Τελευταία νέα
HomeΤουριστική ΠολιτικήΕυρωπαϊκή ΈνωσηΤροπολογίες από ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με τον πολιτισμό
Ευρωπαϊκή Ένωση

Τροπολογίες από ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ για τη σύνδεση του βιώσιμου τουρισμού με τον πολιτισμό

Οι ευρωβουλευτές κ. Έλ. Κουντουρά και κ. Αλ. Γεωργούλης μερίμνησαν ιδιαίτερα και για τον κλάδο των επαγγελματιών ξεναγών. Κατέθεσαν ξεχωριστή τροπολογία όπου ρητά αναφέρεται η ανάγκη για την αναγνώριση και επαρκή προστασία του επαγγέλματός του ξεναγού στην αγορά εργασίας των κρατών-μελών, δεδομένου ότι έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών-μελών.

Οι ευρωβουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ-Προοδευτική Συμμαχία κα Έλενα Κουντουρά και κ. Αλέξης Γεωργούλης κατέθεσαν σειρά τροπολογιών στο κείμενο γνωμοδότησης της Επιτροπής Πολιτισμού, προς ένταξη στην Έκθεση της Επιτροπής Μεταφορών και Τουρισμού TRAN για το Βιώσιμο Τουρισμό.

Mε την παρέμβαση των δύο ευρωβουλευτών τονίζεται η ανάγκη για μια ευρωπαϊκή στρατηγική για το βιώσιμο τουρισμό. Αναπόσπαστο κομμάτι της στρατηγικής αυτής θα πρέπει να αποτελεί η ανάδειξη και προστασία της πολιτιστικής κληρονομιάς που αποτελεί πυλώνα του τουριστικού προϊόντος στην Ευρώπη και την Ελλάδα.

Συγκεκριμένα, αναφέρεται ρητά:

  • Η ανάδειξη της ανάγκης ύπαρξης στρατηγικής για το βιώσιμο τουρισμό που θα περιλαμβάνει γενναία μέτρα υποστήριξης και ανάπτυξης για τον τομέα, που υπέστη ευρύ πλήγμα από τα μέτρα κατά της πανδημίας του COVID-19.
  • Η σύνδεση μεταξύ του βιώσιμου τουρισμού και της αποκατάστασης, διαφύλαξης και προώθησης της πολιτιστικής κληρονομίας υλικής και άυλης, φυσικής, ανθρωπογενούς ή και συνδυαστικά, καθώς και η δυναμική που μπορεί να ξεκλειδώσει για τις αγροτικές περιοχές και τις τοπικές οικονομίες των κρατών-μελών.
  • Προτροπή προς την Επιτροπή να εξετάσει τη δυνατότητα χρηματοδότησης πανευρωπαϊκών ή ευρωπαϊκών πολιτιστικών γεγονότων και φεστιβάλ που πραγματοποιούνται περιοδικά, σε  αναγνώριση της σημασίας και της προστιθέμενης αξίας στο βιώσιμο τουρισμό του ευρωπαϊκού πολιτισμού.
  • Η αναγνώριση του ρόλου του βιώσιμου τουρισμού στην ανάδειξη των ευρωπαϊκών στοιχείων του πολιτισμού, όπως οι πολιτιστικές και οι παραδοσιακές Διαδρομές, που μπορούν να συμβάλλουν στην προστασία και διαχείριση της κληρονομιάς και να λειτουργήσουν ως βάση για τη σταθερή διεθνική συνεργασία.

Ειδική παρέμβαση για τους επαγγελματίες ξεναγούς
Οι δύο ευρωβουλευτές μερίμνησαν ιδιαίτερα και για τον κλάδο των επαγγελματιών ξεναγών. Κατέθεσαν ξεχωριστή τροπολογία όπου ρητά αναφέρεται η ανάγκη για την αναγνώριση και επαρκή προστασία του επαγγέλματός του ξεναγού στην αγορά εργασίας των κρατών-μελών, δεδομένου ότι έχει καθοριστικό ρόλο στην προώθηση της πολιτιστικής κληρονομιάς των κρατών-μελών.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024