Τελευταία νέα
ΑρχικήΑερομεταφορέςΑεροπορικά ΘέματαΜέτρα για τις συνέπειες από τον πόλεμο λαμβάνει η Ε.Ε.

Μέτρα για τις συνέπειες από τον πόλεμο λαμβάνει η Ε.Ε.

Τη λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων του πολέμου στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες αποφάσισε το Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης…

Τη λήψη μέτρων για την αντιστάθμιση των επιπτώσεων του πολέμου στις ευρωπαϊκές αεροπορικές εταιρίες αποφάσισε το Συμβούλιο υπουργών Μεταφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης<...>, ύστερα από εισήγηση του Έλληνα υπουργού Μεταφορών Χ. Βερελή.

«Είναι εξαιρετικά σημαντικό το γεγονός ότι το Συμβούλιο ενέκρινε τις προτάσεις μας για την ενίσχυση των αερομεταφορών, που πλήττονται από τις επιπτώσεις του πολέμου στο Ιράκ» δήλωσε ο κ. Βερελής. «Σε αυτή τη δύσκολη διεθνή συγκυρία, η Ευρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε να στηρίξει τις αερομεταφορές, λαμβάνοντας μέτρα για την προστασία τους».

Συγκεκριμένα οι προτάσεις αφορούν στα εξής:

  • Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα αποφασίζει τη χορήγηση αποζημίωσης, κατά περίπτωση, στις αεροπορικές εταιρίες που χάνουν πτήσεις, λόγω κλεισίματος εναέριου χώρου εξαιτίας του πολέμου.
  • Θα παρακολουθεί την κατάσταση στην ασφαλιστική αγορά και θα προχωρεί σε άμεσες ενέργειες, σε περίπτωση που αυτό κριθεί απαραίτητο, εάν δηλαδή έχουμε περιπτώσεις καταγγελίας ασφαλιστηρίων συμβολαίων ή εξαιρετικής αύξησης των τελών ασφαλιστικού κινδύνου.
  • Τα κράτη-μέλη θα αναλαμβάνουν το κόστος που προκύπτει από τη λήψη μέτρων προστασίας από έκνομες ενέργειες στα αεροδρόμια.
  • Θα εφαρμόζει ευέλικτους κανόνες σχετικά με τα «slots» (διαθέσιμος χρόνος χρήσης στα αεροδρόμια – χρονοθυρίδες) και, κυρίως, την προσωρινή αναβολή εφαρμογής του κανόνα «Use it or loose it», λόγω ανωτέρας βίας.

Η ελληνική Προεδρία πρότεινε, επίσης, να προχωρήσει ταχύτητα η πρόταση Κανονισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τις αθέμιτες πρακτικές τρίτων χωρών στις αερομεταφορές.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

28/11/2023
27/11/2023
24/11/2023
23/11/2023
22/11/2023
21/11/2023