Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΈρευνα: Η Ελλάδα τελευταία σε όγκο εκπομπών CO2 από αεροπορικούς ταξιδιώτες
Έρευνα

Έρευνα: Η Ελλάδα τελευταία σε όγκο εκπομπών CO2 από αεροπορικούς ταξιδιώτες

CO2

Ο τομέας των αερομεταφορών παρήγαγε το 2023 περίπου 172 εκατ. τόνους CO2 στην Ευρώπη, αριθμός που αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού CO2 που παράγεται στην ήπειρο.

Η Mabrian μοιράστηκε τα αποτελέσματα μιας νέας μελέτης σχετικά με τον αντίκτυπο της αεροπορίας στο αποτύπωμα άνθρακα και την τουριστική βιωσιμότητα των ευρωπαϊκών προορισμών το 2023, κατά τη διάρκεια συμμετοχής της σε ένα διαδικτυακό συνέδριο που διοργανώθηκε από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού (UN Tourism) και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Τουρισμού (ETC) για τη μέτρηση του “αποτυπώματος” CO2 του τουριστικού τομέα.

Η μελέτη παρέχει μια λεπτομερή εικόνα για διάφορες σημαντικές πτυχές, συμπεριλαμβανομένων των κύριων δεικτών του αποτυπώματος άνθρακα που δημιουργείται από τους αεροπορικούς ταξιδιώτες, της σχέσης μεταξύ αυτού του αποτυπώματος και των εσόδων από τον τουρισμό του προορισμού και της εξάρτησης των προορισμών από τις αγορές προέλευσης και της απόστασης από αυτές τις αγορές. Επιπλέον, εξετάζει τον αντίκτυπο των πτήσεων μεγάλων αποστάσεων (long-haul) και παρέχει συγκεκριμένα δεδομένα για τη συμβολή των αερομεταφορών στις εκπομπές CO2 στην τουριστική βιομηχανία.

Η Mabrian αποκαλύπτει ότι στην Ευρώπη κατά το 2023 οι χώρες που συνέβαλαν σημαντικά στις εκπομπές CO2 που σχετίζονται με τις αερομεταφορές περιλαμβάνουν -με αυτήν τη σειρά- το Ηνωμένο Βασίλειο, τη Γερμανία, την Ισπανία, τη Ρωσία και τη Γαλλία. Αυτές οι χώρες αντιπροσωπεύουν σημαντικό μέρος των συνολικών εκπομπών CO2 που παράγονται από τον τουρισμό, σύμφωνα με τα δεδομένα εισερχόμενων πτήσεων προς αυτές τις χώρες, ανεξάρτητα από την προέλευσή τους. Στο τέλος της πρώτης 10άδας με βάση τον όγκο CO2 που παράγεται είναι η Ιταλία, η Ολλανδία, η Ελβετία, η Πορτογαλία και η Ελλάδα.

CO2

Συγκεκριμένα, το 2023, το Ηνωμένο Βασίλειο προηγήθηκε στην κατάταξη με 31,4 εκατ. τόνους CO2 που παρήχθησαν, που αντιπροσωπεύουν το 18% των συνολικών εκπομπών. Ακολούθησαν η Γερμανία και η Ισπανία με 20 εκατ. τόνους η καθεμία, αντιπροσωπεύοντας και οι δύο το 12% του μεριδίου των συνολικών εκπομπών στην Ευρώπη. Η Ρωσία και η Γαλλία κατέλαβαν την τέταρτη και πέμπτη θέση, συνεισφέροντας 18 εκατ. τόνους η καθεμία, που ισοδυναμεί με 10% η καθεμία. Η Ιταλία κατέλαβε την έκτη θέση με 13 εκατ. τόνους (7%), ακολουθούμενη από την Ολλανδία με 9 εκατ. τόνους (5%). Η Ελβετία και η Πορτογαλία μοιράστηκαν την όγδοη και την ένατη θέση, παράγοντας 6 και 5 εκατ. τόνους αντίστοιχα, που αντιπροσωπεύουν το 3%. Η Ελλάδα “έκλεισε” τη λίστα με 4 εκατ. τόνους, συνεισφέροντας το 2% των συνολικών εκπομπών CO2.

Υπάρχει σημαντική διακύμανση στις εκπομπές που παράγονται σε σύγκριση με το 2022, αυξάνοντας συνολικά κατά 16%. Αυτό είναι ιδιαίτερα αξιοσημείωτο σε ορισμένες χώρες όπως το Ηνωμένο Βασίλειο με αύξηση 24,20%, ακολουθούμενη από την Ιταλία με αύξηση 22,69% και τη Γαλλία με αύξηση 15,93%.

Σύμφωνα με τα δεδομένα που αναλύθηκαν, το 2023, ο τομέας των αερομεταφορών παρήγαγε περίπου 172 εκατ. τόνους CO2 στην Ευρώπη, που αντιστοιχεί στο 4% του συνολικού CO2 που παράγεται στην ήπειρο, σύμφωνα με εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για να αντισταθμιστεί αυτό το αποτύπωμα άνθρακα, υπολογίζεται ότι χρειάζονται 7 δισ. δέντρα ετησίως, που αντιπροσωπεύουν το 11% της συνολικής δασικής μάζας στην Ευρώπη, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης και την έκθεση συμβούλων Encon.

Ο Carlos Cendra, συνεργάτης και Διευθυντής Μάρκετινγκ & Επικοινωνίας στη Mabrian, σχολιάζει: “Αυτή η ανάλυση (…) στοχεύει στην ευαισθητοποίηση μεταξύ των τουριστικών προορισμών της ανάγκης να μετρηθεί ο αντίκτυπος που έχουν οι επισκέπτες τους στο περιβάλλον, προκειμένου να ενεργήσουν αναλόγως, να λάβουν αντισταθμιστικά μέτρα και να προχωρήσουν προς τον στόχο ‘Net Zero’ ή την κλιματική ουδετερότητα που έχει τεθεί για το 2050. Αναμφίβολα, η μέτρηση είναι το κλειδί για να μπορέσουμε να αναλάβουμε δράση και να επιτύχουμε τους στόχους. Από την άλλη πλευρά, προτείνουμε τη χρήση διασταυρούμενων δεικτών, όπως η σχέση μεταξύ του αποτυπώματος άνθρακα και του εισοδήματος που δημιουργείται από τους επισκέπτες στην τοπική οικονομία του προορισμού, οι οποίοι επιτρέπουν την καλύτερη μέτρηση του αντίκτυπου από μια ισορροπημένη προοπτική”.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024
15/04/2024
12/04/2024