Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΆρθραΠολιτικές ελκυστικότητας αγροτικών περιοχών

Πολιτικές ελκυστικότητας αγροτικών περιοχών

Σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει κατανοητό ότι το μέλλον ανήκει στην συγκροτημένη Τοπική Ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα, και η επιλογή βρίσκεται στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, στα Τοπικά Δίκτυα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, στην έδρα της Επιτροπής των Περιφερειών, στις 12 Νοεμβρίου 2014, η τελική διάσκεψη του υλοποιηθέντος κοινοτικού διεθνικού Σχεδίου “Φιλοξενίας Συνέχεια – PhiloxeniaPlus”, που χρηματοδοτήθηκα και από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Το έργο PhiloxeniaPlus συγκρότησε ένα πρωτοποριακό δίκτυο αγροτικών περιοχών της Ευρώπης με θέμα τις πολιτικές υποδοχής και ελκυστικότητας, που ξεκίνησε την εφαρμογή του τον Ιούν 2013 με 16 εταίρους από την Ελλάδα, Κύπρο, Σλοβενία, Ιταλία, Ισπανία και Γαλλία. Το PhiloxeniaPlus αποτελεί μια σημαντική απάντηση στις προκλήσεις της εδαφικής συνοχής σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Στόχος του έργου είναι να ενθαρρύνει την εφαρμογή και διάδοση των τοπικών πρωτοβουλιών μικρο-επιχειρηματικότητας, προσφέροντας υπηρεσίες υποδοχής και κατάρτισης σε νέους και νεοπροσερχόμενους στην ύπαιθρο. Στην Ελλάδα το πρόγραμμα εφαρμόστηκε με επιτυχία πιλοτικά στις Σέρρες (Σιντική και Ηράκλεια).

Στις εργασίες της διάσκεψης συμμετείχαν 85 εκπρόσωποι από το Ευρωκοινοβούλιο (Ε. Καϊλή και Veronica Lope-Fontaigne-Ισπανία), την Επιτροπή των Περιφερειών (Λούϊς Κουμενίδης, δήμαρχος), τις μεσογειακές περιφέρειες (Καλαβρία), τις αγροτικές περιφερειακές ενότητες (Δράμα), Δήμους (Κάτω Λευκάρα Κύπρου), υπηρεσιακούς παράγοντες της Επιτροπής (Αθανάσιος Σοφός – ΓΔ Regio, Eric Gazon-ΓΔ Emploi και Γεώργιος Μαθιουδάκης – ΓΔ Agri), τον χρηματοδοτούντα το έργο MED (Nuno-Casimiro Vaz Silva), αυτοδιοικητικούς συνδέσμους (Collectif Ville Campagne, Euromontana), αναπτυξιακές εταιρίες (ΤΟΠ.ΑΠ., ΑΝΕΤΕΛ, E-ZAVOD, EUROKOM), επιμελητήρια (C.C.I. του Ζερς Γαλλίας) και λοιπούς φορείς, που έχουν αντιπροσώπευση στις Βρυξέλλες, από Ελλάδα, Ιταλία, Σλοβενία, Ισπανία, Γαλλία, Πορτογαλία και Κύπρο.

Η κα Εύα Καϊλή, Ευρωβουλευτής, μιλώντας στην διάσκεψη τόνισε: “Η απερήμωση των αγροτικών περιοχών αποτελεί μείζων πρόβλημα, ειδικά σε μια χώρα σαν την Ελλάδα, όπου κατά 97,1% καλύπτεται από αγροτικές περιοχές. Οι πολιτικές υποδοχής αποτελούν αξιέπαινο μοχλό ανάπτυξης, προσφέρουν ευκαιρίες απασχόλησης και μικρο-επιχειρηματικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο, υποστηρίζουν τις οικογενειακές επιχειρήσεις και ανταποκρίνονται πλήρως στο πλάνο της ευρωπαϊκής στρατηγικής για την ανάπτυξη και η δημιουργία θέσεων εργασίας”.

