Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικές ΤάσειςΔιεθνείς Τάσεις4,5 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα το 8μηνο του 2021, από 15 εκατομμύρια το 8μηνο του 2019
Τάσεις

4,5 εκατ. ταξιδιώτες στην Ελλάδα το 8μηνο του 2021, από 15 εκατομμύρια το 8μηνο του 2019

Μείωση 51,2% στις διεθνείς αεροπορικές αφίξεις το 8μηνο του 2021. Τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-21,4%) σημείωσε το αεροδρόμιο της Σαντορίνης με 316.000 αφίξεις. Στις οδικές αφίξεις καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της ίδια περιόδου το 2019 (μείωση 67,5%).

Σύμφωνα με το μηναίο Στατιστικό Δελτίο του ΙΝΣΕΤΕ (Σεπτέμβριος 2021), την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 7,7 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις έναντι 15,8 εκατομμυρίων της περιόδου Ιανουαρίου- Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά 51,2% (-8,1 εκατ. αφίξεις).

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 60.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,1% / -316.000, τον Φεβρουάριο 50.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,1% / -308.000 και τον Μάρτιο 66.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 86,6% / -429.000 αφίξεις. Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε -91,8%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 101.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Επιβράδυνση στην μείωση των διεθνών αεροπορικών αφίξεων καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-83,8% / -2 εκατ.) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 382.000

Τον Ιούνιο, η επιβράδυνση συνεχίστηκε (-63,4%/-2 εκατ.) ενώ καταγράφηκαν 1,2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Τον Ιούλιο συνεχίστηκε η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης, η οποία ανήλθε σε -27,4%/-1,1 εκατ. ενώ καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 3 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -20,9% ή -802.000 αφίξεις.

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, τρία αεροδρόμια κατέγραψαν μείωση μεγαλύτερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Συγκεκριμένα στο Διεθνές Αεροδρόμιων Αθηνών καταγράφηκαν 2 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 2,4 εκατ. / -54%. Ακολουθήσε το αεροδρόμιο του Ηρακλείου όπου καταγράφηκαν 1,4 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 1,1 εκατ. / -44,1%. Στο αεροδρόμιο της Θεσσαλονίκης καταγράφηκαν 603.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 1 εκατ. / -62,9%. Στα υπόλοιπα αεροδρόμια η μείωση ήταν μικρότερη από 1 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στο αεροδρόμιο της Ρόδου καταγράφηκαν 869.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση -885.000 /-50,5%. Στο αεροδρόμιο της Κέρκυρας σημειώθηκε μείωση κατά 538.000 / -47,6%, ενώ οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 592.000 και στο αεροδρόμιο της Κω σημειώθηκε μείωση κατά 461.000 /-51,8% ενώ καταγράφηκαν μόλις 428.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Στo αεροδρόμιo των Χανίων καταγράφηκαν 411.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση 450.000 /-52,3%, ενώ στο αεροδρόμιο της Ζακύνθου καταγράφηκαν 339.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 344.000 /-50,4%.

Την μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης (-86.000 /-21,4%) σημειώθηκε στο αεροδρόμιο της Σαντορίνης όπου καταγράφηκαν 316.000 αφίξεις. Αντίστοιχα, στο αεροδρόμιο της Μυκόνου ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -105.000 / -27,3% ενώ καταγράφηκαν 279.000 αφίξεις

Η γεωγραφική ενότητα με τη μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης ήταν οι Κυκλάδες (-190.000 /-24,3%) καταγράφοντας 595.000 διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Δωδεκανήσων ανήλθαν σε 1,3 εκατ. σημειώνοντας μείωση 1,4 εκατ./ -51,2%. Σε επίπεδο απόλυτων διαφορών η μεγαλύτερη μείωση σημειώθηκε στην Κρήτη (-1,5 εκατ./-46,3%) καταγράφοντας 1,8 εκατ. διεθνείς αεροπορικές αφίξεις. Η βρετανική αγορά, μέχρι τον Αύγουστο «κράτησε πίσω» την πορεία προς την ανάκαμψη στην γεωγραφική ενότητα των Ιόνιων Νήσων, όπου καταγράφηκε μείωση -1,2 εκατ./-51,5% ενώ καταγράφηκαν 1,1 εκατ. αφίξεις. Τέλος, η μεγαλύτερη ποσοστιαία μείωση καταγράφηκε στην γεωγραφική ενότητα της Πελοποννήσου κατά -110.000 /-61,1%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν μόλις σε 70.000.

Αφίξεις εσωτερικού στα κυριότερα αεροδρόμια
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού έναντι 5,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου – Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -50,3%/-2,8 εκατ. αφίξεις.

