Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠΟΞ: Προβλήματα από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου

ΠΟΞ: Προβλήματα από την εφαρμογή του Αναπτυξιακού Νόμου

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΞ, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2601/98 δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα στο χώρο της ξενοδοχίας. Τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία μικρής και […]

Σύμφωνα με ανακοίνωση της ΠΟΞ<.>, Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, η εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 2601/98 δεν απέδωσε τα προσδοκώμενα<...> στο χώρο της ξενοδοχίας. Τα περισσότερα από τα ξενοδοχεία μικρής και μεσαίας δυναμικότητας που επιχείρησαν να ενταχθούν στις ευεργετικές διατάξεις του Νόμου για επενδύσεις εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής, τελικά δεν τα κατάφεραν.
Η ανακοίνωση της ΠΟΞ συνεχίζει αναφέροντας ότι αν και είναι προφανές ότι οι ξενοδοχειακές επιχειρήσεις που βρίσκονται αντιμέτωπες με οικονομικές δυσχέρειες οφειλόμενες σε μειωμένη ανταγωνιστικότητα, είναι αυτές που έχουν την μεγαλύτερη ανάγκη για επενδύσεις εκσυγχρονισμού, δυστυχώς οι διαδικασίες αξιολόγησης, που προβλέπονται από τον Αναπτυξιακό Νόμο, τις αποκλείουν στην πράξη.
Η θέση της ΠΟΞ είναι ότι για να βελτιωθούν οι αδυναμίες του Αναπτυξιακού Νόμου, θα πρέπει να δρομολογηθούν οι ακόλουθες μεταβολές: Να απλουστευτεί το σύστημα βαθμολόγησης επενδύσεων εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής. Πιο συγκεκριμένα να αφαιρεθούν από τα κριτήρια προτεραιότητας υπαγωγής, οι ομάδες που αναφέρονται στην τάξη του ξενοδοχείου, την ζώνη στην οποία είναι εγκατεστημένη η μονάδα, στην αύξηση της απασχόλησης και του βαθμού ίδιας συμμετοχής στην επένδυση καις το κεφάλαιο κίνησης.
Για να αποφευχθούν τα προβλήματα που παρατηρήθηκαν κατά το στάδιο αξιολόγησης των αιτήσεων, η ΠΟΞ προτείνει να θεσμοθετηθεί η συμμετοχή και ενός εκπροσώπου της ΠΟΞ ή του ΞΕΕ στις γνωμοδοτικές επιτροπές της Περιφέρειας και την κεντρική γνωμοδοτική επιτροπή.
Στα πλαίσια του Γ΄ ΚΠΣ, πρέπει να αυξηθεί το ποσοστό επιδότησης των επενδύσεων εκσυγχρονισμού ολοκληρωμένης μορφής σε 40% και να προσαυξάνεται κατά 10 ποσοστιαίες μονάδες στις περιπτώσεις των μικρών μονάδων (κάτω από 150 κλίνες) και των επιχειρήσεων κάμπινγκ.
Λόγω των συμβατικών υποχρεώσεων που θα κληθούν να αναλάβουν τα ξενοδοχεία της Αττικής έναντι της Διεθνούς Ολυμπιακής Επιτροπής σε θέματα ασφάλειας, πυροπροστασίας κ.τ.λ., προτείνεται να δοθεί προτεραιότητα στον εκσυγχρονισμό των μονάδων αυτών και να ανέλθει το ποσοστό επιδότησης των εξειδικευμένων εργασιών σε 50%.
Το ποσοστό επιδότησης των έργων ειδικής τουριστικής υποδομής που συμβάλουν στην επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, πρέπει να ανέλθει στο 50% ανεξάρτητα από την ζώνη εγκατάστασης της μονάδας.
Το ποσοστό των αδιανέμητων κερδών που παραμένουν αφορολόγητα (περιπτώσεις του αρ. 4 του Ν. 2753/99) να ανέλθει σε 70% για την Β΄ ζώνη κινήτρων και σε 100% για τις Γ΄ και Δ΄ ζώνες κινήτρων. Ταυτόχρονα ο χρονικός ορίζοντας ισχύος του νόμου, θα πρέπει να επεκταθεί μέχρι το 2010, δεδομένου ότι εντός της προσεχούς τριετίας δεν είναι δυνατόν να συγκεντρωθεί ικανό ποσό για δημιουργία νέας, ή την επέκταση κάποιας ξενοδοχειακής μονάδας.
Ειδικά για τις ξενοδοχειακές επιχειρήσεις μικρής και μεσαίας δυναμικότητας και τις επιχειρήσεις κάμπινγκ, θα πρέπει να προβλεφθεί η επιδότηση του κόστους σύνταξης φακέλου (έξοδα μηχανικού και συμβούλου επιχειρήσεων ) κατά 100% μέχρι του ποσού των 2.000.000 δρχ.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
04/12/2023
01/12/2023
30/11/2023
29/11/2023
28/11/2023
27/11/2023