Τελευταία νέα
ΑρχικήΣτήλεςΠαρουσίασηΤάσεις και ζητήματα στον παγκόσμιο τουρισμό
Βιβλιοπαρουρίαση

Τάσεις και ζητήματα στον παγκόσμιο τουρισμό

book

Το βιβλίο αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο στον κλάδο του τουρισμού και της φιλοξενίας, για επαγγελματίες, ερευνητές και φοιτητές συμβάλλοντας στην περαιτέρω ενημέρωση και εξειδίκευσή τους.

Στο βιβλίο Routledge Handbook of Trends and Issues in Global Tourism Supply and Demand, των Alastair M. Morrison και Δημητρίου Μπούχαλη παρέχεται σε παγκόσμια κλίμακα, μια μοναδικά ολοκληρωμένη επισκόπηση των τάσεων και των θεμάτων στην προσφορά και ζήτηση στον κλάδο του τουρισμού.

Το βιβλίο χρησιμοποιεί πρότυπη συστηματική ταξινόμηση τάσεων και θεμάτων, τεκμηριωμένη με τη συνεισφορά 70, κορυφαίων στον κόσμο, μελετητών του τουρισμού, που συμβάλουν στην αξιοπιστία και αυθεντία αυτού του εγχειριδίου. Το εγχειρίδιο εξετάζει τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τάσεων και των θεμάτων και τονίζει τη σημασία της παρακολούθησης και ερμηνείας τους σε παγκόσμια κλίμακα. Οι τομείς έμφασης του βιβλίου επικεντρώνονται στις σημαντικότερες τάσεις και ζητήματα στο θεματικό πεδίο έως το 2021–2022, συμπεριλαμβανομένης της εργασίας των βασικών συντελεστών, τα ενδιαφερόμενα μέρη – το ενδιαφέρον και την εμπλοκή τους με το θεματικό πεδίο, στις προβλέψεις για το 2032, το 2042 και το 2052, στις ευκαιρίες και προκλήσεις αυτών των τάσεων (ποιος κερδίζει και ποιος χάνει – Στόχοι Βιώσιμης Ανάπτυξης), στις αλλαγές, στις επιχειρηματικές και πολιτικές επιπτώσεις για τους τουριστικούς προορισμούς και τα ενδιαφερόμενα μέρη.

Η καινοτομία του βιβλίου “Routledge Handbook of Trends and Issues in Global Tourism Supply and Demand”, έγκειται στο προτεινόμενο σχήμα ταξινόμησης: δηλαδή στην αποδοχή πως “δεν είναι όλες οι τουριστικές αγορές ίδιες και ότι χρειάζονται ξεχωριστή προσοχή σε σχέση με τις τάσεις και τα ζητήματα”, αποφεύγοντας τοιουτοτρόπως τις προσεγγίσεις τύπου “λίστας πλυντηρίων”. Αναγνωρίζοντας τις θεμελιώδεις πηγές των τάσεων και των ζητημάτων, τα περιεχόμενα αντικατοπτρίζουν σημαντικά τμήματα της αγοράς για σκοπούς ταξιδιού, συμπεριλαμβανομένων των αγορών αναψυχής, MICE και VFR (επίσκεψη φίλων και συγγενών), τις διαφορές μεταξύ των εγχώριων, εξερχόμενων και εισερχόμενων αγορών καθώς και την διαφοροποίηση στους υποτομείς προσφοράς του τουρισμού που τείνουν να επηρεάζονται ανόμοια από συγκεκριμένες τάσεις και ζητήματα, όπως και οι παραλλαγές αυτών ανά γεωγραφικές περιοχές. Στόχος του βιβλίου είναι να συμβάλει στην καθοδήγηση για την ανάπτυξη βιώσιμου ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος τόσο στην επιχειρηματικότητα όσο και στις εν γένει πολιτικές ανάπτυξης, παρέχοντας και προβλέψεις για τις επόμενες δεκαετίες.

Η δομή του βιβλίου απαρτίζεται από τρία μέρη:

i. Μέρος 1ο επικεντρώνεται στις τάσεις από την πλευρά της προσφοράς, όπως οι μεταφορές, τα αξιοθέατα, ο πολιτισμός, ο τουρισμός πολιτιστικής κληρονομιάς, η τεχνολογία, οι πολιτικές και η
διαχείριση προορισμών.
ii. Μέρος 2ο εξετάζει κριτικά τις τάσεις των εξωτερικών παραγόντων, συμπεριλαμβανομένου του αντίκτυπου της τρομοκρατίας, των προορισμών πολλαπλών κρίσεων, της σημαντικής συμβολής της Generation Z στον τομέα, της ρύθμισης πλατφόρμας διαμοιρασμού της οικονομίας και του φυσικού τουρισμού στο μέλλον.
iii. Μέρος 3ο εστιάζει σε τάσεις που ηγούνται της αγοράς, όπως η διασκέδαση, το glamping, τα ταξίδια VFR, το μετασχηματιστικό τουρισμό και τις νέες τάσεις στον τουρισμό ευεξίας μετά τον COVID-19.

Επιστημονική Συντάκτρια - TravelDailyNews Greece & Cyprus | + Άρθρα

Η Γιώτα Μοσχοπουλίδου είναι πτυχιούχος Διοίκησης Τουριστικών Επιχειρήσεων και Απόφοιτη Μεταπτυχιακού ΔΠΜΣ του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης, με επιστημονική κατεύθυνση “Τουρισμός και Περιφερειακή Ανάπτυξη”.

Δραστηριοποιείται ως Επιστημονική Σύμβουλος Τουριστικής Ανάπτυξης, με πολυετή εμπειρία στο φάσμα του τουριστικού γίγνεσθαι και εξειδίκευση στο Τουριστικό Μάρκετινγκ και την Περιφερειακή Ανάπτυξη.

Ως επιστημονική συντάκτρια του TravelDailyNews αρθρογραφεί πάνω σε θέματα Ανάπτυξης/Βιωσιμότητας/Καινοτομίας- Τεχνολογίας/Εναλλακτικών Μορφών και Πολιτισμού. Είναι υπεύθυνη για τις βιβλιοπαρουσιάσεις του επιστημονικού κλάδου του τουρισμού.

23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024