Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΔιεθνείςΜείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα αεροσκάφη
Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο

Μείωση της ρύπανσης που προκαλούν τα αεροσκάφη

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπαχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Τάχθηκε, ωστόσο, υπέρ αυστηρότερωνανώτατων […]

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο συμφώνησε με την πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να υπαχθούν οι αεροπορικές δραστηριότητες στο ευρωπαϊκό σύστημα εμπορίας δικαιωμάτων για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου. Τάχθηκε, ωστόσο, υπέρ αυστηρότερων<...>ανώτατων ορίων για τις εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα και ζήτησε το σύστημα να καλύπτει τις πτήσεις μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών ήδη από το 2011 και όχι από το 2012, όπως προτείνει η Επιτροπή.

Βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος εμπορίας δικαιωμάτων για την εκπομπή αερίων του θερμοκηπίου, καθένα από τα δικαιώματα αυτά επιτρέπει την εκπομπή ενός τόνου διοξειδίου του άνθρακα τον χρόνο. Ο συνολικός αριθμός των δικαιωμάτων που λαμβάνει κάθε επιχείρηση οριοθετεί έτσι την ποσότητα των ρύπων που της επιτρέπεται να εκπέμπει.

Η ταχεία αύξηση των εκπομπών που παράγει η αεροπορία (87% από το 1990) κινδυνεύει να ακυρώσει εν μέρει τις προσπάθειες που καταβάλλει η Ε.Ε. για τη συνολική μείωση των εκπομπών. Για τον λόγο αυτό η Επιτροπή προτείνει την υπαγωγή των αεροπορικών δραστηριοτήτων στο εν λόγω σύστημα.

Συγκεκριμένα, ζητεί η συνολική ποσότητα δικαιωμάτων προς κατανομή σε αεροπορικές εταιρίες να ισοδυναμεί με το 100% των μέσων ετήσιων εκπομπών των αεροσκαφών αυτών των εταιριών την περίοδο 2004-2006. Υιοθετώντας με μεγάλη πλειοψηφία την έκθεση του κ. Peter Liese, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ζήτησε το εν λόγω ποσοστό να μην υπερβεί το 90%, τασσόμενο έτσι υπέρ της μείωσης κατά 10% των εκπομπών.

Οι πτήσεις μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών θα πρέπει να υπαχθούν στο σύστημα ήδη από το 2011, (όπως ακριβώς δηλαδή θα συμβεί και με τις πτήσεις εντός της Ε.Ε.), ζήτησαν ακόμη οι ευρωβουλευτές. Να σημειωθεί ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή προτείνει το 2012 ως την ημερομηνία κατά την οποία οι πτήσεις μεταξύ Ε.Ε. και τρίτων χωρών θα πρέπει να υπαχθούν στο σύστημα.

Η Επιτροπή θέλει να κατανείμει τα περισσότερα δικαιώματα για την εκπομπή αερίων θερμοκηπίου βάσει δεικτών αναφοράς. Σύμφωνα, όμως, με τους ευρωβουλευτές, αυτό θα λειτουργήσει εις βάρος των νεοεισερχόμενων που είναι αναγκαίοι για την προώθηση της καινοτομίας στον τομέα της αεροπλοΐας. Επιπλέον, καθώς η δωρεάν κατανομή έχει χαρίσει τεράστια κέρδη στις επιχειρήσεις που ήδη συμμετέχουν στο καθεστώς εμπορίας εκπομπών, δεν είναι απίθανο τέτοια τεράστια κέρδη να σημειωθούν και στον τομέα της αεροπλοΐας. Για την αποτροπή αυτών των προβλημάτων οι ευρωβουλευτές ζήτησαν το 25% των δικαιωμάτων να κατανεμηθούν μέσω πλειστηριασμών.

Το Κοινοβούλιο διέγραψε, τέλος, τη διάταξη στην πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που εξαιρούσε τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων από τις υποχρεώσεις του συστήματος.

Το Συμβούλιο Υπουργών θα πρέπει τώρα να εκδώσει την κοινή του θέση σε σχέση με τις κοινοβουλευτικές τροπολογίες. Αν τις εγκρίνει, η νομοθεσία θα υιοθετηθεί όπως εγκρίθηκε από το Κοινοβούλιο. Αν τις απορρίψει ή υιοθετήσει δικές του τροπολογίες, τότε το νομοθετικό κείμενο θα επιστρέψει για μια δεύτερη ανάγνωση στο Κοινοβούλιο.

Ιστοσελίδα | + Άρθρα
21/09/2023
20/09/2023
19/09/2023
18/09/2023
15/09/2023
14/09/2023