Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίHATTA και ECTAA εναντίων IATA για παραβάσεις των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών νόμων

HATTA και ECTAA εναντίων IATA για παραβάσεις των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών νόμων

Την 18η Οκτωβρίου εκπρόσωποι της ECTAA (European Community of Travel Agents’ Association), εκ των οποίων και εκπρόσωπος του Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA), που είναι μέλος της καθώς […]

Την 18η Οκτωβρίου εκπρόσωποι της ECTAA<.> (European Community of Travel Agents’ Association), εκ των οποίων και εκπρόσωπος του<...> Συνδέσμου Ελλήνων Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων (HATTA<.>), που είναι μέλος της καθώς και της GEBTA (Guild of European Business Travel Agents), κατέθεσαν επίσημα φάκελο παραπόνων εναντίον της IATA και των μελών της αεροπορικών εταιριών, για παραβάσεις των ευρωπαϊκών αντιμονοπωλιακών νόμων όπως αυτοί διατυπώνονται στα άρθρα 81 και 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Οι ECTAA και GEBTA θεωρούν ότι οι κανονισμοί που περιέχονται στα Ψηφίσματα (Resolution) 814 της ΙΑΤΑ, τις οποίες καλούνται όλοι οι εγκεκριμένοι από την ΙΑΤΑ ταξιδιωτικοί πράκτορες να τηρούν σε εφαρμογή του Συμβολαίου Πρακτόρευσης ΙΑΤΑ (Passanger Sales Agreement), συνιστούν συμφωνίες και Ψηφίσματα Ενώσεων που απαγορεύονται σαφώς από το άρθρο 81 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και επιτρέπουν στην ΙΑΤΑ και τα μέλη της αεροπορικές εταιρίες να καταχρώνται της δεσπόζουσας θέσης στην αγορά για την διανομή υπηρεσιών αερομεταφορών, που συνιστά παράβαση του άρθρου 82 της Συνθήκης της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.

Ο ΗΑΤΤΑ τονίζει την απόλυτη συμφωνία του με τις θέσεις της ECTAA όπως αυτές εκφρράζονται, μεταξύ άλλων, στη σχετική δήλωση του προέδρου της κ. Walter Krombach, ο οποίος αναφέρει: “Δημιουργώντας οι αερομεταφορείς μέλη της ΙΑΤΑ το δικό τους δίκτυο πωλήσεων, μέσω του διαδικτύου, έγιναν κατευθείαν ανταγωνιστές των εγκεκριμένων ΙΑΤΑ ταξιδιωτικών πρακτόρων. Όμως τα Ψηφίσματα (Resolutions) 814, δημιουργούν στρεβλώσεις του ανταγωνισμού μεταξύ των αερομεταφορέων ΙΑΤΑ και των πρακτόρων τους με καταστροφικό τρόπο για τους τελευταίους. Τα Ψηφίσματα 814 δημιουργούν στους ταξιδιωτικούς πράκτορες ξεπερασμένες και πολυέξοδες υποχρεώσεις, αλλά, παράλληλα, μεταξύ άλλων, επιτρέπουν στις αεροπορικές εταιρείες να μειώνουν τις προμήθειες χωρίς προειδοποίηση, συχνά σε ασύμφορο επίπεδο γι αυτούς. Επιπλέον, χωρίζουν την Ενωμένη Ευρωπαϊκή αγορά για την πώληση των υπηρεσιών αερομεταφοράς κατά το δοκούν”. Τα προαναφερόμενα, τονίζει ο ΗΑΤΤΑ, έχουν ως συνέπεια να επιτρέπουν στους πράκτορες επί παραδείγματι της Ελλάδας, την πώληση μόνο κάποιων ναύλων της Γερμανίας, αποκλείοντάς τους από κάποιους άλλους, τιμωρώντας στην ουσία τον Έλληνα καταναλωτή που θα ήθελε να αγοράσει ένα εισιτήριο για δρομολόγιο που ξεκινάει από την χώρα αυτή και που τελικά δεν έχει πρόσβαση σε ιδιαίτερα χαμηλούς ναύλους που ισχύουν εκεί, παρά μόνο όταν φτάσει στη Γερμανία.

