Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Water Sports Certified Quality"

Water Sports Certified Quality

Οι κεντρικοί άξονες του Water Sports Certified Quality αφορούν την ανάδειξη ενός ποιοτικού και ισχυρού ελληνικού τουριστικού προϊόντος με παρεχόμενες

Πρόκειται για το καινοτόμο - πανευρωπαϊκά - σχήμα, το οποίο δημιούργησε για τις επιχειρήσεις εκμίσθωσης θαλάσσιων σπορ η ΤUV Austria

Κεντρικοί άξονες του Water Sports Certified Quality είναι η εφαρμογή και ικανοποίηση από τις πιστοποιημένες Επιχειρήσεις Εκμίσθωσης Θαλάσσιων Σπορ ενός

Η ασφάλεια και η πιστοποίηση είναι τα βασικά και πλέον σημαντικά κριτήρια επιλογής των προπονητών, καθώς και των επιχειρήσεων εκμίσθωσης

H πιστοποίηση που αποτελεί προϊόν της συνεργασίας της TÜV Austria Hellas με τον μη κερδοσκοπικό οργανισμό Safe Water Sports, αναβαθμίζει

26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023