Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςΕγκρίθηκε η δημοπράτηση εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων στο λιμάνι Κατακόλου
Λιμένες

Εγκρίθηκε η δημοπράτηση εκτέλεσης συμπληρωματικών έργων στο λιμάνι Κατακόλου

Το έργο, μεταξύ άλλων, περιλαμβάνει την κατασκευή κρηπιδοτοίχου βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, κατασκευή νέου εσωτερικού μώλου από φυσικούς ογκολίθους και επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κεντρικού προβλήτα του λιμένα με την κατασκευή νέας νησίδας πρόσδεσης/ παραβολής κρουαζιερόπλοιων.

Εγκρίθηκε από την Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας η δημοπράτηση, η κατάρτιση όρων και η συγκρότηση της Επιτροπής Διαγωνισμού του Έργου “Εκτέλεση Συμπληρωματικών Έργων στον Λιμένα Κατακόλου”, συνολικού προϋπολογισμού 12.124.000 ευρώ (με ΦΠΑ).

Η Οικονομική Επιτροπή, ως προϊσταμένη αρχή, προέβη στην έγκριση των τευχών δημοπράτησης, του προϋπολογισμού της μελέτης, στην έγκριση της περιληπτικής και αναλυτικής διακήρυξης, καθώς και στον ορισμό της επιτροπής διεξαγωγής δημοπρασίας, με κλήρωση.

“Πρόκειται για μια σημαντική εξέλιξη όχι μόνο για την περιοχή της Περιφερειακής Ενότητας Ηλείας αλλά κυρίως για το Κατάκολο και ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα, με την έγκριση της δημοπράτησης και των όρων αυτής. Και αυτό γιατί είναι σημαντική η ταχύτερη ολοκλήρωση του έργου, για την καλύτερη και ασφαλέστερη πρόσβαση στο λιμάνι του, περισσότερων κρουαζιερόπλοιων και άλλων πλοίων”, επεσήμανε ο αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών κ. Χρήστος Χριστοδουλόπουλος, που προήδρευσε στη συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής.

Συγκεκριμένα, η Ενδιάμεση Διαχειριστική Αρχή της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, με την με την υπ’αριθμ.πρωτ.4033/2012 απόφαση ενέταξε το έργο με τίτλο “Εκτέλεση συμπληρωματικών έργων στον λιμένα Κατακόλου” στο ΕΠ ΔΕΠΙΝ 2007-2013 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας Υποδομές και Υπηρεσίες Προσπελασιμότητας Δυτικής Ελλάδας 012301, με αρχικό συνολικό προϋπολογισμό 6.760,000 ευρώ.

Η παραπάνω απόφαση, στη συνέχεια τροποποιήθηκε με την υπ’αριθμ. 5426/30.10.2013 της Ενδιάμεσης Διαχειριστικής Αρχής, με αύξηση του συνολικού προϋπολογισμού σε 12.464.000 ευρώ, εκ των οποίων το ποσό, που αντιστοιχεί στην κατασκευή του εν θέματι έργου, ανέρχεται στα 12.124.000 ευρώ.

Το έργο, συνοπτικά  περιλαμβάνει: Κατασκευή κρηπιδοτοίχου βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους συνολικού μήκους 206.0 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -2.70 m από την Μέση Στάθμη Θαλάσσης, κατασκευή κρηπιδοτοίχου βαρύτητας από συμπαγείς τεχνητούς ογκολίθους, συνολικού μήκους 62.40 μέτρων περίπου και ωφέλιμου βάθους -1.50 m, κατασκευή νέου εσωτερικού μώλου από φυσικούς ογκολίθους συνολικού μήκους 80 m περίπου και κατασκευή επέκτασης του προσήνεμου μώλου του λιμένα κατά 150m περίπου, επέκταση των λιμενικών εγκαταστάσεων του υφιστάμενου κεντρικού προβλήτα του λιμένα με την κατασκευή νέας νησίδας πρόσδεσης/ παραβολής κρουαζιερόπλοιων. Και τέλος, μικρής κλίμακας εκσκαφή της λιμενολεκάνης έως στάθμης -10.50m και επανεπίχωση περιοχών της λιμενολεκάνης που έχουν εμφανίσει διάβρωση λόγω της δράσης των προπελών των πλοίων.

Στη συνεδρίαση συμμετείχαν τα μέλη της Επιτροπής κ.κ. Κωνσταντίνος Καρανίκας, Νίκος Μιχαλόπουλος, Τρύφωνας Φωτόπουλος, Νίκος Τσάνης, Αριστείδης Μπουχάγιερ, Γεώργιος Καραπάνος, Χρήστος Σταυρόπουλος και Χριστίνα Σταρακά.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

24/04/2024
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024