Ο κ. Άλκης Καλλιατζίδης, επικεφαλής Εταίρος – ΤΟΠ.ΑΠ – Τοπική Απασχολησιμότητα, επεσήμανε ότι η διάσκεψη πέτυχε τους κύριους στόχους της που ήταν:
1. Να γνωστοποιηθούν στα αρμόδια κοινοτικά όργανα τα αποδεικτικά στοιχεία τοπικών πρωτοβουλιών “Υποδοχής και Ελκυστικότητας ατόμων και οικονομικών δραστηριοτήτων στην ύπαιθρο” που μπορούν να μεταφερθούν (με τις κατάλληλες προσαρμογές φυσικά) και σε άλλες ευρωπαϊκές αγροτικές περιοχές που υποφέρουν από το μείζον πρόβλημα της απερήμωσης, όπως οι εφαρμογές των Πολιτικών Υποδοχής: στην Βορόκληνη Κύπρου, στο Πτούϊ Σλοβενίας, στην Σιντική-Ηράκλεια Ελλάδας, στη Λιμόζ, Οβέρν, Βουργουνδία και Ζερς Γαλλίας
2. Να επιδοθούν και να συζητηθούν με τους συμμετέχοντες στη διάσκεψη τα παραδοτέα εργαλεία δουλειάς για τις Πολιτικές Υποδοχής & Ελκυστικότητας, που είναι “Ο Οδηγός Ευαισθητοποίησης” όσων παίρνουν τις αποφάσεις, “Ο Μεθοδολογικός Οδηγός” για τους επαγγελματίες της τοπικής ανάπτυξης στην ύπαιθρο, και “Οι Συστάσεις” που απευθύνονται στους αρμοδίους για την σύνταξη των προτάσεων για την νέα προγραμματική περίοδο 2014-20.
3. Να αποφασισθεί η ίδρυση μέχρι το τέλος Νοε 2014 του πρώτου “Ευρωπαϊκού Συνδέσμου των περιοχών και των φορέων Υποδοχής”.

Διαπιστώνουμε ότι οι Ευρωπαίοι μετακινούνται και μετοικούν ολοένα και περισσότερο. Όμως, αυτό οδηγεί στην οικονομική, κοινωνική και πολιτιστική μεταμόρφωση των αγροτικών περιοχών. Ο αγροτικός κόσμος, αφού αφιερώθηκε κυρίως στην γεωργική και βιομηχανική παραγωγή (π.χ. στη Γαλλία), αλλάζει και  αναπτύσσει νέες λειτουργίες, γίνεται χώρος δημιουργίας μικρών επιχειρήσεων παροχής υπηρεσιών, αναψυχής, ζώνη προστασίας της φύσης και άλλα. Διαβρώνεται επίσης και από τις πόλεις που συνεχίζουν να επεκτείνονται. Σε ορισμένες περιοχές, οι γεωργικές εκτάσεις εξαφανίζονται σιγά-σιγά κάτω από το μπετόν και την άσφαλτο. Σε αυτήν την κατάσταση εξάπλωσης των αστικών περιοχών προστίθεται και η ανάγκη να μειώσουμε τις εκπομπές μας των αερίων του θερμοκηπίου και την κατανάλωσή μας πετρελαίου, έτσι ώστε να αλλάξουν οι πρακτικές στη γεωργία, τις μεταφορές και τη στέγαση.

Αυτό το πλαίσιο εξέλιξης του αγροτικού κόσμου είναι μια πολύτιμη ευκαιρία οικοδόμησης ζωντανών και δυναμικών αγροτικών περιοχών. Νέα εργαλεία ή εξοπλισμοί (π.χ. ADSL, τηλεκέντρα…) επιτρέπουν σήμερα την προσέγγιση των αγροτικών περιοχών με τους χώρους των οικονομικών αποφάσεων και πελατείας. Νέες ανάγκες και νέες απαιτήσεις για τα τρόφιμα, για τις οικολογικές κατασκευές, για την παραγωγή ανανεώσιμων πηγών ενέργειας αναδιανέμουν έντονα τα οικονομικά δεδομένα υπέρ των περιοχών που μπορούν να διατηρήσουν τους χώρους τους (ο χώρος είναι ένα σημαντικό πλεονέκτημα στις αποκαλούμενες αναπτυγμένες κοινωνίες μας!) και να προσαρμοστούν στις νέες τοπικές αγορές.

Η ύπαιθρος δε χρειάζεται μόνο αγρότες (γεωργούς, κτηνοτρόφους, αλιείς και δασοκόμους, με τις συμπληρωματικές ασχολίες τους), αλλά και όλα τα συμπληρωματικά επαγγέλματα και τις δεξιότητες, που κάνουν την ποιότητα της ζωής ικανοποιητική. Μια λειτουργική κοινωνία χρειάζεται και τους κουρείς-κομμώτριες, τους δασκάλους ξένων γλωσσών, τους γυμναστές, τους μουσικούς, τους λογιστές, τους αυτοκινητιστές, και όλα τα επαγγέλματα και δεξιότητες που χρειάζεται η κοινωνία.

