Τελευταία νέα
HomePosts Tagged "ΠΕΔ"

ΠΕΔ

Αντικείμενο του συνεδρίου είναι η εξέταση των μορφών τουρισμού που μπορούν να αναπτυχθούν περαιτέρω στην περιοχή, όπως ο αγροτουρισμός, ο

23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024