Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Αιτωλοακαρνανία"

Αιτωλοακαρνανία

Την απαρχή μιας σειράς πρωτοβουλιών για την ανάδειξη και αξιοποίηση των συγκριτικών πλεονεκτημάτων και των μεγάλων αναπτυξιακών δυνατοτήτων του Νομού

Ιδιαίτερα σημαντική παρέμβαση στην κατεύθυνση τόσο της βελτίωσης των συνθηκών διαβίωσης των ψαράδων της περιοχής, όσο και της οικοτουριστικής ανάδειξής

Για την τουριστική κίνηση του Νομού Αιτωλοακαρνανίας, τις δυνατότητες τουριστικής ανάπτυξης που διαθέτει, τις σχέσεις της Ένωσης Ξενοδόχων Αιτωλοακαρνανίας με

Η άρση της απομόνωσης των ορεινών και μειονεκτικών περιοχών του νομού Αιτωλοακαρνανίας, με τη δημιουργία υποδομών οι οποίες κυρίως περιλαμβάνουν

"Η ΝΑΕ θεωρώντας ότι η προώθηση του τουρισμού στο νομό μας είναι από τους κυριότερους μοχλούς ανάπτυξης, θα συνεχίσει να

Στην ήπια τουριστική ανάπτυξη της Αιτωλοακαρνανίας και ιδιαίτερα της λίμνης Τριχωνίδας ως μοχλό ανάπτυξης της περιοχής, ανάδειξης των τοπικών προϊόντων,

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024