Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Belterra Investments"

Belterra Investments

Το κατ’αρχήν συνολικό τίμημα που θα καταβάλει η εταιρεία Belterra Investments Ltd ανέρχεται στο ποσό των 205 εκατ. ευρώ.

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023