Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑύξηση 10% στον κύκλο εργασιών και 12% στους επιβάτες εξωτερικού για την Aegean το 9μηνο 2019
Αεροπορικές εταιρείες

Αύξηση 10% στον κύκλο εργασιών και 12% στους επιβάτες εξωτερικού για την Aegean το 9μηνο 2019

Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 231 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019. Στα 77,1 εκατ. ευρώ τα κέρδη μετά από φόρους.

Η Aegean ανακοινώνει τα βασικά οικονομικά και λειτουργικά αποτελέσματα Εννεαμήνου 2019, παρουσιάζοντας ενοποιημένα έσοδα ύψους 1,031 δισ. ευρώ, αυξημένα κατά 10% σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους ανήλθαν σε 77,1 εκατ. ευρώ, από 80,9 εκατ. ευρώ την αντίστοιχη περίοδο του 2018.
 
Η επιβατική κίνηση αυξήθηκε κατά 7% και ανήλθε σε 11,6 εκατ. επιβάτες, με την εταιρεία να επενδύει σε 6% υψηλότερη χωρητικότητα, η οποία ανήλθε σε 13,9 εκατ. θέσεις. Στο δίκτυο εσωτερικού η Aegean και η Olympic Air μετέφεραν 4,9 εκατ. επιβάτες, παρουσιάζοντας αύξηση 2%, ενώ στο δίκτυο εξωτερικού ταξίδεψαν 6,7 εκ. επιβάτες, σημειώνοντας αύξηση 12% σε σχέση με το ίδιο διάστημα του 2018. Η μέση πληρότητα πτήσεων βελτιώθηκε σε 84,5% το 2019 από 83,6% το 2018. Ο Όμιλος προσέφερε 8% περισσότερες χιλιομετρικές θέσεις, πραγματοποιώντας 5% περισσότερες πτήσεις.
 
Η εφαρμογή του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α. 16 επιβάρυνε τα καθαρά κέρδη προ φόρων κατά 14 εκατ. ευρώ, ενώ αρνητική ήταν και η επίδραση από την αύξηση του μέσου μοναδιαίου κόστους καυσίμου που επηρέασε το αποτέλεσμα κατά 16 εκατ. ευρώ το εννεάμηνο του 2019.
 
Η Aegean εξακολουθεί να διατηρεί καθαρά ταμειακά διαθέσιμα (Νet Cash) ύψους 101 εκατ. ευρώ μετά και την κεφαλαιοποίηση του συνόλου των μελλοντικών υποχρεώσεων που προκύπτουν από τις λειτουργικές μισθώσεις των αεροσκαφών και την υποχρέωση που προέκυψε από την έκδοση του ομολόγου.
 
Τα λειτουργικά κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων (EBITDA) διαμορφώθηκαν στα 231 εκατ. ευρώ στο εννεάμηνο του 2019.
 
Ο διευθύνων σύμβουλος, κ. Δημήτρης Γερογιάννης, ανέφερε σχετικά: “Η Aegean σημείωσε σημαντική βελτίωση των επιχειρησιακών της μεγεθών το εννεάμηνο του 2019 και κατάφερε να επιτύχει 12% αύξηση στην κίνηση εξωτερικού παρά την οριακή αύξηση του εισερχόμενου τουρισμού στο σύνολο της χώρας.
 
Καταφέραμε να καλύψουμε το σύνολο της επιβάρυνσης από την αύξηση του κόστους των καυσίμων. Επιπλέον, πετύχαμε σε συγκρίσιμη βάση με την αντίστοιχη περίοδο του 2018, μη λαμβάνοντας υπόψη την αρνητική επίπτωση του λογιστικού προτύπου Δ.Π.Χ.Α 16, θετικό πρόσημο στο σύνολο των οικονομικών μεγεθών.
 
Η προσπάθεια μας για επέκταση της τουριστικής περιόδου η οποία συμβάλλει καθοριστικά στην αύξηση της δυναμικής του τουρισμού στη χώρα μας απέδωσε σε αποτέλεσμα το δεύτερο τρίμηνο. Θετική διαφαίνεται η δυναμική και για το τελευταίο τρίμηνο του έτους“.
 
Αποτελέσματα Ομίλου

Σε € εκατ.

Τρίτο Τρίμηνο 2018

Τρίτο Τρίμηνο 2019

%

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2019

%

Έσοδα

483,6

512,5

6%

939,3

1.031,9

10%

EBITDAR[1]

175,1

168,7

-4%

225,1

232,3

3%

EBITDA[2]

140,6

168,1

20%

125,9

230,8

83%

Κέρδη προ φόρων

134,1

123,7

-8%

115,8

106,6

-8%

Κέρδη μετά από φόρους

94,7

90,2

-5%

80,9

77,1

-5%[1] EBITDAR: Earnings before interest, tax, depreciation, amortization & lease payments: λειτουργικό αποτέλεσμα προ φόρων, χρηματοδοτικών αποτελεσμάτων, αποσβέσεων και μισθώσεων αεροσκαφών.

[2] Κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών και επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων.

Επιβατική Κίνηση

(σε χιλιάδες)

Τρίτο Τρίμηνο 2018

Τρίτο Τρίμηνο 2019

%

Εννεάμηνο 2018

Εννεάμηνο 2019

%

Εσωτερικού

2.134

2.137

0%

4.793

4.904

2%

Εξωτερικού

2.758

3.044

10%

6.035

6.729

12%

Σύνολο

4.892

5.181

6%

10.827

11.633

7%

Συντελεστής πληρότητας[1]

86,1%

87,7%

1,6pp

83,6%

84,5%

0,9pp

Επιβάτες ανά πτήση

130

132

1%

126

129

2%[1] Σύνολο χιλιομετρικών επιβατών προγραμματισμένων πτήσεων προς χιλιομετρικές θέσεις.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023