Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΔικαιολογητικά για την έκδοση του ειδικού σήματος του ΕΟΤ σε καταλύματα

Δικαιολογητικά για την έκδοση του ειδικού σήματος του ΕΟΤ σε καταλύματα

Για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ενοικιαζόμενα καταλύματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ε. Γιαννακόπουλος, απαιτούνται τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία […]

Για την έκδοση του ειδικού σήματος λειτουργίας σε ενοικιαζόμενα<.> καταλύματα, σύμφωνα με σχετική απόφαση που υπέγραψε ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ<.> κ. Ε. Γιαννακόπουλος, απαιτούνται<...> τα ακόλουθα δικαιολογητικά, τα οποία θα πρέπει να υποβληθούν ως τις 28 Δεκεμβρίου 1999, στη διεύθυνση ΣΤ’ του ΕΟΤ.
1. Αίτηση του επιχειρηματία και σε περιπτώσεις εταιριών του νομίμου εκπροσώπου αυτής.
2. Συμβόλαιο ιδιοκτησίας και σε περίπτωση μισθωμένων κτιρίων συμφωνητικό μίσθωσης καθώς και έγγραφη συναίνεση του ιδιοκτήτη.
3. Φάκελος σχεδίων υπάρχουσας κατάστασης εις τριπλούν, κατόψεις, όψεις, τομές, τοπογραφικά, φωτογραφίες, υπογεγραμμένα και σφραγισμένα από αρχιτέκτονα – μηχανικό.
4. Οικοδομική άδεια του κτιρίου
5. Βεβαίωση μηχανικού για την στατική επάρκεια του κτιρίου
6. Βεβαίωση μηχανολόγου – ηλεκτρολόγου για την ορθή λειτουργία όλων των ηλεκτρομηχανολογικών και πυροσβεστικών εγκαταστάσεων
7. Βεβαίωση καλής λειτουργίας του αποχετευτικού συστήματος και ορθής διάθεσης λυμάτων από τον αρμόδιο δημόσιο φορέα (Δνση Υγιεινής ή ΟΤΑ)
8. Πιστοποιητικό πυρασφάλειας από την αρμόδια Πυροσβεστική Υπηρεσία
9. Ασφαλιστήριο πυρός.
10. Ασφαλιστήριο αστικής ευθύνης
11. Αντίγραφο ποινικού μητρώου τύπου Β'
12. Απόδειξη είσπραξης ποσού υπέρ ΞΕΕ όταν πρόκειται για καταλύματα που θα λειτουργήσουν ως ξενοδοχεία
13. Παράβολα υπέρ ΕΟΤ λογ/σμός 26180/0 Τραπέζης Ελλάδος 5.000 δρχ. ανά κλίνη για τα ξενοδοχεία, 3.000 για τα δωμάτια και 3.000 ανά θέση για τα campings
14. Παράβολο υπέρ ΤΕΑΥΠΠΕΡΤ κλάδος σύνταξης λογ/σμός 546025-54 Εθνικής Τραπέζης ανά σήμα 5.000 δρχ. για τα ξενοδοχεία και campings και 4.000 για δωμάτια.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024