Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΤουριστική ΥποδομήΑναβάθμιση και νέες επενδύσεις υπόσχεται η εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

Αναβάθμιση και νέες επενδύσεις υπόσχεται η εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε.

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η νεοσυσταθείσα εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ΕΤΑ, αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό, τον τουρισμό αναψυχής, το θεματικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, […]

Οι επενδυτικές πρωτοβουλίες που θα αναλάβει η νεοσυσταθείσα εταιρία Ελληνικά Τουριστικά Ακίνητα Α.Ε., ΕΤΑ<.>, αφορούν τον θαλάσσιο τουρισμό, τον<...> τουρισμό αναψυχής, το θεματικό τουρισμό, τον ιαματικό τουρισμό, την περιφερειακή ανάπτυξη, την άντληση κεφαλαίων, και τα ζητήματα του προσωπικού του ΕΟΤ.
Όσον αφορά τον θαλάσσιο τουρισμό, η άμεση προτεραιότητα είναι η αναβάθμιση και ο εκσυγχρονισμός των τουριστικών λιμένων του ΕΟΤ στην Αττική και την Θεσσαλονίκη. Οι μαρίνες θα αναδιοργανωθούν και θα καταταχθούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα. Επίσης, θα αναδιαμορφωθούν οι εξής μαρίνες:

  • Μαρίνα Ζέας
  • Μαρίνα Βουλιαγμένης
  • Μαρίνα Αλίμου
  • Μαρίνα Φλοίσβου

Ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Χριστοδουλάκης, ανέφερε ότι οι παραπάνω μαρίνες θα κατηγοριοποιηθούν σύμφωνα με τα ευρωπαϊκά πρότυπα και θα προσφέρουν νέες εμπλουτισμένες υπηρεσίες, σε συνδυασμό με τις υφιστάμενες ξενοδοχειακές υποδομές.
Η Ε.Τ.Α. είναι διαχειριστής πολλών εγκαταστάσεων αναψυχής στην παραλιακή ζώνη όπως νυκτερινά κέντρα, εστιατόρια, και αναψυκτήρια. Η σημερινή κατάσταση παρουσιάζει χαρακτηριστικά όπως χαμηλή ποιότητα προσφερόμενου προϊόντος αναψυχής, μικρή οικονομική απόδοση με χαμηλά μισθώματα, και παραβάσεις των συμβατικών υποχρεώσεων των μισθωτών. Όπως ανέφερε ο κ. Χριστοδουλάκης ‘έχουν αναπτυχθεί φαινόμενα αυθαίρετης δόμησης, καταχρηστικής λειτουργίας, και ακαλαισθησίας με μεγάλο βαθμό. Εν όψει των αγώνων του 2004, θα πρέπει να αναληφθεί μια συνολική πρωτοβουλία, με την συνεργασία και του επιχειρηματικού κόσμου, αλλά και με την πρωτοβουλία της Ε.Τ.Α.’
Στόχος θα είναι η χωροθετημένες χρήσεις διασκέδασης, η ποιότητα υπηρεσιών και εκσυγχρονισμός των εγκαταστάσεων, η ποικιλία προϊόντων αναψυχής, η οικονομική ανταποδοτικότητα με όρους αγοράς και ο τερματισμός του καθεστώτος αυθαιρεσίας εις βάρος του δημοσίου συμφέροντος.
Όσο για τον θεματικό τουρισμό, στην Αττική προβλέπεται να αναπτυχθούν δύο νέες μεγάλες επενδύσεις θεματικού τουρισμού:

  • θεματικό πάρκο με ανάπτυξη ήπιων υποστηρικτικών τουριστικών υποδομών στην Ανάβυσσο
  • Τεχνόπολη θαλάσσιας τεχνολογίας στην Αττική με ενυδρείο μεσογειακής θαλάσσιας πανίδας, εισαγωγή στην τεχνολογία των θαλασσίων ερευνών, υδροψυχωγωγικό πάρκο και άλλες δραστηριότητες. Στην επένδυση θα συμμετέχει το Ελληνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών, ΕΚΘΕ.

Η Ε.Τ.Α. διαθέτει την αποκλειστική εκμετάλλευση των ιαματικών πηγών. Δίδεται άμεση προτεραιότητα στη διαμόρφωση νέωπροϊόντων στη Φθιώτιδα, (υδροθεραπευτικό πάρκο και βιομηχανία καλλυντιμε βάση τις ιακές πηγές). Παράλληλα θα εκσυγχρονισθεί το υδρτήριο της Αιδηψού, ενώ θα αναπτυχθούν οι περιοχές Καϊάφι Νιγρίτας. Ο χρηματοοικονομικός Σύμβουλος των Α. περιλαμβάνει ειδικούς συμβούλους ανάπτυξης SPA καιετοιμάσει άμεσα χετικά τεύχη επενδύσεων.
Όσο για περιφερειακή ,βλέπεταιώθηση αξιοποίησης τουριστιεκτά σπεριφέ με νέα τοτικάϊόντα υψηλής ποτας (το κατοικία, αθλημός, τοπική κουζίνα, οικο-αγρο-τομόΑρχικάαξιολογηθπσΚρήτη, Ρόδο, Χαλκιδική, και Θράκη.
α εξετάζ η αναβάθμισν εγκαταστά του ΕΟΤ στη Βόρειο Ελλάδα (κυρίως campings)σκατεύθυνσησέλκυσημού από τις ΑνατολιΧώρες δημιουργίας θερέτρων για τις επιχειρήσεις που τύσσονται Βαλκανική. Στόχος είναι η πχών τος αξς.
Με οριστικοπο σύμβασηυ χμικούου,κινητοποιηθισχυρά εγχώριι διεθνή τραπεζσχήματα τα οποία σε συνεργασία με ομάδα εξκευμένων νομιτεχνικώντικαι στρατηγισυμωνοργανώσουν διαδικασίες αξς πυσίαςμού .
Τα απαιτούμενα κεφάλαι αντληθαπόαλαιαγορά, τθεσμι επενδυτές μέσω μικτών δυτισχημάτων. α τα Α.τύξουνμαχίεσω ρισχημάμε δραστηριούνταιπαρόμοιες υπηρε.
Τέλος, τα Α.σχολως διάδοχος εργοδότου, 1.200 άτομα μεβά αορίστου χρόνου 800ε εποχιασυμβά.ρία ετοιμάζ να συνάψει μία νέα συλλογική σση με ο εξορθολογίσημερινήσποπιμέρειασχέ,διερευνηθσυστήμπρόσθεαμοιβών μεη αποδοτητα.
ασλνσωπικόκάσόντα μπορεί ναρισαπαιτήσειυμού μονάδΣύμφωνατον ψηφισθέντα νόμο οι θέ είας τυχόν πλεονάζοντοςκούσφαλίζονται πλήρωςμετατάξεις σίδφέρεςσχόλησηυς.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
02/10/2023
29/09/2023
28/09/2023
27/09/2023
26/09/2023
25/09/2023