Η υποδοχή νέων κατοίκων, και η προετοιμασία τέτοιων υπηρεσιών από τους τοπικούς Δήμους, ή/και από τις τοπικές Οργανώσεις της Κοινωνίας των Πολιτών, είναι μια ευκαιρία για την τοπική ανάπτυξη των ευρωπαϊκών αγροτικών περιοχών για τα έτη 2015 έως 2020, ενώ μπορούν να χρηματοδοτηθούν από το Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης και από το αντίστοιχο με το ΕΣΠΑ για τα έτη 2015-2020.

Τέτοιας μορφής Γραφεία Υποδοχής πρέπει να οργανωθούν σε κάθε Τοπική Αυτοδιοίκηση, όπως ακριβώς σχεδιάζονται τα Γραφεία Προσέλκυσης Επενδύσεων, ή τα Γραφεία Συνεδρίων & Επισκεπτών. Σε άλλες χώρες μάλιστα οργανώνονται ειδικές εκθέσεις σε μεγαλουπόλεις για την προσέλκυση επαγγελματιών και δεξιοτήτων. Όπως μας περιέγραψε συμμετέχων στο έργο PhiloxeniaPlus, οι εκθέτες (συνήθως Τοπική Αυτοδιοίκηση, ή/και τοπικοί φορείς-δίκτυα συνεργαζομένων φορέων) οι συμμετέχοντες σε τέτοιες παρουσιάσεις δέχονται πρόσκληση επίσκεψης στην περιοχή, με τα εισιτήρια (τραίνο ή λεωφορείο), διήμερη φιλοξενία, οργανωμένη περιήγηση, και ενημέρωση για τις συνθήκες επαγγελματικής δραστηριοποίησης στην περιοχή, για την κατοικία και τις παρεχόμενες υπηρεσίες.

Στην Ευρώπη υπάρχουν συγκεκριμένα site στο διαδίκτυο, που δέχονται καταχωρήσεις για την ελκυστικότητα περιοχών, όπως τις παρουσιάζουν συγκροτημένα οι ενδιαφερόμενοι Δήμοι, ή τα Γραφεία Προσέλκυσης. Στην Ελλάδα εντοπίσαμε τον ιστοχώρο settle.gr, που είναι μια πλατφόρμα “συνάντησης” της ζήτησης τέτοιων υπηρεσιών-επαγγελμάτων (γονείςπου θέλουν να μάθουν στα παιδιά τους ξένες γλώσσες κλπ) και των πιθανών αναζητούντων εργασία-κατοικία νέων ή άλλων επαγγελματιών.

Ο ιστότοπος installation- campagne.fr συγκεντρώνει όλες τις πληροφορίες που είναι απαραίτητες για εκείνον που θέλει να ζήσει και να εργαστεί σε αγροτικό χώρο στην Γαλλία. Μεθοδολογικές συμβουλές, τσιτάτα για τις περιοχές που ασχολούνται με τη φιλοξενία, οργανώσεις υποστήριξης και παρόχους προσφοράς υποδοχής συναποτελούν ένα θεματικό φόρουμ.

Στις 21-22/11/2014 πραγματοποιήθηκε η Εθνική Έκθεση εγκατάστασης σε αγροτικό χώρο στην Γαλλία, με τη μορφή ενός εικονικού σαλονιού, προσβάσιμου μόνο από το Διαδίκτυο στο projetsencampagne.com. Αυτή η εκδήλωση επιτρέπει τη συνάντηση των εχόντων επιχειρηματικά σχέδια και των αγροτικών περιοχών που επιθυμούν να υποδεχτούν νέους πληθυσμούς. Τα Σχέδια στην Ύπαιθρο είναι πλέον μια αναγνωρισμένη ετικέτα διοργάνωσης εκδηλώσεων αναφοράς για όλους εκείνους που θέλουν να εγκατασταθούν σε αγροτικές περιοχές και για όλες τις περιοχές που επιθυμούν να προσελκύσουν νέους κατοίκους.
 
Σε όλη την Ευρώπη έχει γίνει κατανοητό ότι το μέλλον ανήκει στην συγκροτημένη Τοπική Ανάπτυξη με αυτάρκεια και βιωσιμότητα, και η επιλογή βρίσκεται στις Οργανώσεις της Κοινωνίας των πολιτών, στα Τοπικά Δίκτυα και την Τοπική Αυτοδιοίκηση.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024