Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΝομοθεσίαΑρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΕΝ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Αρχισε η συζήτηση του νομοσχεδίου του ΥΕΝ στην αρμόδια Επιτροπή της Βουλής

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορία της Βουλής άρχισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»

Στη Διαρκή Επιτροπή Παραγωγής και Εμπορία της Βουλής άρχισε η συζήτηση του σχεδίου νόμου «Ναυτική επαγγελματική εκπαίδευση, κατάρτιση και επιμόρφωση και ρύθμιση άλλων θεμάτων αρμοδιότητας του Yπουργείου Εμπορικής Ναυτιλίας»<...>.

Το σχέδιο νόμου μεταξύ άλλων περιλαμβάνει τα ακόλουθα θέματα:

1. Οι Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.), οι οποίες ανήκουν στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, παραμένουν σχολές δημοσίου και μόνο χαρακτήρα.

2. Η ναυτική επαγγελματική κατάρτιση και επιμόρφωση μπορεί να είναι και δημόσια και ιδιωτική.

3. Καθορίζονται τα θέματα ίδρυσης και λειτουργίας ιδιωτικών σχολών ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης (ΝΕΚΕ).

4. Δίδεται η δυνατότητα παροχής ναυτικής επαγγελματικής κατάρτισης και επιμόρφωσης εξ’ αποστάσεως (τηλεκπαίδευση), γεγονός το οποίο θα οδηγήσει σε μείωση της δαπάνης χρόνου των αξιωματικών στη στεριά.

5. Αναγνωρίζονται τα αποδεικτικά σπουδών και ναυτικής ικανότητας σχολών των κρατών-μελών της Ε.Ε..

6. Δίδεται η δυνατότητα στις Α.Ε.Ν. να παρέχουν επιμόρφωση, μετεκπαίδευση και επαγγελματική κατάρτιση σε θεματικά αντικείμενα της διεθνούς σύμβασης STCW, δίνοντας έτσι στους ναυτικούς μας τη δυνατότητα να λαμβάνουν πτυχία από 10 αποκεντρωμένες σχολές και όχι μόνο από ΚΕΣΕΝ του Πειραιά, διευκολύνοντας έτσι την προσωπική τους ζωή στη στεριά.

7. Προστίθεται νέα ειδικότητα στο Προσωπικό του Λιμενικού Σώματος αυτή των «Οικονομικών Αξιωματικών» και αυξάνονται οι οργανικές θέσεις για το σκοπό αυτό κατά 70.

8. Δύναται να αποσπάται μεταξύ ΥΕΝ και των εποπτευόμενων από αυτό Νομικών Προσώπων προσωπικό μετά από σύμφωνη γνώμη των αντίστοιχων υπηρεσιακών συμβουλίων.

9. Το προσωπικό το οποίο υπηρετεί στην «Εστία Ναυτικών» μπορεί να μεταφερθεί στο ΥΕΝ ή στα εποπτευόμενα από αυτό νομικά πρόσωπα.

10. Θα καταβάλλεται στους συνταξιούχους του ΝΑΤ σύνταξη αμέσως μετά την κατάθεση των δικαιολογητικών τους και επί εξάμηνο ως προκαταβολή, ώστε να λαμβάνουν σύνταξη μέχρι την οριστική αποδοχή της αιτήσεώς τους από το ΝΑΤ.

11. Τροποποιούνται 5 άρθρα του ν.2932/2001 «για την απελευθέρωση των θαλάσσιων ενδομεταφορών».

12. Τα ταχυδρομικά αντικείμενα τα οποία διακινούνται από ταχυδρομικές επιχειρήσεις με πλοία (α) μέχρις βάρους 20 Kg διακινούνται υποχρεωτικά από πλοία με ναύλο (β) τα άνω των 20 Kg διακινούνται βάσει συμφωνητικού κατά τις διατάξεις του ΚΙΝΔ. Καταργείται η διακριτική μεταχείριση των ΕΛΤΑ ΑΕ

13. Δίνεται η δυνατότητα στον ΟΛΠ ΑΕ τον ΟΛΘ ΑΕ και τις ΑΕ Λιμένων να απομακρύνουν από τις περιοχές τους όλα τα επικίνδυνα, επιβλαβή πλοία, ναυάγια κ.τ.λ. Με το άρθρο αυτό επιδιώκεται η άμεση απομάκρυνση παροπλισμένων πλοίων και ναυαγίων με ταχείες διαδικασίες.

