη Μαυρομμάτη, ο αρμόδιος για θέματα μεταφορών<...>Επίτροπος, κ. Αντόνιο Ταγιάνι.

Επιπλέον, η οδηγία 2004/54/ΕΚ σχετικά με την ασφάλεια στις σήραγγες του διευρωπαϊκού δικτύου έχει μεταφερθεί στο εθνικό δίκτυο όλων των κρατών μελών. Ωστόσο, είναι ακόμη πολύ νωρίς για να αντληθούν συμπεράσματα ως προς τον αντίκτυπο που έχει η εφαρμογή της οδηγίας στη μείωση των ατυχημάτων, δεδομένου ότι τα κράτη μέλη διαθέτουν διορία μερικών ετών για να επέμβουν στις σήραγγες της χώρας, ώστε αυτές να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις ασφάλειας που επιβάλλει η οδηγία.

Για ορισμένα κράτη, η προθεσμία αυτή είναι το 2014, ενώ για άλλα, εκείνα με πυκνότερο δίκτυο σηράγγων, η προθεσμία λήγει το 2019. Η χρονική διάρκεια των προθεσμιών αιτιολογείται από τη φύση και το μέγεθος των προς εκτέλεση έργων.

Υπό τις συνθήκες αυτές, η Επιτροπή δεν θα προτείνει νομοθετική ρύθμιση στο επίπεδο αυτό, εφόσον πολλά Κράτη Μέλη ήδη λαμβάνουν νομοθετικά μέτρα προσαρμοσμένα στις εθνικές ή τοπικές συνθήκες για να θέσουν περιορισμούς. Ένα από τα μέτρα είναι η απαγόρευση της κυκλοφορίας ορισμένων κατηγοριών οχημάτων στο σύνολο ή μέρος του οδικού τους δικτύου κατά τη διάρκεια των αντιστοίχων περιόδων.

Στην απάντησή του ο Επίτροπος σημειώνει ακόμα ότι όσον αφορά στις περιόδους υψηλής κίνησης, όπως οι ημέρες αναχώρησης σε διακοπές, οι στατιστικές τις οποίες χρησιμοποιεί η Επιτροπή δεν δείχνουν να υπάρχει κατά τη διάρκεια αυτών των ημερών υψηλότερη εμπλοκή των φορτηγών σε οδικά δυστυχήματα.

Με την ερώτησή του, ο Έλληνας ευρωβουλευτής ζήτησε να πληροφορηθεί σχετικά με το ενδεχόμενο λήψης πρόσθετων μέτρων προστασίας των οδηγών με ρυθμίσεις στις ώρες και μέρες κυκλοφορίας μεγάλων οχημάτων ή οχημάτων με επικίνδυνο φορτίο, καθώς και τα αποτελέσματα της εφαρμογής αυστηρότερης νομοθεσίας στον περιορισμό των ατυχημάτων σε σήραγγες του διευρωπαϊκού οδικού δικτύου.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
01/03/2024
29/02/2024
28/02/2024
27/02/2024
26/02/2024
23/02/2024