Τελευταία νέα
HomeΤεχνολογίαInternet και MobileΕ.Ε.: Φθηνότερες οι τηλεφωνικές κλήσεις από το εξωτερικό
Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Ε.Ε.: Φθηνότερες οι τηλεφωνικές κλήσεις από το εξωτερικό

Από αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου 2008, θα είναι φτηνότερη η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων για τους συνδρομητές που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανώτατο όριο τιμής για κλήσεις περιαγωγής (ευρωχρέωση) που όρισε η Ε.Ε. το 2007 θα μειωθεί…

Από αύριο, Σάββατο 30 Αυγούστου 2008, θα είναι φτηνότερη η πραγματοποίηση ή η λήψη κλήσεων για τους συνδρομητές που ταξιδεύουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ανώτατο όριο τιμής για κλήσεις περιαγωγής (ευρωχρέωση) που όρισε η Ε.Ε. το 2007<...>θα μειωθεί από 0,49 σε 0,46 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για την πραγματοποίηση κλήσης και από 0,24 σε 0,22 ευρώ ανά λεπτό (χωρίς ΦΠΑ) για τη λήψη κλήσης, όταν ο συνδρομητής βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Αυτές οι μειώσεις τιμών είναι αποτέλεσμα του κοινοτικού κανονισμού για την περιαγωγή, τον οποίο πρότεινε το 2006 η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να περιορίσει τα υπερβολικά υψηλά τέλη περιαγωγής που ήταν υποχρεωμένοι να πληρώνουν οι καταναλωτές για κλήσεις περιαγωγής (κατά μέσον όρο 1,15 ευρώ ανά λεπτό την εποχή εκείνη). Ο κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή, ο οποίος λήγει το 2010, τελεί σήμερα υπό επανεξέταση. Έπειτα από συγκεκριμένο αίτημα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, η Επιτροπή πρέπει να προτείνει έως το τέλος 2008 να παραταθεί ή μη η διάρκεια και να επεκταθεί ή μη το πεδίο εφαρμογής του κανονισμού. Από τα αριθμητικά στοιχεία που δημοσίευσαν αυτό το καλοκαίρι οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών προκύπτει ότι οι τιμές περιαγωγής μηνυμάτων κειμένου και υπηρεσιών δεδομένων παραμένουν αδικαιολόγητα υψηλές.

«Ο κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή θεσπίστηκε ώστε όταν οι Ευρωπαίοι ταξιδεύουν εντός της Ενιαίας Αγοράς να μπορούν να ασκήσουν την ελευθερία του λόγου με τα κινητά τους τηλέφωνα χωρίς το φόβο υπέρογκων λογαριασμών. Ως αποτέλεσμα, πάνω από 400 εκατομμύρια καταναλωτές σε όλη την Ευρώπη έχουν επωφεληθεί από σημαντική εξοικονόμηση της τάξης του 60% όταν πραγματοποιούν ή δέχονται κλήσεις κατά τη διάρκεια ταξιδιών, διακοπών ή μετακινήσεων για επαγγελματικούς λόγους», δήλωσε η κα Viviane Reding, αρμόδια για τις τηλεπικοινωνίες κοινοτική Επίτροπος. «Η περαιτέρω μείωση της ευρωχρέωσης στις 30 Αυγούστου θα επαναβεβαιώσει την τάση για χαμηλότερα τέλη περιαγωγής. Η επόμενη πρόκληση είναι πλέον να επιτευχθεί ενιαία αγορά για περιαγωγή μηνυμάτων κειμένου και υπηρεσιών δεδομένων. Βασίζομαι στη συμβολή της Γαλλικής Προεδρίας και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ώστε η Επιτροπή να επιλύσει το πρόβλημα αυτό πολύ σύντομα».

Οι μειώσεις των τιμών της 30ής Αυγούστου για κλήσεις περιαγωγής θα ισχύσουν και στα 27 κράτη μέλη. Τα αναθεωρημένα τιμολόγια για τα κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης (Βουλγαρία, Τσεχία, Δανία, Εσθονία, Ουγγαρία, Λετονία, Λιθουανία, Πολωνία, Ρουμανία, Σλοβακία, Σουηδία και Ηνωμένο Βασίλειο) θα υπολογίζονται βάσει της συναλλαγματικής ισοτιμίας του ευρώ στις 30 Ιουλίου 2008. Στη Σλοβακία, η οποία θα ενταχθεί το επόμενο έτος στην ευρωζώνη, αυτή η συναλλαγματική ισοτιμία θα ισχύει κατά τη διάρκεια μεταβατικής περιόδου μέχρι τις 31 Δεκεμβρίου 2008. Από την 1η Ιανουαρίου 2009, η ευρωχρέωση θα εφαρμοστεί στη Σλοβακία με βάση την ισχύουσα συναλλαγματική ισοτιμία του ευρώ.