14. Δύναται ο ΟΛΠ ΑΕ να εκποιεί από μόνος του τα πλωτά μέσα ή μηχανήματα κυριότητός του, χωρίς τη διαμεσολάβηση του ΟΔΔΥ.

15.Επιλύονται θέματα άσκησης Εθνικής Λιμενικής Πολιτικής και λειτουργικά θέματα των Οργανισμών Λιμένων.

16.Μετατρέπεται σε κακούργημα από πλημμέλημα η μεταφορά λαθρομεταναστών στη χώρα μας.
Οι «δουλέμποροι» (α) τιμωρούνται με ποινές φυλάκισης τουλάχιστον ενός ή δύο ετών και υψηλά χρηματικά ποσά, (β) με κάθειρξη αν από την πράξη προκύψει κίνδυνος για άνθρωπο και χρηματική ποινή 100.000 ευρώ και (γ) με ισόβια κάθειρξη αν επήλθε θάνατος συν 500.000 ευρώ χρηματική ποινή.

17. Τα μεταφορικά μέσα που κατάσχονται από παράνομες ενέργειες διατίθενται στις Λιμενικές Αρχές της χώρας εξαιρούμενα των διαδικασιών εκποίησης.

18.Συνιστάται Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής, στο οποίο προεδρεύει ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας. Το Συμβούλιο συνέρχεται ετησίως και λειτουργεί ως το κορυφαίο συμβουλευτικό όργανο προς το ΥΕΝ για θέματα στρατηγικής της Ελληνικής Ναυτιλίας. Τακτικά μέλη του Συμβουλίου είναι ο πρόεδρος του Ναυτικού Επιμελητηρίου Ελλάδος, οι πρόεδροι των Εφοπλιστικών Ενώσεων, ο πρόεδρος της ΠΝΟ, οι γενικοί γραμματείς του ΥΕΝ και δύο στελέχη του ΥΕΝ.

19. Δίνεται η δυνατότητα σε δημόσιους φορείς, τους ΟΤΑ και σε αλιευτικούς συνεταιρισμούς να βυθίζουν πλοία σε συγκεκριμένες περιοχές με σκοπό τη δημιουργία πυρήνα υποθαλάσσιας ζωής ή την εκπαίδευση ή ξενάγηση αυτοδυτών.

20. Θεσμοθετείται ο έλεγχος χρήσης οινοπνεύματος από κυβερνήτες ή χειριστές μικρών σκαφών αναψυχής, οι οποίοι θα υπόκεινται σε «αλκοτέστ».

21. – Με προσθήκη η οποία κατατέθηκε θεσμοθετείται “η θαλάσσια περιήγηση με υποβρύχιο σκάφος για αναψυχή”

Όπως δήλωσε σε συνέντευξη τύπου ο υπουργός Εμπορικής Ναυτιλίας Γιώργος Ανωμερίτης, με το σχέδιο νόμου αυτό:

  • ξεκινάει η εκπαιδευτική μεταρρύθμιση της ναυτικής εκπαίδευσης με κύριο στόχο την αναβάθμισή της και παγκόσμια προτυποποίησή της
  • το σχέδιο νόμου είναι ένα πολυνομοσχέδιο, το οποίο επιλύει θέματα της ναυτιλιακής κοινότητας, των εργαζομένων, ενώ εισάγει και νέους θεσμούς όπως, η τηλεκπαίδευση, η πιστοποίηση σπουδών, η βύθιση πλοίων για συγκεκριμένους σκοπούς, η ιδιωτική κατάρτιση, το Συμβούλιο Εθνικής Ναυτιλιακής Πολιτικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι επί των θεμάτων του σχεδίου νόμου υπήρξε σχεδόν καθολική αποδοχή από 42 φορείς της ναυτιλιακής κοινότητας, οι οποίοι συνέβαλαν γραπτά και εποικοδομητικά στο διάλογο, ο οποίος διεξήχθη.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023