Τελευταία νέα
ΑρχικήΤεχνολογίαInternet και MobileTο 12o Blue Lab Workshop – Tourism Texh Innovations διεξάγεται διαδικτυακά σήμερα
Τεχνολογία

Tο 12o Blue Lab Workshop – Tourism Texh Innovations διεξάγεται διαδικτυακά σήμερα

Στο 'γαλάζιο εργαστήριο' του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευθούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της 'γαλάζιας' ανάπτυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.

Ήδη μετά από δύο χρόνια λειτουργίας του Κέντρου Επιχειρηματικής Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, πραγματοποιείται διαδικτυακά το 12ο Blue Lab Workshop, με θέμα τις επιδράσεις της τεχνολογίας ICT στον τουρισμό στην μετάκορωνοϊό εποχή, με ειδικευμένους ομιλητές.

H έννοια της “Γαλάζιας Ανάπτυξης” έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αναφέρεται στη μακροπρόθεσμη στρατηγική της για τη στήριξη της βιώσιμης ανάπτυξης του θαλάσσιου και ναυτιλιακού τομέα της Ευρώπης. Στόχος της στρατηγικής αυτής είναι η προώθηση της έξυπνης, βιώσιμης και ολοκληρωμένης ανάπτυξης καθώς και των ευκαιριών απασχόλησης, καθώς οι θάλασσες και οι ωκεανοί αποτελούν σημαντικούς μοχλούς της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Στην λογική και την πρωτοβουλία, τόσο της Ευρώπης και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Γαλάζια Ανάπτυξη, οι δραστηριότητες του θαλάσσιου τουρισμού παίζουν σημαντικό ρόλο, γιατί γύρω από αυτές διακινούνται επιχειρήσεις, επαγγέλματα, πελάτες και τουρίστες, με προοπτικές αυξημένων οικονομικών ωφελειών.

Ήδη από το τέλος του 2019 λειτουργεί στον Πειραιά με πρωτοβουλία του Δήμου Πειραιά, το Blue Lab Κέντρο Καινοτομίας για την Γαλάζια Ανάπτυξη, που είναι και το πρώτο κέντρο προώθησης και υποστήριξης της επιχειρηματικής καινοτομίας αποκλειστικά για τη Γαλάζια Ανάπτυξη στην Ελλάδα. Η Στρατηγική του Δήμου Πειραιά, για την Γαλάζια Οικονομία και Ανάπτυξη, στοχεύει να συμβάλει στην καθιέρωση του Πειραιά ως κορυφαίου κέντρου με διεθνή προσανατολισμό και εμβέλεια, στον τομέα αυτό. Ο Δήμος Πειραιά αποτελεί έναν από τους πρώτους δήμους που έχει στρατηγική για την γαλάζια ανάπτυξη.

Στο “γαλάζιο εργαστήριο” του Δήμου Πειραιά οι νέοι έχουν τη δυνατότητα να υποστηριχθούν συνολικά για την υλοποίηση επιχειρηματικών ιδεών, να γνωρίσουν, να εκπαιδευθούν και να πειραματιστούν πάνω σε κύριες τεχνολογίες ευρείας εφαρμογής, όπως αυτές του 3D printing και των μικροηλεκτρονικών συστημάτων και να μάθουν για τις σύγχρονες τάσεις της “γαλάζιας” ανάπτυξης, όπως αυτές διαμορφώνονται σήμερα.

​Ταυτόχρονα, και μέσα από μια σειρά παράλληλων ενεργειών όπως workshops, σεμινάρια, παρουσιάσεις, εκδηλώσεις, ημερίδες κ.ά., το κέντρο δημιουργεί ένα δυναμικό δίαυλο επικοινωνίας μεταξύ αγοράς και επιχειρηματικών ομάδων, με απώτερο σκοπό την ανταλλαγή τεχνογνωσίας, καλών πρακτικών και τη δημιουργία ευκαιριών χρηματοδότησης καθώς και συνεργασιών.

Για το συγκεκριμένο workshop o σκοπός είναι να δοθεί η ευκαιρία να γνωρίσουν οι ωφελούμενοι του Κέντρου, επιχειρηματικές ομάδες, καλεσμένοι φοιτητές, και ενδιαφερόμενοι, τις δυνατότητες και προοπτικές στην μεγάλη επίδραση που είχε λόγω της πανδημίας του COVID η τεχνολογία στον τουρισμό και να ενημερωθούν για τις τάσεις και τους τρόπους ενσωμάτωσης της τεχνολογίας σε νέες προοπτικές για νεοφυείς επιχειρήσεις.

Το Blue Lab, το Κέντρο Επιχειρηματικής Καινοτομίας για τη Γαλάζια Ανάπτυξη του Δήμου Πειραιά, στο πλαίσιο των υπηρεσιών υποστήριξης νέων επιχειρηματικών ιδεών που προσφέρει (επιχειρηματικός επιταχυντής) Blue Lab διοργανώνει σήμερα 14:00-17:00, διαδικτυακά, το 12ο Workshop Δικτύωσης, με θέμα τις εξελίξεις στον τουρισμό στην μετά – κορωνοϊό εποχή.

Ομιλητές και αντίστοιχα θέματα:

Το Workshop συντονίζει το Μέλος της Επιστημονικής Επιτροπής Παρακολούθησης του Blue Lab, κ. Χρήστος Πετρέας, οικονομολόγος – εμπειρογνώμων – σύμβουλος σε θέματα τουριστικού σχεδιασμού και ανάπτυξης, αρμόδιος για τον συγκεκριμένο τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι να συμμετάσχουν μπορούν να στείλουν e-mail info@bluelab.gr για να τους σταλεί σχετικός σύνδεσμος παρακολούθησης.

Εκδότρια - Αρχισυντάκτρια - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Η Βίκυ είναι συνιδρυτής της Travel Media Applications και υπεύθυνη για την αρχισυνταξία των TravelDailyNews Greece & Cyprus και TravelDailyNews International.
Στην εταιρεία έχει αναλάβει την οικονομική διεύθυνση.

24/04/2024
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024