Το πρώτο τρίμηνο του 2021, οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 112.000 αφίξεις, παρουσιάζοντας μείωση κατά 76,4% / -364.000 , τον Φεβρουάριο 102.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 78% / -362.000 και τον Μάρτιο 121.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 77,8% / -425.000 αφίξεις.

Το δεύτερο τρίμηνο άνοιξε παρουσιάζοντας μικρή βελτίωση καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 73,2% / -442.000, ενώ καταγράφηκαν 162.000 αεροπορικές αφίξεις. Βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης των αεροπορικών αφίξεων εσωτερικού καταγράφηκε πρώτη φορά τον Μάιο (-61% / -442.000) με τις αφίξεις να ανέρχονται σε 283.000. Τον Ιούνιο, η βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης συνεχίστηκε (-42,7% / -353.000) ενώ καταγράφηκαν 475.000 αεροπορικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο η ανάκαμψη ανήλθε σε -24,9% / -238.000, ενώ καταγράφηκαν 716.000 αφίξεις. Τέλος, τον Αύγουστο καταγράφηκαν 794.000 αεροπορικές αφίξεις, με το ρυθμού ανάκαμψης να ανέρχεται σε -18,2% ή -176.000 αφίξεις.

Ο ρυθμός ανάκαμψης στα περιφερειακά αεροδρόμια ανήλθε σε -49,7% / -1,4 εκατομμύρια, ενώ ταυτόχρονα δεν καταγράφηκε μεγάλη απόκλιση από το μέσο όρο στις επιμέρους γεωγραφικές ενότητες. Στην γεωγραφική ενότητα των Δωδεκανήσων καταγράφηκε μεγαλύτερη βελτίωση στο ρυθμό ανάκαμψης κατά (-179.000 / -44,8%) καταγράφοντας 220.000 αεροπορικές αφίξεις. Οι αεροπορικές αφίξεις εσωτερικού στα αεροδρόμια των Κυκλάδων ανήλθαν σε 334.000, σημειώνοντας μείωση -351.000 / -51,2%.

Οι διεθνείς αεροπορικές αφίξεις στα αεροδρόμια των Ιονίων Νήσων ανήλθαν σε 102.000, σημειώνοντας μείωση –88.000 /-46,2%. Τέλος, στην Κρήτη καταγράφεται ρυθμός ανάκαμψης κατά -336.000 /-50,6%, ενώ οι αεροπορικές αφίξεις ανήλθαν σε 327.000.

Οδικές Αφίξεις, Αύγουστος 2021
Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021 καταγράφηκαν 2,8 εκατ. διεθνείς οδικές αφίξεις, έναντι 8,6 εκατ. της περιόδου Ιανουαρίου-Αυγούστου 2019, παρουσιάζοντας μείωση κατά -67,5% / -5,8 εκατ. οδικές αφίξεις.

Το α’ τρίμηνο του 2021, οι οδικές αφίξεις κατέγραψαν σημαντική μείωση. Ειδικότερα τον Ιανουάριο καταγράφηκαν μόλις 67.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 85,4% / -394.000, τον Φεβρουάριο 66.000 αφίξεις παρουσιάζοντας μείωση κατά 85,3% / -385.000 και τον Μάρτιο 69.000, παρουσιάζοντας μείωση κατά 84,9% / -386.000 αφίξεις.

Το β’ τρίμηνο άνοιξε με αντίστοιχο τρόπο, καθώς η μείωση τον Απρίλιο ανήλθε σε 88,2% / -585.000, ενώ καταγράφηκαν μόλις 78.000 οδικές αφίξεις. Ο ρυθμός ανάκαμψης των οδικών αφίξεων παρουσίασε για πρώτη φορά το 2021 επιτάχυνση, τον Μάιο (-79,2% / -539.000), με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 142.000.  Τον Ιούνιο ο ρυθμός ανάκαμψης συνεχίστηκε (-69,4% / -925.000), ενώ καταγράφηκαν μόλις 409.000 οδικές αφίξεις.