Βάσει του σημερινού κοινοτικού κανονισμού, οι τιμές για κλήσεις περιαγωγής θα μειωθούν για τελευταία φορά στις 30 Αυγούστου 2009, σε 0,43 ευρώ ανά λεπτό για πραγματοποίηση κλήσεων και σε 0,19 ευρώ ανά λεπτό για λήψη κλήσεων, ενώ ο συνδρομητής βρίσκεται σε άλλη χώρα της Ε.Ε.

Όπως ζήτησαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή επανεξετάζει τον κανονισμό για την περιαγωγή. Πρόσφατα αριθμητικά στοιχεία από τις εθνικές ρυθμιστικές αρχές τηλεπικοινωνιών φανερώνουν ότι κάτω από τα ανώτατα όρια τιμών ο ανταγωνισμός εξακολουθεί να είναι υπερβολικά περιορισμένος. Με βάση ανεξάρτητη ανάλυση του κόστους και λαμβάνοντας υπόψη τα φθίνοντα τέλη τερματισμού, οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές έχουν επίσης εκτιμήσει ότι τα ανώτατα όρια τιμών που συμφωνήθηκαν από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο στον παρόντα κοινοτικό κανονισμό για την περιαγωγή είναι κατά περίπου 0,08 ευρώ ανά λεπτό παράλογα υψηλά, τόσο σε χονδρικό όσο και σε λιανικό επίπεδο. Από τα στοιχεία προκύπτει επίσης ότι οι καταναλωτές πληρώνουν σήμερα 24% περισσότερο από το χρόνο (λεπτά ώρας) που έχουν πράγματι χρησιμοποιήσει για πραγματοποίηση κλήσεων και 19% περισσότερο για τις κλήσεις που δέχονται. Οι εθνικές ρυθμιστικές αρχές προτείνουν επίσης, σε αναθεωρημένο κανονισμό για την περιαγωγή, να συμπεριληφθεί ρύθμιση χονδρικής και λιανικής για περιαγόμενα γραπτά μηνύματα SMS, με αποτέλεσμα ανώτατη τιμή καταναλωτή μεταξύ 0,11 και 0,15 ευρώ ανά περιαγόμενο μήνυμα (χωρίς ΦΠΑ).

Τέλος, στις 12 Αυγούστου προκύπτει από μια νέα έκθεση της ομάδας ευρωπαϊκών ρυθμιστικών αρχών (ERG), του ομίλου εθνικών ρυθμιστικών αρχών της Ε.Ε., ότι το κόστος της περιαγωγής δεδομένων εξακολουθεί να είναι πολύ υψηλό για πολλούς καταναλωτές. Κατά το πρώτο τρίμηνο του 2008, οι πελάτες που χρησιμοποιούν υπηρεσίες δεδομένων πλήρωσαν κατά μέσον όρο 2,05 ευρώ ανά megabyte με περιαγωγή από εταιρίες του ομίλου του δικού τους τηλεπικοινωνιακού οργανισμού και 5,40 ευρώ ανά megabyte για περιαγωγή με εταιρίες εκτός του ομίλου. Όσοι ιταλοί και Σλοβάκοι καταναλωτές κάνουν χρήση περιαγωγής με εταιρίες εκτός του οικείου ομίλου μπορεί να πληρώσουν ακόμη και περισσότερα από 12 ευρώ ανά megabyte.

Η Επιτροπή αναμένεται να λάβει απόφαση σχετικά με όλα αυτά τα θέματα μέσα στις επόμενες εβδομάδες.

Ιστορικό

Ο ισχύων κοινοτικός κανονισμός για την περιαγωγή περιορίζει το ποσό που οι φορείς εκμετάλλευσης μπορούν να χρεώνουν στους πελάτες για τις φωνητικές κλήσεις περιαγωγής από άλλες χώρες της ΕΕ (ευρωχρέωση). Ο κανονισμός τέθηκε σε ισχύ στις 30 Ιουνίου 2007 και ορίζει ανώτατα όρια 0,49 ευρώ ανά λεπτό για πραγματοποίηση κλήσεων και 0,24 ευρώ ανά λεπτό για λήψη κλήσεων στο εξωτερικό.

Ο κανονισμός για την περιαγωγή αφορά μόνο τις φωνητικές κλήσεις και λήγει στις 30 Ιουνίου 2010 εκτός εάν, έπειτα από πρόταση της Επιτροπής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο αποφασίσουν να παρατείνουν την ισχύ πέρα από αυτήν την ημερομηνία. Η Επιτροπή οφείλει να διενεργήσει επανεξέταση και να υποβάλει έκθεση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο το 2008.

24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024