Τελευταία νέα
ΑρχικήPosts Tagged "The Hotel Show Dubai"

The Hotel Show Dubai

Στην περιγραφή της πηγής έμπνευσης των σχεδιαστών, είναι σαφής η αναφορά σε χαρακτηριστικά ελληνικά στοιχεία, όπως το φως, το ζεστό

Στόχος είναι η ανάδειξη του δυναμικού των Ελλήνων σχεδιαστών στον τομέα του επαγγελματικού εξοπλισμού, σε συνδυασμό με την παρουσίαση υλικών

08/12/2023
07/12/2023
06/12/2023
05/12/2023
04/12/2023
01/12/2023