Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΤάσεις και Θέματα Τουριστικής Αειφορίας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Διοίκησης και Τεχνολογίας
Βιβλιοπαρουσίαση

Τάσεις και Θέματα Τουριστικής Αειφορίας, Σχεδιασμού και Ανάπτυξης, Διοίκησης και Τεχνολογίας

Το βιβλίο “Routledge Handbook of Trends and Issues in Tourism Sustainability, Planning and Development, Management, and Technology” από τους Alastair M. Morrison και Δημήτριο Μπούχαλη πραγματεύεται με ολιστική προσέγγιση τις παγκόσμιες τάσεις και προκλήσεις του τουρισμού, με ειδική έμφαση στη βιωσιμότητα και τεχνολογία.

To νέο αυτό βιβλίο με τίτλο: Routledge Handbook of Trends and Issues in Tourism Sustainability, Planning and Development, Management, and Technology, των Alastair M. Morrison και Δημητρίου Μπούχαλη, πραγματεύεται με πρωτοφανή ολιστικότητα τα θέματα και τις τάσεις του τουρισμού σε παγκόσμια κλίμακα, με τεκμηρίωση αυτών από κορυφαίους μελετητές του τουρισμού, η οποία αναμφισβήτητα δεν συναντάται σε κανένα άλλο εγχειρίδιο. Οι συνεισφέροντες συγγραφείς συμβάλλουν στην εδραίωση της αξιοπιστίας και της αυθεντίας του εγχειρίδιου αυτού μέσα από ολοκληρωμένη επισκόπηση των θεωρητικών και πρακτικών προοπτικών και ερμηνεία των τάσεων και των θεμάτων στην αειφορία, τον σχεδιασμό και την ανάπτυξη, τη διαχείριση και την τεχνολογία του τουρισμού.

Το βιβλίο προτείνει σαφείς ορισμούς και παρέχει ένα συστηματικό σχήμα ταξινόμησης των τάσεων και των θεμάτων βιώσιμης ανάπτυξης σε δημόσιο και ιδιωτικό τομέα. Ανασκοπεί τις τάσεις και τα ζητήματα σε τέσσερις θεματικούς τομείς του τουρισμού: Αειφορία / Σχεδιασμό και Ανάπτυξη / Διαχείριση / Τεχνολογία.  Στο εγχειρίδιο συνεισφέρουν 83 κορυφαίοι μελετητές του τουρισμού από όλο τον κόσμο δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στην ανάγκη προτεραιότητας της βιωσιμότητας και στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης του ΟΗΕ. Συγκεκριμένα, παρέχει πληροφορίες σχετικά με τις διαφορές μεταξύ εγχώριων, εξερχόμενων και εισερχόμενων αγορών και αναγνωρίζει ότι οι υποτομείς προσφοράς του τουρισμού είναι διαφορετικοί, τονίζοντας τις παραλλαγές ανά γεωγραφικές περιοχές. Οι σπουδαστές και οι επαγγελματίες που ενδιαφέρονται για τον τουρισμό, τη φιλοξενία και την αειφορία ως βασικό θέμα στην εκπαίδευση και την έρευνά τους, θα βρουν πλήθος διεπιστημονικών γνώσεων πάνω στις τάσεις και τα ζητήματα του  τουρισμού, σε παγκόσμια κλίμακα έως το 2021–2022. Πιο συγκεκριμένα:

-Βιωσιμότητα

Η αειφορία, η ποιότητα του τουρισμού, το λειτουργικό σύστημα διεξαγωγής του τουρισμού, η οριοθέτηση του ‘ουσιαστικού τουρισμού’, η «Μεγάλη Επαναφορά» του τουρισμού (τι σημαίνει και σε ποιους πυλώνες βασίζεται), η κλιματική αλλαγή και η φιλανθρωπία του τουρισμού, ως αναπόσπαστο μέρος του υπεύθυνου τουρισμού, οι Baby Boomers και ο Αειφορικός τουρίστας αποτελούν τις θεματικές του βιβλίου στον τομέα της Βιωσιμότητας. Η δίκαιη τιμολόγηση, ως σημαντικό στοιχείο της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, στα πλαίσια της βιώσιμης διαχείρισης, υποστηρίζει διάφορους στόχους σε συνεργασίες, παροχή ίσων ευκαιριών και αμοιβών, αλλά και αύξηση της βιώσιμης αντιμετώπισης των σπάνιων φυσικών πόρων ως προτεινόμενη λύση στο ζήτημα της λεγόμενης «φθηνής φύσης».

