Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΔιαφήμιση & ΠροβολήΕρωτήσεις της αντιπολίτευσης για τη διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Ερωτήσεις της αντιπολίτευσης για τη διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού

Καμία πληροφορία δεν δίδεται σε δύο ερωτήσεις που έχει καταθέσει μέσα στον Ιούνιο και Ιούλιο η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι βουλευτές Ροδούλα Ζήση και Χρήστος Πρωτόπαπας στον υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Αβραμόπουλο σχετικά με τη διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και υλοποίησή της, όπως επίσης και στο κύριο ερώτημα σε ποιον ανετέθη η σχετική μελέτη…

Καμία πληροφορία δεν δίδεται σε δύο ερωτήσεις που έχει καταθέσει μέσα στον Ιούνιο και Ιούλιο η αντιπολίτευση και συγκεκριμένα οι βουλευτές Ροδούλα Ζήση και Χρήστος Πρωτόπαπας στον<...> υπουργό Τουριστικής Ανάπτυξης κ. Δημ. Αβραμόπουλο σχετικά με τη διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και υλοποίησή της, όπως επίσης και στο κύριο ερώτημα σε ποιον ανετέθη η σχετική μελέτη.

Συγκεκριμένα, στην τελευταία ερώτησή που έγινε στις 17-6-2005 ερωτήθη ο κ. υπουργός – μεταξύ άλλων – Σε ποιον και με ποιες διαδικασίες ανετέθη η μελέτη που αναφέρεται στο έγγραφο 511573 της 7-7-2005 του προέδρου ΕΟΤ, που μας είχατε αποστείλει. Στο ερώτημα αυτό στην απάντησή του υπουργού στις 29 Ιουλίου Αρ. Πρωτ. 1365, ενώ γίνεται αναφορά στη μελέτη, δεν επισυνάπτεται ούτε δίδεται κανένα στοιχείο, σε ποιον ανετέθη, και ποια η σχετική αμοιβή, αλλά επισυνάπτεται μόνο το τεχνικό δελτίο του έργου που υπεβλήθη για το Γ΄ Κ.Π.Σ, αναφέρουν οι βουλευτές. Στο σχετικό λοιπόν τεχνικό Δελτίο παράγραφος Δ αναφέρεται ότι η δημοσίευση της σχετικής Διακήρυξης μελέτης έγινε στις 27-7-2004, η απόφαση ανάθεσης ελήφθη 5-8-2004 και η υπογραφή της σύμβασης έγινε 5-8-2004, δηλαδή διακήρυξη και ανάθεση και υπογραφή έγιναν σε χρόνο ρεκόρ.

Επειδή η διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού είναι θεμελιώδους σημασίας για την πρόοδο του ελληνικού τουρισμού καθώς και η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων από το Γ΄ Κ.Π.Σ, οι βουλευτές ρωτούν τον υπουργό:

    Σε ποιον ανετέθη η σχετική μελέτη, ποια τα προσόντα του, ποια η αμοιβή, βάσει ποιας απόφασης και πρακτικού αξιολόγησης επελέγη ο ανάδοχος; Να κατατεθούν τα σχετικά έγγραφα.
  • Πως είναι δυνατόν, όπως αναφέρεται στο σχετικό τεχνικό δελτίο, η δημοσίευση να γίνει στις 27-7-2004, η απόφαση ανάθεσης να γίνει 5-8-2004 και παράλληλα να υπογραφεί η σχετική σύμβαση στις 5-8-2005; Τηρήθηκαν οι προβλεπόμενες διαδικασίες που προβλέπει το Γ΄ Κ.Π.Σ. και οι διαδικασίες ανάθεσης; Έγινε δημοσίευση και αν ναι πού;
  • Η οριστική παραλαβή της μελέτης έπρεπε να είχε γίνει 5-2-2005 και, όπως αναφέρεται στην απάντησή σας, δεν έχει γίνει ακόμα. Γιατί καθυστέρησε; Να κατατεθεί η σχετική αλληλογραφία και ει δυνατόν η εγκριθείσα μελέτη.
  • Μετά από όλα αυτά, πως τελικά, αν βέβαια γίνει και έχει βέβαια προγραμματισθεί, θα γίνει η διαφήμιση εναλλακτικών μορφών τουρισμού και η απορρόφηση των σχετικών κονδυλίων του Γ ΄ Κ.Π.Σ.;
Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
29/05/2023
26/05/2023
25/05/2023
24/05/2023
23/05/2023
22/05/2023