Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ"

Κοινωνία της Πληροφορίας ΜΑΕ

Τα Έργα θα υλοποιηθούν στο πλαίσιο του Άξονα - 4.6. 'Εκσυγχρονισμός και βελτίωση της ανθεκτικότητας κύριων κλάδων οικονομίας της χώρας'

22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024