Τελευταία νέα
ΑρχικήΕκπαίδευσηΔιεκδικήσεις αποφοίτων των Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στην εκπαίδευση
Τουριστική εκπαίδευση

Διεκδικήσεις αποφοίτων των Τμημάτων Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων στην εκπαίδευση

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και υπαλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού ζητούν, μεταξύ άλλων, από το Υπουργείο Τουρισμού πρόβλεψη δυνατότητας δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών και τη λειτουργία του τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά.

Οι απόφοιτοι του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ και υπαλληλοι του Υπουργείου Τουρισμού έδωσαν στη δημοσιότητα μια σειρά διεκδικήσεων από το υπουργείο, σύμφωνα με τις οποίες ζητούν:

α) Τη μη αναγνώριση των επαγγελματικών δικαιωμάτων και τη μη εφαρμογή των διατάξεων του άρθρου 1 του νόμου 2916/2001. “Δείτε τον αποκλεισμό των αποφοίτων του Τμήματος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ από τις θέσεις ευθύνης στο Υπουργείο  Τουρισμού διότι δεν προβλέπεται η εξέλιξΉ τους στο οργανόγραμμά του, σε αντίθεση με εκείνων του Ανοιχτού Πανεπιστημίου οι οποίοι την επομένη της λήψης του πτυχίου τους αναλαμβάνουν θέσεις ευθύνης ως ΠΕ όταν το γνωστικό αντικείμενο των σπουδών και ο χρόνος της προϋπηρεσίας τους δεν είναι συναφής με τουρισμό”, τονίζουν.

β) Την πρόβλεψη της δυνατότητας των δωρεάν μεταπτυχιακών σπουδών όπως στο Πάντειο Πανεπιστήμιο, ώστε  απόφοιτοι του ομωνύμου τμήματος των ΤΕΙ να έχουν την ευκαιρία να εξελίξουν τις δυνατότητες τους σύμφωνα με τις σύγχρονες απαιτήσεις της τουριστικής αγοράς.

γ) Τη λειτουργία του τμήματος Τουριστικών Σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Πειραιά με την πρόβλεψη της ισοτιμίας του πτυχίου του τμήματος της Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων των ΤΕΙ με την ανωτέρω σχολή, λαμβανομένης υπόψη της εργασιακής προϋπηρεσίας του κάθε υποψήφιου σπουδαστή, προκειμένου να περιοριστεί η επί πλέον φοίτηση σε ένα έτος, όπως αντίστοιχα είχε προβλεφθεί κατά το παρελθόν και για την Παιδαγωγική Ακαδημία και τα ΚΑΤΕΕ.

Εκδότης - Αρχισυντάκης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023