-Σχεδιασμός και Ανάπτυξη

  • Το πρόβλημα της παρενόχλησης των επισκεπτών από εμπόρους και πώς οι περιφερειακοί και παγκόσμιοι ηγέτες του τουρισμού μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση του παγκόσμιου αυτού φαινομένου, απασχολεί το πρώτο κεφάλαιο της θεματικής του Σχεδιασμού και της Ανάπτυξης.
  • Ο Διασυνοριακός τουρισμός: Ο τουρισμός και η περιφερειακή ανάπτυξη και ολοκλήρωση για διασυνοριακούς προορισμούς, οι πιθανές συνεισφορές των περιφερειακών τουριστικών συμπράξεων στην επίτευξη των Στόχων Βιώσιμης Ανάπτυξης και οι αναμενόμενες μελλοντικές τάσεις για περιφερειακές τουριστικές συμπράξεις αναλύονται και αποσκοπούν στην πρόταση βέλτιστης πρακτικής ανάπτυξης μορφών διασυνοριακού τουρισμού.
  • Η ενδυνάμωση των νησιωτικών προορισμών αποτελεί επίτευξη βελτίωσης για τους κατοίκους και διερεύνηση των ευκαιριών που προκύπτουν μετά την πανδημία και έχουν ως αποτέλεσμα τη βελτιστοποίηση της ζωής των κατοίκων. Η σχέση μεταξύ τουρισμού και ανάπτυξης παρουσιάζεται στο κεφάλαιο αυτό μέσα από μια αυστηρά εγκάρσια ανάλυση της βιβλιογραφίας, από όπου και προκύπτει πως ο τουρισμός με ‘ανάπτυξη χωρίς αποκλεισμούς’ είναι το κλειδί για να διασφαλιστεί ότι ο προορισμός μπορεί να συμβαδίσει με τη ζήτηση.
  • Η ανάπτυξη του αγροτικού τουρισμού με βάση την κοινότητα: Ο τουρισμός με βάση την κοινότητα έχει καθιερωθεί ως μια προηγμένη, βιώσιμη και συνεργατική μορφή τουρισμού που στοχεύει στην ανάπτυξη των κοινοτήτων υποδοχής. Και ενώ, αποτελεί αναμφισβήτητα την καλύτερη εναλλακτική λύση στις πρακτικές μαζικού τουρισμού, εμφανίζει τα δικά του μειονεκτήματα, εφόσον δεν μετασχηματίζονται οι άνισες σχέσεις εξουσίας μεταξύ φύλου, τάξης και κάστας.
  • H εξελισσόμενη θέση των αδέσποτων οικόσιτων ζώων στον τουρισμό ανοίγει μια σοβαρή συζήτηση σχετικά με τις μεταβαλλόμενες τάσεις στον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζονται τα αδέσποτα ζώα στην τουριστική εμπειρία και την εξασφάλιση της βιωσιμότητας της.

-Διαχείριση

Αυτό το κεφάλαιο παρέχει κατανοήσεις για την ευημερία των εργαζομένων στον τουρισμό και των τρεχόντων ζητημάτων και μελλοντικών προοπτικών που σχετίζονται με την έννοια της ευημερίας στο πλαίσιο του τουρισμού και της φιλοξενίας στο χώρο της εργασίας. Η ανθεκτική ηγεσία στον τουριστικό κλάδο και η αναγνώρισή της αξίας της καλλιέργειας ανθεκτικών ηγετών σηματοδοτούν τα χαρακτηριστικά των ικανών ηγετών οι οποίοι καλούνται να αντιμετωπίσουν τις ανατρεπτικές αλλαγές του κλάδου και να καλλιεργήσουν την ανθεκτικότητα στους ίδιους και στις ομάδες τους. H εκπαίδευση των γυναικών στην τουριστική επιχειρηματικότητα και οι αναδυόμενες τάσεις υπογραμμίζουν την ανάγκη προβολής των γυναικών επιχειρηματιών στον τουρισμό, με την ανάπτυξη ευέλικτων προγραμμάτων κατάρτισης βάση του τρέχοντος επιπέδου εκπαίδευσης και των επιχειρηματικών αναγκών τους. Η Αμερικάνικη Εργατική Επανάσταση και η τεράστια οικονομική κρίση κατά τη διάρκεια της πανδημίας COVID-19 είχαν ως αποτέλεσμα τα έσοδα που χάθηκαν να μην μπορούν να ανακτηθούν, η βιομηχανία να μην βρίσκει αρκετούς εργαζομένους και τους οικονομολόγους να περιγράφουν το φαινόμενο αυτό ως ‘τριβή ανακατανομής’. Η ανθεκτικότητα γίνεται ολοένα και σημαντικότερο θέμα στις επαγγελματικές πρακτικές και την ακαδημαϊκή έρευνα. Η εταιρική κοινωνική ευθύνη (ΕΚΕ) λειτουργεί ως ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ στον κλάδο της φιλοξενίας αναδεικνύοντας τις ευκαιρίες και τις προκλήσεις που αναδύονται από την εφαρμογή της.

