Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΕξοικονομώ – Επιχειρώ: Επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον Τουρισμό
Πρόγραμμα «Εξοικονομώ - Επιχειρώ»

Εξοικονομώ – Επιχειρώ: Επενδύσεις ύψους 100 εκατ. ευρώ για τον Τουρισμό

Για τον κλάδο του Τουρισμού, ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.

Λίγο πριν την έναρξη της καλοκαιρινής σεζόν του 2023, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας παρουσίασε το νέο εθνικό εθνικό ενεργειακό σχεδιασμό (ΕΣΕΚ) για την περίοδο ως το 2030.

Με στόχο τη μείωση του κόστους της ενέργειας και των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου και την ταυτόχρονη αύξηση των επενδύσεων και θέσεων εργασίας το υπουργείο εξέδωσε το πρόγραμμα «Εξοικονομώ – Επιχειρώ», που αφορά επιχειρήσεις του τουρισμού και του κλάδου υπηρεσιών και εμπορίου.

Συγκεκριμένα το πρόγραμμα θα ωφελήσει στη βελτίωση της ενεργειακής απόδοσης πολύ μικρών, μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων. Ο προϋπολογισμός δημόσιας δαπάνης της δράσης ανέρχεται συνολικά σε 200 εκατ. ευρώ και θα κατανέμεται διακριτά σε:

  • 100 εκατ. ευρώ για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών
  • 100 εκατ. ευρώ για τον κλάδο Τουρισμού

Η δράση χρηματοδοτείται από πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας και η κατανομή των πόρων θα γίνεται σε επίπεδο περιφέρειας.

Σε κάθε περίπτωση, το πρόγραμμα Εξοικονομώ Επιχειρώ, αποτελεί μέρος προσπάθειας για την εφαρμογή της πράσινης μετάβασης και σχετίζεται με τους ακόλουθους στόχους για το κλίμα και το περιβάλλον που ορίζονται σε ευρωπαϊκό κανονισμό:

  • περιορισμός της κλιματικής αλλαγής
  • προσαρμογή στην κλιματική αλλαγή
  • μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία
Δυνητικοί δικαιούχοι

Στο πλαίσιο της δράσης ενισχύονται υφιστάμενες μεσαίες, μικρές και πολύ μικρές επιχειρήσεις, ως εξής:

  • Ως μεσαία επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 250 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών δεν υπερβαίνει τα 50 εκατ. ευρώ ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 43 εκατ. ευρώ.
  • Ως μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 50 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 10 εκατ. ευρώ.
  • Ως πολύ μικρή επιχείρηση ορίζεται η επιχείρηση η οποία απασχολεί λιγότερους από 10 εργαζομένους και της οποίας ο ετήσιος κύκλος εργασιών ή το σύνολο του ετήσιου ισολογισμού δεν υπερβαίνει τα 2 εκατ. ευρώ
Προϋπολογισμός επενδυτικών σχεδίων

Στο πλαίσιο του προγράμματος:

  • Για τους κλάδους Εμπορίου και Υπηρεσιών, ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης έως 100.000 ευρώ.
  • Για τον κλάδο του Τουρισμού, ενισχύονται έργα συνολικού προϋπολογισμού ύψους επένδυσης από 50.000 ευρώ έως και 500.000 ευρώ.
Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024