Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "ΣΒΕΕ"

ΣΒΕΕ

Στην ανάγκη ταχείας εισόδου διεθνώς αξιόπιστων στρατηγικών επενδυτών στο λιμάνι της Θεσσαλονίκης, ιδανικά με παραχώρηση συγκεκριμένων λιμενικών δραστηριοτήτων σε συγκεκριμένους

31/03/2023
30/03/2023
29/03/2023
28/03/2023
27/03/2023
24/03/2023