O εξερχόμενος κινέζικος τουρισμός και το μέλλον του αναλύεται μέσα από τον ανταγωνισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες, την απομονωτική κίνηση κατά τη διάρκεια της πανδημίας και τη γήρανση του κινέζικου πληθυσμού. Το δημοφιλές τουριστικό προϊόν των ‘πακέτων διακοπών all-inclusive’, συνυφασμένο με τον μαζικό τουρισμό και την ανάπτυξη προορισμών, επηρεάστηκε δραματικά από την πανδημία COVID-19 καθώς άλλαξαν κατακόρυφα οι προτιμήσεις των τουριστών. Η σχέση του δυνητικού τουρίστα με έννοιες όπως, κοινωνική απόσταση, ποιότητα αλλά και ασφάλεια άλλαξε από την πανδημία και μετέπειτα, καθώς μέσα από το πρίσμα των ‘διακοπών χωρίς αποκλεισμούς’ αποκτήθηκε ο έλεγχος του προϋπολογισμού και μειώθηκε το κόστος συναλλαγής.

-Τεχνολογία

  • Η ικανότητα των TGSV να βελτιώνουν τις ταξιδιωτικές προθέσεις, το ταξιδιωτικό vlogging να μετατρέπεται σε έναν από τους πιο ισχυρούς τρόπους για να ανακαλύψει κανείς μέρη, να σχηματίσει εικόνες και να δημιουργήσει προσδοκίες, οι τεχνολογίες και οι τύποι AR και VR, οι εφαρμογές της τουριστικής βιομηχανίας, τα πλεονεκτήματα και οι προκλήσεις αυτών των τεχνολογιών σε διάφορους τομείς του τουρισμού και οι προβλέψεις για το μέλλον, περιγράφονται σε αυτή τη θεματική. Το PVP και η άνεση αποφάσεων των χρηστών επηρεάζουν θετικά τις προθέσεις για διαδικτυακές κρατήσεις ξενοδοχείων, εφαρμόζοντας τη θεωρία ερεθίσματος-οργανισμού-απόκρισης. Οι τουρίστες γίνονται ολοένα και πιο ενεργοί καταναλωτές των τουριστικών προσφορών, με εμφανή τη συμμετοχικότητά τους σε όλη τη διαδικασία του ταξιδιού: η Τουριστική Δέσμευση διαφαίνεται και απαιτείται σε όλη τη διαδικασία κατανάλωσης των τουριστικών προσφορών και στην αξία της συν-δημιουργίας/καταστροφής.
  • Οι προοπτικές για επικοινωνία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η αστική κινητικότητα, ο ψηφιακός νομαδισμός, το απόλυτα αναπτυσσόμενο φαινόμενο σε όλο τον κόσμο, από το οποίο έχουν αναδυθεί οι αντίστοιχοι ψηφιακοί νομαδικοί προορισμοί, αποτελούν τις ευκαιρίες που προκύπτουν στο μέλλον της επικοινωνίας, των υπηρεσιών και προϊόντων καθώς ο κόσμος αλλάζει με μεγάλες ταχύτητες.
  • Οι αναδυόμενες τάσεις των θεωριών έξυπνου τουρισμού εστιάζονται κυρίως στον τρόπο με τον οποίο η τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνιών και τα μεγάλα δεδομένα επηρεάζουν το μάρκετινγκ, το προϊόν και την ανάπτυξη προορισμού. Το gamification στη βιομηχανία του τουρισμού έχει κερδίσει μεγάλη δημοτικότητα συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας. Οι πρακτικές αυτές μπορούν να χρησιμοποιηθούν και στο μουσειακό τουρισμό δημιουργώντας πραγματικές εμπειρίες με νέους τρόπους αλληλεπίδρασης με τους πιθανούς επισκέπτες και μια νέα μορφή υβριδικού πολιτιστικού χώρου, μεταδίδοντας τη φωνή της τέχνης σε όλο τον κόσμο.
  • Το ψηφιακό τουριστικό δίκτυο ασφαλούς ζώνης: Η διαφανής επικοινωνία θα είναι ακόμη πιο σημαντική για τους ταξιδιώτες στην τόνωση της ζήτησης. Η υγεία και η ασφάλεια είναι πρωταρχικής σημασίας σε αυτή τη νέα εποχή. Προσωπικές εμπειρίες, συμβουλές από ειδικούς και ανησυχίες για αποστασιοποίηση θα καθοδηγήσουν τη συμπεριφορά των καταναλωτών βραχυπρόθεσμα έως μεσοπρόθεσμα.
  • Η ανασυγκρότηση της τουριστικής ανάπτυξης στην Κίνα και οι ευκαιρίες παγκόσμιας ψηφιοποίησης στον τομέα παροχής δημόσιων υπηρεσιών υψηλής ποιότητας, με τεχνικές διακυβέρνησης και εποπτείας της τουριστικής αγοράς, επιτρέπουν να μετατραπεί το Διαδίκτυο Καταναλωτών σε Βιομηχανικές Υπηρεσίες Διαδικτύου.
Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

20/02/2024
19/02/2024
16/02/2024
15/02/2024
14/02/2024
13/02/2024