Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο"

Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο

Καταργείται η διαφορετική τιμολόγηση της θερινής και της χειμερινής περιόδου με μία ίδια τιμή εισόδου ανά κατηγορία σε όλη τη

Οι συνοδοί θα είναι εφοδιασμένοι με λουράκι μήκους μέχρι 1 μ. ή τα ζώα θα φέρονται στην αγκαλιά του κτήτορα

Η μελέτη αφορά σε μνημεία, τα οποία βρίσκονται, σε διαδρομή, πλησίον των τειχών προς την πλευρά της πόλης (Μικρή Πυριτιδαποθήκη,

Προβλέπεται η δημιουργία ενός ενιαίου δικτύου μνημείων και των βασικών υποδομών ανάδειξής τους, η βελτίωση της επισκεψιμότητας και της προσβασιμότητάς

Η ολοκλήρωση του συνολικού προγράμματος στον Μυστρά προβλέπεται το 2025. Στο τέλος του 2023 θα παραδοθεί η έκθεση στο Παλάτι

Το έργο της αποκατάστασης του νότιου τείχους του Προμαχώνα των 'Επτά Ανέμων' στο Νέο φρούριο αφορά στην τεκμηρίωση της υφιστάμενης

Οι προτάσεις των μελετητών ακολουθούν τρεις βασικούς άξονες: Τη διατήρηση του ενιαίου χαρακτήρα του συγκροτήματος και του ενιαίου χώρου σε

Η διαμόρφωση του περιβάλλοντος χώρου του μνημείου περιλαμβάνει τη δημιουργία ζώνης προστασίας, διαδρομής περιήγησης των επισκεπτών μεταξύ των μνημείου και

Το Υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού προχωρεί τις μελέτες κατασκευής του εξωτερικού κελύφους στο ταφικό μνημείο στον τύμβο Καστά και των

Σύμφωνα με τη γνωμοδότηση του ΚΑΣ οι νέες διαδρομές θα αναπτυχθούν σε ευθείες και τεθλασμένες γραμμές, ενώ θα αποφευχθούν καμπύλες

21/06/2024
20/06/2024
19/06/2024
18/06/2024
17/06/2024
14/06/2024