Τον Ιούλιο, ο ρυθμός ανάκαμψης ανήλθε σε -56,2% / -1,2 εκατομμύρια, ενώ καταγράφηκαν 922.000 αφίξεις. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν για πρώτη φορά το 2021 πάνω από 1 εκατ. οδικές αφίξεις, παρ’όλο που ο ρυθμός ανάκαμψης επιβραδύνθηκε κατά -57,7% / -1,4 εκατ. αφίξεις. Κατά την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου 2021, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφηκε στον Προμαχώνα (-1,3 εκατ. / -57,4%) με τις οδικές αφίξεις να ανέρχονται σε 995.000 και ακολούθησε ο μεθοριακός σταθμός της Νυμφαίας με μείωση -1,1 εκατ. / -88%, όπου καταγράφηκαν μόλις 153.000 οδικές αφίξεις

Την περίοδο Ιανουαρίου – Αυγούστου του 2021 μείωση καταγράφηκε από όλες τις γειτονικές χώρες σε σχέση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Ειδικότερα, η μεγαλύτερη μείωση σε απόλυτες διαφορές καταγράφεται από την Βουλγαρία κατά -2,8 εκατ. /-67,7%, ενώ η μεγαλύτερη μείωση σε ποσοστιαίες διαφορές καταγράφεται από την Τουρκία κατά –639.000 / -83,7%. Η μείωση από την Αλβανία ανήλθε σε -952.000 / -74,4%, ενώ η μεγαλύτερη βελτίωση του ρυθμού ανάκαμψης καταγράφηκε από την αγορά της Βόρειας Μακεδονίας παρουσιάζοντας μείωση κατά -1,5 εκατ. οδικές αφίξεις ή -58,8%.

Ταξιδιωτικό Ισοζύγιο, Ιούλιος 2021
Αφίξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου – Ιουλίου 2021, η εισερχόμενη ταξιδιωτική κίνηση μειώθηκε κατά -69,8% και διαμορφώθηκε στα 4,550 εκατ. ταξιδιώτες, έναντι 15,080 εκατ. ταξιδιωτών την αντίστοιχη περίοδο του 2019. Κατά την επισκοπούμενη περίοδο, η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 διαμορφώθηκε στις 3.245 χιλ. ταξιδιώτες, παρουσιάζοντας πτώση κατά -62,5% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27 μειώθηκε κατά -79,7% και διαμορφώθηκε στα 1,305 εκατ. ταξιδιώτες. Η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -60,3%, ενώ η ταξιδιωτική κίνηση από τις χώρες της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ μειώθηκε κατά -66,2%. Ειδικότερα, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Γερμανία παρουσίασε πτώση κατά -58,7% και διαμορφώθηκε στις 801.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τη Γαλλία μειώθηκε κατά -52,2% και διαμορφώθηκε στις 389.000 ταξιδιώτες.

Αναφορικά με τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, η ταξιδιωτική κίνηση από το Ηνωμένο Βασίλειο μειώθηκε κατά -84,7% και διαμορφώθηκε στις 268.000 ταξιδιώτες, ενώ αυτή από τις ΗΠΑ μειώθηκε κατά -77,3% και διαμορφώθηκε στις 135.000 ταξιδιώτες. Τέλος, η ταξιδιωτική κίνηση από τη Ρωσία μειώθηκε κατά -88,2% και διαμορφώθηκε στις 31.000 ταξιδιώτες.

Εισπράξεις
Την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2021, οι ταξιδιωτικές εισπράξεις εμφάνισαν μείωση κατά -62,9% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του 2019 και διαμορφώθηκαν στα 3.383 εκατ. ευρώ. Η εξέλιξη αυτή οφείλεται στην πτώση των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 κατά -51,7%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 2,318 δισ. ευρώ, καθώς και των εισπράξεων από κατοίκους των χωρών εκτός της ΕΕ-27 κατά -74,6%, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 1,037 εκατ. ευρώ.

Αναλυτικότερα, οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ζώνης του ευρώ διαμορφώθηκαν σε 1,770 δισ. ευρώ, μειωμένες κατά 54%, ενώ οι εισπράξεις από κατοίκους των χωρών της ΕΕ-27 εκτός της ζώνης του ευρώ εμφάνισαν πτώση κατά 42,1% και διαμορφώθηκαν στα 548 εκατ. ευρώ. Ειδικότερα, οι εισπράξεις από τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 53,9% και διαμορφώθηκαν στα 671 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τη Γαλλία μειώθηκαν κατά –37,9% και διαμορφώθηκαν στα 345 εκατ. ευρώ. Από τις χώρες εκτός της ΕΕ-27, πτώση κατά -76,5% παρουσίασαν οι εισπράξεις από το Ηνωμένο Βασίλειο, οι οποίες διαμορφώθηκαν στα 303 εκατ. ευρώ, ενώ οι εισπράξεις από τις ΗΠΑ μειώθηκαν κατά 68,1% και διαμορφώθηκαν στα 194 εκατ. ευρώ. Οι εισπράξεις από τη Ρωσία μειώθηκαν κατά 83,8% και διαμορφώθηκαν στα 34 εκατ. ευρώ.

ΙΝΣΕΤΕ Bulletin Sept2021

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024