Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "American College of Thessaloniki"

American College of Thessaloniki

Τα δυνατά σημεία της Θεσσαλονίκης ως MICE προορισμού είναι ο καιρός και η γαστρονομία της. Από την άλλη πλευρά, οι

Θα δίνεται η δυνατότητα εκπόνησης της πρακτικής άσκησης των σπουδαστών του μεταπτυχιακού προγράμματος 'Master in Hospitality & Tourism Management' του

01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023