Τελευταία νέα
HomeΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠροϋποθέσεις επανεισόδου αλλοδαπών και ομογενών στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι
Υπουργείο Δημόσιας Τάξης

Προϋποθέσεις επανεισόδου αλλοδαπών και ομογενών στην Ελλάδα το φετινό καλοκαίρι

Την επανείσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, επέτρεψε από 10-07-2007 μέχρι 30-09-2007, το υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με σχετική…

Την επανείσοδο αλλοδαπών στην Ελλάδα, που έχουν πρόθεση να επισκεφτούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, επέτρεψε από 10-07-2007 μέχρι 30-09-2007, το Υπουργείο Δημόσιας Τάξης, με σχετική<…>του ανακοίνωση. Ωστόσο, διευκρινίζεται πως επιτρέπεται σε όσους αλλοδαπούς έχουν:

 • έχουν ζητήσει αρχική άδεια παραμονής, για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας, σπουδών και η εξέταση του αιτήματός τους εκκρεμεί, ή
 • είναι κάτοχοι άδειας παραμονής, η ισχύς της οποίας έχει λήξει και οι οποίοι έχουν καταθέσει αίτηση ανανέωσης άδειας εργασίας ή διαμονής στη χώρα μας,
 • είναι ομογενείς και έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.

Οι αλλοδαποί και οι ομογενείς που υπάγονται στη ρύθμιση αυτή και που έχουν πρόθεση να επισκεφθούν τη χώρα τους κατά την τρέχουσα καλοκαιρινή περίοδο, μπορούν να αναχωρήσουν από τις 10-07-2007 και να επανέλθουν στην Ελλάδα μέχρι τις 30-09-2007 εφόσον είναι κάτοχοι:

Οι αλλοδαποί με ληγμένη Άδεια Διαμονής:

 • Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • `Αδειας Διαμονής της οποίας η ισχύς έχει λήξη.
 • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αδείας εργασίας ή διαμονής, πριν τη λήξη της, για μια από τις κατηγορίες που προβλέπονται είτε στο ν. 2910/01, είτε στο ν. 3386/05 (π.χ. εξαρτημένη εργασία, ανεξαρτήτων υπηρεσιών ή έργου, ανεξάρτητη οικονομική δραστηριότητα, οικογενειακή συνένωση, αυτοτελή άδεια διαμονής, σύζυγοι Ελλήνων ή πολιτών Ε.Ε., γονείς ημεδαπού, σπουδές κ.λπ.).

Οι αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Άδεια Διαμονής:

 • Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Ληγμένης θεώρησης εισόδου, που έλαβαν αρχικώς για λόγους οικογενειακής συνένωσης, εργασίας και σπουδών.
 • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει τα δικαιολογητικά για την έκδοση αρχικής άδειας διαμονής για οικογενειακή συνένωση, για εργασία ή για λόγους σπουδών.

Οι αλλοδαποί αιτούμενοι αρχική Άδεια Διαμονής σύμφωνα με ν.3386/2005:

 • Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει πλήρη δικαιολογητικά (μπλε χρώματος) για την έκδοση Aδειας Διαμονής σύμφωνα με τις διατάξεις της παραγράφου 11 του άρθρου 91 του ν. 3386/2005.

Οι Ομογενείς αιτούμενοι άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.:

 • Διαβατηρίου σε ισχύ.
 • Βεβαίωσης ότι έχουν καταθέσει δικαιολογητικά για την έκδοση άδειας διαμονής και Ε.Δ.Τ.Ο.
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024