Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΗ Επιτροπή εγκρίνει την εταιρική σχέση μεταξύ British Airways και SN Brussels Airlines

Η Επιτροπή εγκρίνει την εταιρική σχέση μεταξύ British Airways και SN Brussels Airlines

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για περίοδο έξι ετών τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της British Airways και της SN Brussels Airlines. Oι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, ιδίως διότι με […]

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε για περίοδο έξι ετών τη συμφωνία συνεργασίας μεταξύ της<...> British Airways και της SN Brussels Airlines. Oι καταναλωτές θα επωφεληθούν από τη συμφωνία, ιδίως διότι με αυτή παρέχεται στους επιβάτες της SN πρόσβαση στο δίκτυο μακρινών αποστάσεων της BA. Στο μόνο δρομολόγιο που η συμμαχία θα καταργούσε τον ανταγωνισμό, δηλαδή στη διαδρομή Βρυξέλλες-Μάντσεστερ, οι αεροπορικές εταιρίες ανέλαβαν δεσμεύσεις που εγγυώνται την επιλογή των καταναλωτών.

Την 25η Ιουλίου 2002, η British Airways (BA) και η SN Brussels Airlines (SN) κοινοποίησαν στην Επιτροπή ορισμένες συμφωνίες συνεργασίας και ζήτησαν απαλλαγή βάσει του άρθρου 81 παράγραφος 3 της Συνθήκης.

Οι συμμαχίες των αεροπορικών εταιριών γενικά είναι επωφελείς για τους καταναλωτές αλλά ο νομοθέτης πρέπει να διασφαλίζει ότι δεν συνεπάγονται την κατάργηση του ανταγωνισμού σε ορισμένα δρομολόγια.

Με τη συμφωνία BA-SN τα μέρη μπορούν να συνεργάζονται μέσω των αντίστοιχων δικτύων τους όσον αφορά την τιμολόγηση, τα ωράρια και τη μεταφορική ικανότητα.

Η ανάλυση της Επιτροπής κατέδειξε ότι τα δίκτυα των μερών είναι σε μεγάλο βαθμό συμπληρωματικά και ότι η συνεργασία των δικτύων τους θα είναι επωφελής για τους καταναλωτές. Ειδικότερα, η συμφωνία αυτή θα επιτρέψει στους επιβάτες της SN να έχουν πρόσβαση σε δίκτυο μακρινών αποστάσεων, ενώ οι επιβάτες της BA θα επωφελούνται από την ευκολότερη πρόσβαση στους προορισμούς της SN στην Αφρική.

Αλληλοκαλυπτόμενα δρομολόγια

Η Επιτροπή εξέτασε προσεκτικά τον αντίκτυπο της συμμαχίας στις διαδρομές αφενός μεταξύ Βρυξελλών και Λονδίνου και αφετέρου μεταξύ Βρυξελλών και Μάντσεστερ, τις οποίες τόσο η BA όσο και η SN εξυπηρετούν.

Όσον αφορά τη διαδρομή Βρυξελλών-Λονδίνου, αν και η συμμαχία θα έχει σημαντικό αντίκτυπο σε αυτό το δρομολόγιο, δεν θα καταργήσει τον ανταγωνισμό καθώς η BA και η SN θα συνεχίσουν να αντιμετωπίζουν την ΒΜΙ και την Eurostar, δύο ισχυρούς ανταγωνιστές. Η ΒΜΙ διαθέτει επτά ημερήσια δρομολόγια από το αεροδρόμιο Heathrow του Λονδίνου και είναι μέλος της συμμαχίας STAR. Η Eurostar διαθέτει οκτώ ημερήσια δρομολόγια μεταξύ Βρυξελλών και του σταθμού Waterloo του Λονδίνου και αποτελεί ανταγωνιστική εναλλακτική λύση για τους επιβάτες που ταξιδεύουν τόσο για επαγγελματικούς λόγους όσο και για λόγους αναψυχής. Επίσης, η Επιτροπή εκτιμά ότι τα πέντε ημερήσια δρομολόγια που θα προσφέρει η VLM – με κοινή εκμετάλλευση πτήσεων με την Virgin Express από την 30ή Μαρτίου 2003 – μεταξύ Brussels-National και London-City μπορούν επίσης να αποτελέσουν πηγή ανταγωνισμού για τα μέρη.

Από την εξέταση της συμμαχίας προέκυψε ότι το δρομολόγιο Βρυξελλών Μάντσεστερ θα έχει τις σημαντικότερες συνέπειες όσον αφορά τον περιορισμό του ανταγωνισμού καθώς το συνολικό μερίδιο αγοράς των μερών προσεγγίζει το 100%. Επιπλέον, οι περιορισμοί στη μεταφορική ικανότητα του αεροδρομίου National των Βρυξελλών κατά τις περιόδους αιχμής, θα μπορούσαν να επηρεάσουν αρνητικά τις πιθανότητες νεοεισερχόμενου να εισέλθει στην αγορά αυτή.

Προκειμένου να αντιμετωπιστούν οι ανησυχίες της Επιτροπής, οι οποίες διατυπώθηκαν κατά την αρχική εξέταση, οι αεροπορικές εταιρίες ανέλαβαν να αποδεσμεύσουν επαρκείς διαθέσιμους χρόνους χρήσης (slots) για προσγείωση και απογείωση στο αεροδρόμιο National των Βρυξελλών, ώστε ένας νεοεισερχόμενος να μπορεί να προσφέρει τρία ημερήσια δρομολόγια προς το Μάντσεστερ, σε περίπτωση που αυτοί οι χρόνοι χρήσης δεν διατεθούν μέσω της τακτικής διαδικασίας χορήγησης χρόνων χρήσης. Τα μέρη από κοινού προσφέρουν επτά ημερήσια δρομολόγια σε αυτή τη διαδρομή και η Επιτροπή εκτιμά ότι τα τρία ημερήσια δρομολόγια που θα παρέχονται από ανταγωνιστικό φορέα θα επαρκούν για την άσκηση ανταγωνιστικών πιέσεων.

Ιστορικό

Η Επιτροπή, στις 10 Δεκεμβρίου 2002, δημοσίευσε σύνοψη της συμφωνίας στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η συμφωνία κοινοποιήθηκε δυνάμει του κανονισμού αριθ. 3975/87, που προβλέπει ότι εάν η Επιτροπή δεν προβάλει αντιρρήσεις εντός προθεσμίας 90 ημερών από την ημερομηνία της δημοσίευσης στην Επίσημη Εφημερίδα, η συμφωνία εξαιρείται αυτόματα από την απαγόρευση για διάστημα έξι κατ` ανώτατο όριο ετών. Η περίοδος των 90 ημερών εξέπνευσε την 10η Μαρτίου 2003 χωρίς η Επιτροπή να εκφράσει σοβαρές αμφιβολίες.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024