Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΝομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτουρισμό
Τουριστική πολιτική

Νομοθετική πρόταση του ΠΑΣΟΚ για τον αγροτουρισμό

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων με τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών.

Η δυνατότητα αγροκτημάτων και μονάδων παραγωγής, επεξεργασίας και τυποποίησης αγροτικών προϊόντων να παρέχουν υπηρεσίες φιλοξενίας και εστίασης σε συνδυασμό με δραστηριότητες που σχετίζονται με την αγροτική παραγωγή, προβλέπεται στο θεσμικό πλαίσιο για τον αγροτουρισμό που προτείνει το ΠΑΣΟΚ διά της Κοινοβουλευτικής υπεύθυνης Τουρισμού του κόμματος κας Άντζελας Γκερέκου.

Με τις προτεινόμενες ρυθμίσεις εισάγονται γενικοί κανόνες, ορισμοί και κατευθύνσεις για την άσκηση της αγροτουριστικής δραστηριότητας η οποία διαχωρίζεται από άλλες μορφές του τουρισμού υπαίθρου. Για πρώτη φορά ορίζεται ο αγροτουρισμός ως η ειδική μορφή Τουρισμού που αφορά την παροχή υπηρεσιών υποδοχής και φιλοξενίας ή/και εστίασης σε χώρους λειτουργικά ενοποιημένους με αγροτικές εγκαταστάσεις, οι οποίες προσφέρονται συνδυαστικά με δραστηριότητες σχετικά με την αγροτική παραγωγή και την ανάδειξη του αγροτικού τοπίου.

Οι αγροτουριστικές υπηρεσίες μπορούν να παρέχονται από δύο μορφές επιχειρήσεων: τα αγροκτήματα, δηλαδή τους λειτουργικά ενοποιημένους χώρους αγροτικής κατοικίας και αγροτικής εκμετάλλευσης με αυτοτέλεια γηπέδου/οικοπέδου, και τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις, εφ’όσον συνοδεύονται υποχρεωτικά είτε με οργανωμένες επιχειρηματικά υπηρεσίες είτε εστίασης, είτε υποδοχής και φιλοξενίας σε τουριστικά καταλύματα μέγιστης δυναμικότητας σαράντα κλινών. Οι αγροτουριστικές επιχειρήσεις που παρέχουν υπηρεσίες εστίασης υποχρεούνται να προσφέρουν, εκτός των προϊόντων που παράγουν οι ίδιες, επιλεγμένα διατροφικά προϊόντα του πρωτογενούς τομέα των οποίων η παραγωγή ή και η επεξεργασία ή και η τυποποίηση πραγματοποιείται εντός της οικείας περιφέρειας (“Καλάθι Αγροτικών Προϊόντων Περιφέρειας”). Για τις αγροτικές εκμεταλλεύσεις προβλέπεται επίσης η δυνατότητα παροχής υπηρεσιών παρακολούθησης ή συμμετοχής σε δραστηριότητες σχετικά με την αγροτική ζωή και παραγωγή, τη γαστρονομία, τη γευσιγνωσία/οινογνωσία, καθώς και η διοργάνωση εκπαιδευτικών και επιμορφωτικών σεμιναρίων.

Στις προτεινόμενες ρυθμίσεις περιλαμβάνεται και η πιστοποίηση των αγροτουριστικών επιχειρήσεων με τη χορήγηση Ειδικού Σήματος Αγροτουρισμού, με σκοπό τη διασφάλιση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών, ο ορισμός πλαισίου ελέγχου και εποπτείας των επιχειρήσεων αγροτουρισμού, καθώς και η θέσπιση φορολογικών και ασφαλιστικών ρυθμίσεων για τους επαγγελματίες αγρότες που αναπτύσσουν αγροτουριστική δραστηριότητα ως συμπληρωματική της αγροτικής απασχόλησης. Η νομοθετική πρόταση έχει τεθεί υπόψη του Υπουργείου Τουρισμού, με το οποίο έχει προηγηθεί συνεργασία.

“Προτείνουμε ένα μοντέλο στο οποίο πόροι, δεξιότητες και δραστηριότητες συνδυάζονται με ένα δημιουργικό τρόπο για να διαμορφώσουν ένα καινοτόμο προϊόν που αξιοποιεί τα φυσικά πλεονεκτήματα του τόπου μας, την εμπειρία και γνώση αγροτικών νοικοκυριών και επιχειρήσεων. Οι αγροτουριστική δραστηριότητα μπορεί να ενισχύσει το αγροτικό εισόδημα, να προωθήσει την ντόπια παραγωγή αλλά και να δημιουργήσει θέσεις εργασίας, κρατώντας τους αγρότες – ειδικά τους νέους αγρότες – στον τόπο τους. Παράλληλα, εμπλουτίζει το τουριστικό μας προϊόν, συμβάλλοντας στην πολυπόθητη διεύρυνση της τουριστικής περιόδου και στην ανάδειξη των τοπικών ταυτοτήτων“, δήλωσε η κα Γκερέκου.

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΑΙΤΙΟΛΟΓΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ

ΑΓΡΟΤΟΥΡΙΣΜΟΣ-ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

23/05/2024
22/05/2024
21/05/2024
20/05/2024
17/05/2024
16/05/2024