Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "ΠΝΠ"

ΠΝΠ

Ο μηχανισμός εφαρμόζεται σε εργαζόμενους που έχουν εξαρτημένη σχέση εργασίας πλήρους απασχόλησης κατά την ημερομηνία δημοσίευσης της Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου

29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023
22/09/2023