Τελευταία νέα
ΑρχικήΘαλάσσιες ΜεταφορέςYachtingΜείωση -10,9% στον κύκλο εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ το 2020
Λιμένες

Μείωση -10,9% στον κύκλο εργασιών της ΟΛΠ ΑΕ το 2020

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 36,9 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 10,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -22,3%.

Η ΟΛΠ ΑΕ ανακοινώνει τα οικονομικά αποτελέσματα 2020 σύμφωνα με τα οποία:

Ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 132,9 εκατ. ευρώ, έναντι 149,2 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 16,3 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -10,9%. H μεταβολή αυτή, οφείλεται κυρίως στη σημαντική μείωση των εσόδων λόγω της πανδημίας στον τομέα Κρουαζιέρας και Ακτοπλοΐας κατά 84% και 26,4% ή ποσού 10,5 εκατ. ευρώ και 3 εκατ. ευρώ αντίστοιχα, καθώς επίσης και στον τομέα Διακίνησης Αυτοκίνητων κατά 20,3% ή ποσού 2,8 εκατ. ευρώ. Αύξηση σημειώθηκε στα έσοδα από το αντάλλαγμα παραχώρησης της ΣΕΠ κατά 1,1% ή ποσού 0,7 εκατ. ευρώ, καθώς και στον τομέα της Ναυπηγοεπισκευής κατά 16,2% ή ποσού 1,9 εκατ. ευρώ.

Τα συνολικά έξοδα μειώθηκαν κατά -8.8% το 2020, σε 93,7 εκατ. ευρώ, έναντι 102,7 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρά το γεγονός ότι οι αμοιβές και τα έξοδα προσωπικού παρέμειναν αμετάβλητα στα 58 εκατ. ευρώ.

Τα κέρδη προ φόρων ανέρχονται σε 36,9 εκατ. ευρώ, έναντι 47,6 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019, παρουσιάζοντας μείωση ποσού 10,7 εκατ. ευρώ ή ποσοστό -22,3% και τα κέρδη μετά από φόρους ανέρχονται σε € 26,4 εκατ. μειωμένα κατά -25% σε σχέση με τα 35,4 εκατ. ευρώ της χρήσης 2019. Να σημειωθεί ότι η ΟΛΠ ΑΕ θα καταβάλλει 4,8 εκατ. ευρώ, ως αντάλλαγμα παραχώρησης στο Ελληνικό Δημόσιο για το 2020 (έναντι 5,4 εκατ. ευρώ το 2019).

Αύξηση σημείωσαν τα διαθέσιμα που ανήλθαν σε 111,4 εκατ. ευρώ, έναντι 106,7 εκατ. ευρώ το 2019, ενώ ταυτόχρονα μειώθηκε και ο τραπεζικός δανεισμός κατά 6 εκατ. ευρώ, λόγω εξόφλησης τεσσάρων δόσεων του μακροπροθέσμου δανεισμού. Το προτεινόμενο μέρισμα ανά μετοχή ανέρχεται σε 0,40 ευρώ.

Ο πρόεδρος ΔΣ της ΟΛΠ ΑΕ Yu Zenggang δήλωσε: “Παρά τον αντίκτυπο του COVID-19 και τις αρνητικές επιπτώσεις στα οικονομικά αποτελέσματα σε συγκεκριμένους επιχειρησιακούς τομείς, η εταιρεία πέτυχε την ομαλή συνέχιση των λιμενικών δραστηριοτήτων σε συνθήκες ασφάλειας, χωρίς να θέσει κανένα εργαζόμενο σε καθεστώς αναστολής. Ταυτόχρονα προχώρησε σε συμβασιοποίηση επενδύσεων που ανέρχονται σε 211,7 εκατ. ευρώ και εντείνει τις προσπάθειες επιτάχυνσης της υλοποίησής τους, παρά τις αντίξοες συνθήκες”.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

Ετικέτες
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024
11/04/2024
10/04/2024
09/04/2024