Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων"

Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας και Διαποντίων Νήσων

Άμεσες προτεραιότητες στο Μον Ρεπό η υδροδότηση των υφιστάμενων φωλεών πυρόσβεσης και η εγκατάσταση νέων στα επισκέψιμα μονοπαάτια, ο έλεγχος

22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024