Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΆρθραΔιχοτομία στην Εκπαίδευση Ξεναγών: Ταχυτήτα vs. Πτυχία
Άρθρα

Διχοτομία στην Εκπαίδευση Ξεναγών: Ταχυτήτα vs. Πτυχία

Στον τομέα του τουρισμού, το υπουργείο δημιουργεί ανισότητες με την παράλληλη ύπαρξη ταχυρρυθμών σεμιναρίων και διχρόνων σχολών ξεναγών. Ερευνούμε τους λόγους πίσω από αυτήν την αντίφαση και τις επιπτώσεις στον τομέα.

Το Yπουργείο Tουρισμού, δημιουργεί ξεναγούς δύο ταχυτήτων. Ενώ οι σχολές ξεναγών παίρνουν σε ποσοστό 30% των εισακτεων με μοριοδοτηση, πτυχιούχους, δημιουργεί ξανά ξεναγούς διμηνων σεμιναρίων, επί πληρωμή, δίνοντας σε 50 πτυχιούχους τη δυνατότητα, πληρώνοντας δίδακτρα να αγοράσουν ουσιαστικά την επαγγελματική ξεναγικη ταυτότητα. Για ποιο λόγο το ίδιο το υπουργείο υποβιβάζει τις δίχρονες σχολές ξεναγών ( και για πτυχιούχους) και δίνει τη δυνατότητα σε όσους έχουν χρήματα, να παρακάμψουν την εκπαίδευση των ξεναγών που το ίδιο έχει θεσπίσει;

Τα ταχυρρυθμα σεμινάρια δημιουργήθηκαν πριν 11 χρόνια ως μνημονιακη υποχρέωση, όταν είχε το ίδιο το υπουργείο απαξιώσει και τελικά κλείσει τις σχολές ξεναγών. Σήμερα, λειτουργούν 5 σχολές σε όλη τη χώρα. Γιατί το υπουργείο δεν καταργεί πια τον μνημονιακο νόμο των ταχυρρυθμων σεμιναρίων απόκτησης ξεναγικης ταυτότητας, αλλά επιτρέπει την επαναφορά τους, εις βάρος μάλιστα των πτυχιούχων εκείνων που σπουδάζουν για δύο χρόνια στις σχολές, και μάλιστα με προνομιακή μεταχείριση, αφού επιτρέπει σε όσους πληρώσουν τα σεμινάρια την συμμετοχή τους με γνώση μόνο μιας ξένης γλώσσας, ενώ στις σχολές χρειάζεται γνώση δύο γλωσσών;

Γιατί στα ταχυρρυθμα επιτρέπει συμμετοχή μέχρι 50 άτομα, ενώ στις σχολές μέχρι 40, και αν κάποιος δεν εμφανιστεί η κενή θέση δεν συμπληρώνεται με επιλαχόντες, αλλά η σχολή συνεχίζει με 20, 30, 35 σπουδαστές;

Σε ποιο άλλο επάγγελμα μπορεί κάποιος αντί για κανονική φοίτηση να μπορεί πληρώνοντας δίμηνα σεμινάρια να το άσκησει; Το υπουργείο τουρισμού μπορεί να μας απαντήσει γιατί επιτρέπει δύο μέτρα και δύο σταθμά, γιατί δημιουργεί ανισότητες και διακρίσεις; Οι σχολές είναι επαγγελματικές, και όπως όλα τα επαγγέλματα, πρέπει να το σπουδάσεις, άσχετα από τα πόσο πτυχία έχεις αποκτήσει σε διάφορους τομείς.

Πρόεδρος - Πανελλήνια Ομοσπονδία Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ) | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Ο κ. Κρίτων Πιπέρας είναι Πρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξεναγών (ΠΟΞΕΝ).

Ετικέτες
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023