Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΔράσεις συνεργασίας των ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του διευθυντή της ΑΣΤΕΡ

Δράσεις συνεργασίας των ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου

Δρομολόγηση δράσεων του Πανεπιστημίου Αιγαίου με τις ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ σύμφωνα με το πρωτόκολλο συνεργασίας που υπογράφηκε στις 06 Απριλίου 2012

Συνάντηση εργασίας πραγματοποιήθηκε στο γραφείο του διευθυντή της ΑΣΤΕΡ, προκειμένου να δρομολογηθούν οι δράσεις που προκύπτουν από το πρωτόκολλο συνεργασίας μεταξύ των ΑΣΤΕ του ΟΤΕΚ με το Πανεπιστήμιο Αιγαίου.

Στη συνάντηση συμμετείχαν από πλευράς Πανεπιστημίου Αιγαίου, ο πρύτανης κ. Πάρις Τσάρτας και η συνεργάτης του κα Μάγδα Βασιλείου, από πλευράς ΟΤΕΚ ο πρόεδρος, κ. Λοίζος Σορωνιάτης, η αντιπρόεδρος κα Κωνσταντίνα Μπόγρη, ο διευθυντής της ΑΣΤΕΡ κ. Κυριάκος Πετάκος, η διευθύντρια της ΑΣΤΕΑΝ κα Ευαγγελία Σημαντηράκη, ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας εργαζομένων του ΟΤΕΚ κ. Νικόλαος Θεοχάρης, ο πρόεδρος και ο ταμίας του Συλλόγου Συλλόγου Εκπαιδευτικού Προσωπικού Ανωτέρων Σχολών Τουριστικής Εκπαίδευσης Ρόδου κ.κ. Εμμανουήλ Κασέρης και Νικόλαος Τζιώρας.

Δρομολογήθηκαν ενέργειες όπως:

 • Διοργάνωση τουριστικών – ξενοδοχειακών προγραμμάτων σπουδών, που οδηγούν σε τίτλους σπουδών τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, σύμφωνα με το εθνικό πλαίσιο προσόντων.
 • Συνεργασία και συμμετοχή των εκπαιδευτικών σε προγράμματα εκπόνησης Διδακτορικών Διατριβών.
 • Ανταλλαγή προπτυχιακών και μεταπτυχιακών φοιτητών για σπουδές και έρευνα.
 • Αξιοποίηση του θεσμού του “επισκέπτη” καθηγητή για την διοργάνωση σειράς διαλέξεων, διδασκαλία μαθημάτων κ.λπ.
 • Διοργάνωση και προώθηση κοινών Θερινών Εκπαιδευτικών Σεμιναρίων.
 • Διοργάνωση και ανάπτυξη μαθημάτων εξ’αποστάσεως μέσω διαδικτύου (distance learning) κοινού ή συμπληρωματικού ενδιαφέροντος.
 • Εγκαθίδρυση ευρύτερων παιδαγωγικών και πολιτιστικών ανταλλαγών μεταξύ των Πανεπιστημίων, προς όφελος των φοιτητών/τριών, αλλά και του συνόλου των μελών της πανεπιστημιακής κοινότητας.
 • Συνεργασία – δικτύωση μεταξύ των ερευνητικών εργαστηρίων και ομάδων των Ιδρυμάτων, και από κοινού αξιοποίηση υπαρχόντων υποδομών και τεχνογνωσίας.
 • Διαμόρφωση πλαισίου που θα ενισχύει την έρευνα σε τομείς ειδικούς ενδιαφέροντος (εφαρμοσμένης ή βασικής έρευνας).
 • Ενίσχυση της επιστημονικής συνεργασίας μέσω, για παράδειγμα, της ανταλλαγής δημοσιεύσεων, εκπαιδευτικού υλικού, δημοσιευμάτων, τεχνογνωσίας, δεδομένων κ.λπ., τηρουμένων των κανόνων που αφορούν την προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
 • Υποβολή κοινών ερευνητικών προτάσεων.
 • Οργάνωση κοινών επιστημονικών δραστηριοτήτων (π.χ. Workshops, ημερίδων, σεμιναρίων, συνεδρίων, κ.λπ.) με την ενδεχόμενη συμμετοχή και άλλων Πανεπιστημίων και ερευνητικών φορέων.
 • Διασύνδεση, δικτύωση και συνεργασία επιμέρους μονάδων, γραφείων ή επιτροπών των ιδρυμάτων (ΕΛΚΕ, ΜΟΔΙΠ, Βιβλιοθήκη, Γραφείο Αποφοίτων κ.λπ.).
 • Αλληλοεκπαίδευση – κατάρτιση διοικητικών υπαλλήλων.
 • Ανάδειξη και παρουσίαση καλών διοικητικών πρακτικών, και χρήση αποτελεσματικών εργαλείων διοίκησης και διαχείρισης.

Στην πολύωρη συζήτηση ορίστηκαν εκπρόσωποι των παραπάνω δράσεων τόσο από πλευράς του πανεπιστημίου όσο και από πλευράς του ΟΤΕΚ.

Υπεύθυνη Ύλης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Τατιάνα ελέγχει καθημερινά τη ροή των εισερχόμενων ειδήσεων και επιμελείται την ύλη που δημοσιεύεται στο δίκτυο των TravelDailyNews.

28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023
23/03/2023
22/03/2023
21/03/2023