Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΗ Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει τις ενισχύσεις στα ελληνικά καζίνα
Διαπίστωση ότι η ιδιωτικοποίηση του καζίνου Πάρνηθας δεν εμπεριείχε ενίσχυση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει τις ενισχύσεις στα ελληνικά καζίνα

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε δύο έρευνες βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τα ελληνικά καζίνα. Στη μία απόφαση, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι πώλησης του μεριδίου 49% του ελληνικού κράτους στο καζίνο Mont Parnès ήταν σύμφωνοι με…

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ολοκλήρωσε δύο έρευνες βάσει των κανόνων της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις σχετικά με τα ελληνικά καζίνα. Στη μία απόφαση, η Επιτροπή<...> κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι όροι πώλησης του μεριδίου 49% του ελληνικού κράτους στο καζίνο Mont Parnès ήταν σύμφωνοι με την αγορά και επομένως δεν συνιστούσαν κρατική ενίσχυση. Στην άλλη απόφαση, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η χαμηλότερη φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα που ανήκουν στο κράτος συνιστά παράνομη ενίσχυση διότι προκαλεί διακριτική φορολογική μεταχείριση υπέρ των δημοσίων καζίνων χωρίς αντικειμενική αιτιολόγηση.

Η Επιτροπή ολοκλήρωσε σήμερα τις δύο έρευνες σχετικά με τις κρατικές ενισχύσεις που αφορούν τα ελληνικά καζίνα, οι οποίες κινήθηκαν τον Ιούλιο του 2010.

Διαφορετική φορολόγηση των δικαιωμάτων εισόδου στα καζίνα
Το 2009 η Επιτροπή έλαβε καταγγελία σύμφωνα με την οποία η φορολόγηση των εισιτηρίων εισόδου στα καζίνα στην Ελλάδα εισήγαγε διακρίσεις και συνεπαγόταν κρατική ενίσχυση υπέρ των δημοσίων καζίνων (C16/2010). Βάσει του ελληνικού δικαίου, τα εισιτήρια εισόδου υπόκεινται σε ενιαίο φόρο 80%, αλλά η νόμιμη τιμή των εισιτηρίων ανέρχεται σε 6 ευρώ για τα καζίνα που ανήκουν στο κράτος, ενώ τα ιδιωτικά καζίνα υποχρεούνται να χρεώνουν εισιτήριο 15 ευρώ. Αυτό σημαίνει ότι τα ιδιωτικά καζίνα πρέπει να καταβάλλουν φόρο στο κράτος επί του εισιτηρίου ύψους 12 ευρώ ανά άτομο (80% x 15), ενώ τα δημόσια καζίνα (καθώς και ένα ιδιωτικό καζίνο κατ` εξαίρεση εξομοιούμενο με τα δημόσια) καταβάλλουν μόνο 4,8 ευρώ (80% x 6).

Μετά από εμπεριστατωμένη έρευνα, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διαφορετική φορολογική μεταχείριση, αφενός, παρέχει πλεονέκτημα μόνο στα καζίνα που ανήκουν στο κράτος ή στο εξομοιούμενο καζίνο και, αφετέρου, συνεπάγεται για το κράτος απώλεια εσόδων τα οποία θα είχε σε διαφορετική περίπτωση εισπράξει. Το μέτρο νοθεύει τον ανταγωνισμό και επηρεάζει το εμπόριο μεταξύ κρατών μελών δεδομένου ότι οι φορείς εκμετάλλευσης σ` αυτόν τον τομέα είναι διεθνείς ξενοδοχειακοί όμιλοι, των οποίων οι αποφάσεις να προβούν σε επενδύσεις ή πωλήσεις μπορεί να επηρεαστεί από το επιλεκτικό μέτρο. Η Επιτροπή διαπίστωσε ότι ο δηλωθείς στόχος της αποτροπής από τα τυχερά παιχνίδια δεν μπορεί να συμβιβαστεί με το γεγονός ότι τα καζίνα με χαμηλότερο εισιτήριο εισόδου είναι εκείνα που βρίσκονται πλησιέστερα στα σημαντικότερα πληθυσμιακά κέντρα στην Ελλάδα ούτε με τη ρητή δυνατότητα να γίνονται δεκτοί πελάτες χωρίς να καταβάλλουν εισιτήριο.

Επομένως, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η διακριτική φορολογική μεταχείριση συνεπάγεται παράνομη και μη συμβιβάσιμη ενίσχυση και διέταξε την Ελλάδα να προβεί στην ανάκτησή της από τα καζίνα τα οποία ανήκουν στο δημόσιο από το 1999 και εφεξής. Δεδομένου ότι οι πληροφορίες σχετικά με τα ποσά της ενίσχυσης δεν είναι πλήρεις, η Επιτροπή χορήγησε στην Ελλάδα οδηγίες όσον αφορά τη μέθοδο υπολογισμού του ποσού της ανάκτησης.

Επίσης, η Επιτροπή ζήτησε από την Ελλάδα να ακυρώσει όλα τα εκκρεμή φορολογικά πλεονεκτήματα που απορρέουν από το μέτρο. Η Επιτροπή σημειώνει ότι η Ελλάδα εξετάζει το ενδεχόμενο αλλαγής του καθεστώτος τιμολόγησης ώστε να εξαλειφθούν οι διακρίσεις μεταξύ καζίνων.

Πώληση από το ελληνικό κράτος του μεριδίου 49% που κατείχε στο καζίνο Mont Parnes
Επίσης, η Επιτροπή κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η πώληση από την κυβέρνηση του μεριδίου 49% που κατείχε στο καζίνο Mont Parnès δεν εμπεριείχε κρατική ενίσχυση. Η Επιτροπή έλαβε καταγγελία από διαγωνιζόμενο που αποκλείστηκε από το διαγωνισμό. Όμως, η Επιτροπή διαπίστωσε ότι η πώληση πραγματοποιήθηκε με ανοικτή και ανεπιφύλακτη διαγωνιστική διαδικασία και θεώρησε ότι η Ελλάδα επέτυχε τιμή σύμφωνη με την αγορά.

Η μη εμπιστευτική εκδοχή των δύο αποφάσεων θα διατεθεί με τους αριθμούς υποθέσεων C15/2010 (SA. 16408) και C16/2010 (SA. 28973) στο State Aid Register (μητρώο κρατικών ενισχύσεων) του δικτυακού τόπου της ΓΔ Ανταγωνισμού μόλις επιλυθούν ορισμένα θέματα εμπιστευτικότητας. Οι νέες δημοσιεύσεις αποφάσεων για τις κρατικές ενισχύεις στο διαδίκτυο και στην Επίσημη Εφημερίδα περιλαμβάνονται στα State Aid Weekly e-News (εβδομαδιαία ηλεκτρονικά νέα για τις κρατικές ενισχύσεις).

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

24/04/2024
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024