Στους κανονισμούς της ΙΑΤΑ είχε δοθεί από την Εuropean Commission ατομική εξαίρεση μέχρι την 20η Μαρτίου 1998, βασιζόμενο στο ότι παρόλο που περιόριζε τον ανταγωνισμό εξασφάλιζε την ύπαρξη ενός αναβαθμισμένου συστήματος διανομής υπηρεσιών αερομεταφορές προς όφελος των συμφερόντων του πελάτη καταναλωτή.

Το 1997 ενόψει της λήξης της προαναφερόμενης ατομικής εξαίρεσης, η ΙΑΤΑ ζήτησε από την Commission την ανανέωσή της. Η Commission λαμβάνοντας υπόψη το διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον της αγοράς εντός της Ευρώπης, συνέστησε θερμότατα στην ΙΑΤΑ να αρχίσει συνομιλίες με τις ECTAA και GEBTA προκειμένου να δημιουργηθεί, μέσα από τη συνεργασία και διάλογο, ένα πιο ισορροπημένο συμβόλαιο μεταξύ τους που θα εξασφάλιζε ένα ουδέτερο σύστημα διανομής για τον πελάτη/καταναλωτή.

Οι επίπονες αυτές διαπραγματεύσεις πραγματοποιήθηκαν σε ένα αριθμό συμβουλευτικών σωμάτων της ΙΑΤΑ όπως το EUROFORUM και το GCC. Η ECTAA και η GEBTA αμύνθηκαν υπέρ της θέσης οι κανονισμοί της ΙΑΤΑ να μην δημιουργούν μόνο υποχρεώσεις για τους εγκεκριμένους πράκτορες, αλλά να εισάγουν ένα ισορροπημένο και επαγγελματικό συμβόλαιο, το οποίο θα λειτουργούσε τελικά προς όφελος του ταξιδιωτικού κοινού. Με αυτού του είδους το συμβόλαιο θα πρέπει να δοθούν στους εγκεκριμένους ταξιδιωτικούς πράκτορες ορισμένα δικαιώματα, όπως επί παραδείγματι η πρόσβαση σε ορισμένους προωθητικούς (promotional ή market) ναύλους, που είναι διαθέσιμοι στην εσωτερική Ευρωπαϊκή αγορά.

Παράλληλα, θα πρέπει να εξασφαλιστεί η συμμετοχή των ταξιδιωτικών πρακτόρων στους μηχανισμούς και τα κέντρα λήψεων αποφάσεων της ΙΑΤΑ καθώς και το δικαίωμα σε δίκαια αμοιβή/προμήθεια, συγχρόνως με νομοθετημένη περίοδο προειδοποίησης για την οποιαδήποτε αλλαγή της αμοιβής. Τελικά οι διαπραγματεύσεις διήρκεσαν 4 χρόνια, χωρίς κανένα ουσιαστικό αποτέλεσμα.

Ο κ. Don Lunn, πρόεδρος της GEBTA, συντονιστής του EUROFORUM και μέλος του GCC, αναφέρει σχετικά: “Μετά από 4 χρόνια διαπραγματεύσεων και παρά τις συγκεκριμένες προτάσεις που τόσο η ECTAA όσο και η GEBTA έκαναν όλο αυτό το διάστημα, δεν υπήρξε αποτέλεσμα. Και αυτό λόγω της έλλειψης καλής θέλησης από ένα αριθμό αεροπορικών εταιρειών να εισάγουν κανονισμούς που να είναι προσαρμοσμένοι με την νομοθεσία της Ευρωπαϊκής Ένωσης”.

Υπό το φως της αποτυχίας επίτευξης μιας αποδεκτής συμφωνίας η ECTAA και η GEBTA κατέθεσαν στην Commission, φάκελο παραπόνων, ζητώντας να αναγνωριστεί ότι οι κανονισμοί της ΙΑΤΑ είναι αντίθετοι με την νομοθεσία περί ανταγωνισμού και ιδιαίτερα να σταματήσουν άμεσα τις παραβάσεις της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας. Η ΗΑΤΤΑ θα συνεχίσει να μάχεται ενεργά σε στενή και συνεχή συνεργασία με τα Ευρωπαϊκά όργανα του κλάδου για την ικανοποιητική διευθέτηση του καθοριστικής σημασίας αυτού θέματος.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024