Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΠαγκόσμιος Τουρισμός: Τάσεις και Προβλέψεις από το ΙΤΕΠ

Παγκόσμιος Τουρισμός: Τάσεις και Προβλέψεις από το ΙΤΕΠ

Ισχυρή ανάπτυξη, η οποία σε όρους αφίξεων εκτιμάται σε (+)5,6% και σε όρους εισπράξεων σε (+)7,7%, πραγματοποίησε σχετικώς ο παγκόσμιος διεθνής τουρισμός κατά το 2005. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων – ΙΤΕΠ, η ανάπτυξη αυτή είναι σημαντική…

Ισχυρή ανάπτυξη, η οποία σε όρους αφίξεων εκτιμάται σε (+)5,6% και σε όρους εισπράξεων σε (+)7,7%, πραγματοποίησε σχετικώς<...>ο παγκόσμιος διεθνής τουρισμός κατά το 2005. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Τουριστικών Ερευνών και Προβλέψεων – ΙΤΕΠ, η ανάπτυξη αυτή είναι σημαντική, ενόψει της παρουσίας εξωτερικών συγκυριακού χαρακτήρα δυσμενών παραγόντων, οι οποίοι σε καλές περιόδους θα συντηρούσαν για µμακρότερο χρόνο υφεσιακή ψυχολογία. Πρέπει να σημειωθεί ότι το παγκόσμιο ΑΕΠ αυξήθηκε κατά το ίδιο έτος µε ρυθμό 4,8%. Ο ρυθμός αυτός συνεπάγεται ελαστικότητα ζητήσεως 1,2 για το τουριστικό προϊόν, η οποία είναι υψηλή υπό τις δεδομένες συνθήκες.

Η ευμενής οικονομική συγκυρία, και μάλιστα σε μείζονες χώρες προελεύσεως διεθνών τουριστών, η οποία συντήρησε την καταναλωτική εμπιστοσύνη σε υψηλό επίπεδο, οι προσπάθειες και πρωτοβουλίες που αναλαμβάνονται από το σύνολο των τουριστικών χωρών για αναβάθμιση των τουριστικών υπηρεσιών αλλά και ‘εξοικείωση’ των τουριστών µε την ιδέα ότι ο κίνδυνος ελλοχεύει παντού, εξηγούν σε μεγάλο βαθμό την παγκόσμια τουριστική επίδοση, κατά το ΙΤΕΠ.

Η Ευρώπη, που είναι και η ωριμότερη, και δεσπόζουσα εισέτι, τουριστική αγορά στον κόσμο µε μερίδιο 54,6%, παρουσίασε ικανοποιητικό ρυθμό ανόδου, διπλάσιο του ρυθμού αυξήσεως του ΑΕΠ, ενώ οι λιγότερο τουριστικά ανεπτυγμένες πέτυχαν υψηλές επιδόσεις, που κυμαίνονται από 6,1% για την Αμερική μέχρι 10% για την Αφρική. Είναι άξιο επισημάνσεως, ότι οι συναλλαγματικές εισπράξεις αυξήθηκαν µε πολύ ταχύτερο ρυθμό (7,7%), γεγονός που αντανακλά τον ρόλο της ανόδου των εισοδημάτων, ίσως δε και της αυξήσεως του µμεριδίου των υπερπόντιων ταξιδίων.

Η Νότια και Ν.Α. Ευρώπη σημείωσαν αξιοπρόσεκτη ανάκαμψη, µε ρυθμό 5,7%. Ο
ρυθμός αυτός είναι τριπλάσιος του αντιστοίχου κατά το 2004 και κατά 42,5% υψηλότερος του µμέσου ευρωπαϊκού. Οφείλεται σε καλύτερη επίδοση όλων των χωρών, προεξαρχουσών της Τουρκίας (20,5%) και της Ισπανίας (6%). Η Ελλάδα µε (+)5% περίπου, πραγματοποίησε άλμα έναντι του 2004 (-5,4%), ωστόσο, κινήθηκε µε δυναμική µμικρότερη του μέσου όρου των χωρών της περιοχής.

Η προοπτική για το τρέχον έτος, βάσει εκτιμήσεων του ΠΟΤ, εξακολουθεί να διαπνέεται από αισιοδοξία, αν και έχει ενδεχομένως επηρεασθεί αρνητικά από τις τάσεις κατά τους πρώτους μήνες του έτους. Η συνεχιζόμενη ισχυρή παγκόσμια ανάπτυξη, και μάλιστα σε περιοχές µε αυξανόμενο ρόλο στο τουριστικό γίγνεσθαι, καθώς και η αποδυνάμωση “εξωγενών” παραγόντων, ίσως, αποδείξουν συντηρητική την πρόβλεψη του ΠΟΤ για αύξηση κατά 4,5% στις αφίξεις έναντι 5,6% του 2005. Οι προβλεπόμενες για Ευρώπη και Αμερική μεγάλες μειώσεις των ρυθμών
αυξήσεως των αφίξεων δεν µμπορούν να ερμηνευθούν ούτε από οικονομικούς, ούτε από άλλους λόγους. «Θεωρούμε ότι αν η πρόβλεψη επαληθευθεί, θα συνδυάζεται µε κάπως σύµµετρες μειώσεις για όλες τις περιοχές, αν και για διαφορετικούς λόγους» σημειώνει το ΙΤΕΠ.

Εις τα καθ’ ηµάς, οι ευρωπαϊκές μεσογειακές χώρες, προβλέπεται να διατηρήσουν υψηλό για την περιοχή ρυθμό τουριστικής αναπτύξεως (4,5%) έναντι 2,5% της Ευρώπης, ως συνόλου, αλλά µε σημαντική ανακατάταξη στην ιεράρχηση των χωρών από άποψη επιδόσεως. Ο ρόλος των
παραδοσιακών μεγάλων μεσογειακών τουριστικών χωρών ενδυναμώνεται, ενώ της Τουρκίας μειώνεται (μείωση -6,5%). Συγκλίνουσες εκτιμήσεις, ωστόσο, είναι αρκετά πιο απαισιόδοξες για την Τουρκία παρ’ όσον καταγράφει η πρόβλεψη του ΠΟΤ.

Για την Ελλάδα, η εκτίμηση του ΙΤΕΠ είναι ότι σε όρους αφίξεων ο τουρισμός θα αυξηθεί µε ρυθμό αρκετά ταχύτερο του 8%, πιθανότατα, όμως, µε αρκετά χαμηλότερο ρυθμό τουριστικών συναλλαγματικών εισπράξεων, λόγω μειωμένων τιμών σε ορισμένες περιοχές, ίσως δε και λόγω εφαρμογής σε µμεγαλύτερη έκταση της πολιτικής τιμών ‘all inclusive’. Η τάση µμειώσεως του μέσου αριθμού ημερών διαμονής θα έχει µάλλον επουσιώδη επίπτωση εν προκειµένω.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
Ετικέτες
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024