Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΚοινή προσέγγιση των κρατών μελών σε θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων

Κοινή προσέγγιση των κρατών μελών σε θέματα θεωρήσεων διαβατηρίων

Πρόταση Κανονισμού με στόχο την εναρμόνιση των στοιχείων που αναγράφονται στα διαβατήρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Πρόταση Κανονισμού με στόχο την εναρμόνιση των στοιχείων που αναγράφονται στα διαβατήρια των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης υιοθέτησε<...> η Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ειδικότερα, η Επιτροπή προτείνει -σύμφωνα και με τα συμπεράσματα της Συνόδου Κορυφής της Θεσσαλονίκης- την κοινή προσέγγιση των κρατών μελών σχετικά με την εισαγωγή των βιομετρικών στοιχείων στις θεωρήσεις διαβατηρίων (βίζες) και τις άδειες παραμονής υπηκόων τρίτων κρατών, καθώς και τα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ. Σε ό,τι αφορά τις βίζες και τις άδειες παραμονής υπηκόων τρίτων κρατών προτείνεται η υποχρεωτική εισαγωγή δύο βιομετρικών στοιχείων, της ψηφιακής φωτογραφίας και των δακτυλικών αποτυπωμάτων του κατόχου. Για τα διαβατήρια των υπηκόων των κρατών μελών της ΕΕ προτείνεται η υποχρεωτική εισαγωγή, μόνο της ψηφιακής φωτογραφίας του κατόχου, ενώ η εισαγωγή των δακτυλικών αποτυπωμάτων του κατόχου αφήνεται στη διακριτική ευχέρεια των κρατών μελών.

Σύμφωνα με την Επιτροπή, η πρόταση στοχεύει στον εκσυγχρονισμό των χαρακτηριστικών που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο της ΕΕ το 2000 σε ό,τι αφορά τα ελάχιστα κριτήρια ασφαλείας για τα διαβατήρια και τα άλλα ταξιδιωτικά έγγραφα. Ο Κανονισμός που προτείνεται, παρέχει το νομικό πλαίσιο για την ενσωμάτωση των βιομετρικών στοιχείων στα διαβατήρια των πολιτών της ΕΕ και αφήνει την εφαρμογή της ενέργειας αυτής στα κράτη μέλη. Η εφαρμογή από τα κράτη μέλη θα γίνει σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές που θα προσδιοριστούν από την αρμόδια επιτροπή, η οποία δημιουργήθηκε βάσει του άρθρου 6 του κανονισμού 1683/95 για το πρότυπο βίζας. Σημειώνεται ότι η κοινοτική Οδηγία 95/46/EC σχετικά με την ασφάλεια των δεδομένων ισχύει για την επεξεργασία προσωπικών δεδομένων -συμπεριλαμβανομένων των βιομετρικών στοιχείων- από τις αρχές των κρατών μελών, στο πλαίσιο του κοινοτικού δικαίου.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023