Τελευταία νέα
HomeΑερομεταφορέςΑεροπορικές ΕταιρίεςΗ Interjet έλαβε Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 14001:2004
Από το γερμανικό οργανισμό DQS GmbH

Η Interjet έλαβε Πιστοποίηση Ποιότητας ISO 14001:2004

Tην Πιστοποίηση ISO 14001:2004 έλαβε η Interjet Αεροπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. από το γερμανικό οργανισμό DQS GmbH (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) για τo Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που […]

Tην Πιστοποίηση ISO 14001:2004 έλαβε η Interjet Αεροπορικές και Τουριστικές Επιχειρήσεις Α.Ε. από το γερμανικό οργανισμό DQS GmbH<...> (Deutsche Gesellschaft zur Zertifizierung von Managementsystemen) για τo Σύστημα Περιβαλλοντικής Διαχείρισης που εφαρμόζει στον τομέα παρεχόμενων υπηρεσιών προς τρίτους, καθώς και στις λοιπές επίγειες δραστηριότητες της.

Μετά από σχετική επιθεώρηση απονεμήθηκε στην Interjet ΑΕ το πιστοποιητικό συμμόρφωσης με τις απαιτήσεις του διεθνούς προτύπου ISO 14001:2004, που αποτελεί επιβεβαίωση της αυξημένης περιβαλλοντικής συνείδησης των εργαζομένων και των προσπαθειών της εταιρείας για τη μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της στο περιβάλλον.

Η Interjet είναι ο πρώτος αερομεταφορέας στην Ελλάδα που έχει πιστοποιηθεί κατά τα διεθνή πρότυπα πιστοποίησης ποιότητας ISO 14001:2004. Η εταιρεία έχει στόχο να επενδύει πάντα στη δημιουργία περιβαλλοντικής ευαισθητοποίησης μεταξύ των εργαζομένων της και να προσφέρει συνεχή περιβαλλοντική εκπαίδευση σχετικά με τα κύρια περιβαλλοντικά θέματα της, όπως η ανακύκλωση και η βέλτιστη χρήση ενέργειας. Συγκεκριμένα, η εταιρεία προωθεί προς ανακύκλωση το χαρτί, τα ορυκτέλαια και τα ελαστικά από τους τροχούς των αεροσκαφών και τηρεί διαδικασίες διαχείρισης διαρροών και εξοικονόμησης φυσικών πόρων. Επιπλέον πέρα από τις περιβαλλοντικές πρακτικές που εφαρμόζει, διαθέτει προσωπικό και συνεργάτες άριστα καταρτισμένους σε οικολογικά θέματα (ανακύκλωση, χρήση νερού κ.λπ.), τους οποίους και ενημερώνει τακτικά για ζητήματα προστασίας του περιβάλλοντος.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Interjet κ. Roger Gatt, δήλωσε: “Η πιστοποίηση κατά ISO 14001 είναι η επιβεβαίωση της προσπάθειας που καταβάλουν οι εργαζόμενοι της Interjet για την προστασία του περιβάλλοντος, αλλά και των ενεργειών μας για την μείωση των επιπτώσεων των δραστηριοτήτων της εταιρίας μας στο περιβάλλον”.

19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024
16/07/2024
15/07/2024
12/07/2024