Τελευταία νέα
ΑρχικήΝέα μελέτη για τον τουρισμό από το ΙΤΕΠ

Νέα μελέτη για τον τουρισμό από το ΙΤΕΠ

Πρόσφατα δόθηκε δημοσιότητα η μελέτη του καθηγητή και γενικού διευθυντή του ΙΤΕΠ κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου “Το Μέγεθος και η Δυναμική του Τουριστικού Τομέα”. Συγκεκριμένα, με αυτή την μελέτη το ΙΤΕΠ […]

Πρόσφατα δόθηκε δημοσιότητα η μελέτη του καθηγητή και γενικού διευθυντή του ΙΤΕΠ κ. Παναγιώτη Παυλόπουλου "Το Μέγεθος και η Δυναμική του Τουριστικού Τομέα".

Συγκεκριμένα, με αυτή την μελέτη το ΙΤΕΠ απέβλεψε στην εκτίμηση της εγχώριας προστιθεμένης αξία που παράγεται αμέσως και εμμέσως εξαιτίας της τουριστικής ζήτησης, ώστε να οριοθετηθεί ποσοτικά ο τομέας, να διευκρινισθεί η δυναμική του και να λειτουργήσει ως μοχλός ανασκολοπήσεως παρωχημένων ιδεών και προκαταλήψεων, αναφορικώς προς τους αναγνωριζόμενους αναπτυξιακούς ρόλους των διαφόρων κλάδων παραγωγής.

Βάση των στοιχείων του πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης το αποκτώμενο ετησίως τουριστικό συνάλλαγμα είναι της τάξεως των 9 δισ. δολαρίων με έτος αναφοράς το 1994. Η τουριστική οικονομία δηλαδή το σύνολο της προστιθέμενης αξίας που δημιουργείται αμέσως ή εμμέσως από την ζήτηση τουριστικού προϊόντος κυμαίνεται σε ποσοστό 18-20% επί του ΑΕΠ. Η αντίστοιχη στο παραπάνω τουριστικό ΑΕΠ απασχόληση ανέρχεται σε 690.000 άτομα, το 1994. Όπως έχει δειχθεί σε άλλη μελέτη, το σύνολο σχεδόν της συντελεσθείσας κατά τα τελευταία 20-30 έτη βελτιώσεων της κατανομής του περιφερειακού εισοδήματος προκλήθηκε από την τουριστική δραστηριότητα. Το αποκτώμενο τουριστικό συνάλλαγμα είναι 2,5 φορές μεγαλύτερο από το συνάλλαγμα που εισρέει από τις εξαγωγές βιομηχανικών προϊόντων και 1,8 φορές μεγαλύτερο από το συνάλλαγμα που αποφέρει το σύνολο των εξαγωγών.

Τα αποτελέσματα της δυναμικής εξέτασης της τουριστικής οικονομίας είναι τα εξής:

Από το 3% του ΑΕΠ το 1960 το τουριστικό προϊόν αντιπροσωπεύει σήμερα ποσοστό πολύ κοντά στο 20%. Στην περίοδο 1960-1997 ο τουρισμός συνεισέφερε κατά 21,6% στην αύξηση του ΑΕΠ έναντι 15,4% της βιομηχανίας. Κατά την πιο πρόσφατη περίοδο 1980-97 οι σχετικές συμβολές είναι 53,2% για τον τουρισμό και μόνον 4,6% για την μεταποίηση. Στην περίοδο 1981-1997, περίοδο ταχείας αυξήσεως του μεριδίου των υπηρεσιών στο ΑΕΠ, οι υπηρεσίες ως σύνολο αύξησαν το μερίδιο από 49,5% σε 64,8%, σημειώνοντας αύξηση 29,9%. Ο τουρισμός αύξησε το μερίδιο του από 10,5% σε 18,4%, σημειώνοντας αύξηση 75%.

Οι παραπάνω αριθμοί δείχνουν κατά τρόπο που δεν αποδέχεται αμφισβήτηση ότι ο τουρισμός έχει πάρει οριστικά την σκυτάλη ως πρωταγωνιστής στην αναπτυξιακή διαδικασία.

Όπως δήλωσε ο κ. Παυλόπουλος ο τουριστικός τομέας δεν είναι κοινωνικός εταίρος όπως ο ΣΕΒ, ή η ΓΣΕΕ. Δεν μετέχει δηλαδή στην λήψη αποφάσεων αν και συνεισφέρει το 20% στην ελληνική οικονομία, ποσοστό μεγαλύτερο πολλές φορές από την συνεισφορά των κοινωνικών εταίρων. Έτσι λοιπόν κατέληξε ο κ. Παυλόπουλος ότι πρέπει να δοθεί "γη και ύδωρ" στον τουρισμό ακόμα και με σπατάλη πόρων μιας και θα αποδώσει καρπούς.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

23/02/2024
22/02/2024
21/02/2024
20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024