Τελευταία νέα
HomeΤεχνολογίαInternet και MobileΣυγχώνευση Travelport και Worldspan

Συγχώνευση Travelport και Worldspan

Την τελική συμφωνία συγχώνευσης της Worldspan στην μορφή της θυγατρικής εταιρίας της Travelport, με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου παροχέα ταξιδιωτικών εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδοανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες οι δύο […]

Την τελική συμφωνία συγχώνευσης της Worldspan στην μορφή της θυγατρικής εταιρίας της Travelport, με στόχο τη δημιουργία ενός κορυφαίου παροχέα ταξιδιωτικών εφαρμογών σε παγκόσμιο επίπεδο<...>ανακοίνωσαν πριν λίγες μέρες οι δύο εταιρίες. “Οι πιέσεις του αυξανόμενου κόστους στα ταξιδιωτικά πρακτορεία, σε συνδυασμό με την ενίσχυση των εναλλακτικών καναλιών διανομής, εξακολουθούν να επηρεάζουν τον τρόπο αγοράς ταξιδιωτικών υπηρεσιών”, δήλωσε ο κ. Jeff Clarke, Chief Executive Officer της Travelport. “Η συγχώνευση αυτή” συμπλήρωσε “θα δημιουργήσει έναν πιο αποτελεσματικό παροχέα διανομής ταξιδιωτικών υπηρεσιών και θα μας τοποθετήσει σε μία καλύτερη θέση για να ικανοποιήσουμε τις εξελισσόμενες ανάγκες των πελατών μας, των προμηθευτών ταξιδιωτικών υπηρεσιών, των πρακτορείων και των τελικών καταναλωτών”.

Καθώς η ανάπτυξη του ταξιδιωτικού κλάδου συνεχίζεται με σημαντικό ρυθμό, οι προμηθευτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών και τα πρακτορεία χρειάζονται τεχνολογία και δίκτυα ικανά να διαχειριστούν την αυξανόμενη ζήτηση. Ο ανταγωνισμός στον κλάδο της διανομής ταξιδιωτικών υπηρεσιών έχει αυξηθεί, κάτι που οφείλεται, εν μέρει, στις ταξιδιωτικές κρατήσεις που γίνονται μέσω εναλλακτικών καναλιών διανομής. Σύμφωνα με τη εταιρία έρευνας Forrester Research, πάνω από τις μισές κρατήσεις στις ΗΠΑ γίνονται μέσω εναλλακτικών δικτύων διανομής, εκτός των Παγκόσμιων Συστημάτων Διανομής Κρατήσεων (GDS). Σε παγκόσμιο επίπεδο, η αύξηση των άμεσων πωλήσεων από ιστοσελίδες προμηθευτών αναμένεται να συνεχιστεί, καθώς οι αεροπορικές εταιρίες ενθαρρύνουν τις απευθείας κρατήσεις, με προγράμματα επιβράβευσης επιβατών (frequent flyer), αποκλειστικές τιμές ναύλων, και, ενδεχομένως, την αφαίρεση περιεχομένου από τα Παγκόσμια Συστήματα Διανομής Κρατήσεων GDS. Ο συνδυασμός της Travelport και της Worldspan έχει στόχο την ανταπόκριση στις αυξανόμενες ανάγκες του κλάδου της διανομής ταξιδιωτικών υπηρεσιών, και στηρίζει την ανάγκη για την αποτελεσματική και συμφέρουσα παροχή υπηρεσιών μέσω συστημάτων GDS.

“Η συγχώνευση αυτή στηρίζεται στις συμπληρωματικές δυνάμεις των δύο εταιρειών, οι οποίες θα ωφελήσουν υπάρχοντες και δυνητικούς πελάτες, δίνοντάς τους τη δυνατότητα να δραστηριοποιηθούν σε μια αυξανόμενα ανταγωνιστική αγορά”, δήλωσε ο κ. Rakesh Gangwal, Chairman, President και Chief Executive Officer της Worldspan. “Ο συνδυασμός της Travelport και της Worldspan ανταποκρίνεται άμεσα στις τάσεις της αγοράς και θα θέσει νέα δεδομένα στην τεχνολογία, την υψηλή ποιότητα και την κορυφαία εξυπηρέτηση πελατών”.

Σήμερα περισσότεροι από 750 προμηθευτές ταξιδιωτικών υπηρεσιών, 63.000 ταξιδιωτικά πρακτορεία και εκατομμύρια τελικοί καταναλωτές σε όλο τον κόσμο ωφελούνται από τις υπηρεσίες διανομής ταξιδιωτικών υπηρεσιών των δυο εταιριών. Η συγχώνευση ενώνει δυο εταιρίες με παγκόσμιο κύρος και αποδεδειγμένη εμπειρία κορυφαίας τεχνολογίας και εξυπηρέτησης πελατών. Η Worldspan θα ενδυναμώσει περαιτέρω την παγκόσμια παρουσία και ποικιλομορφία της Travelport, και θα ενισχύσει την τεχνολογική της πλατφόρμα, ιδιαίτερα στον τομέα της ηλεκτρονικής διανομής.

Εκτός όμως από τα σημαντικά οφέλη για τους πελάτες, η Travelport και η Worldspan αναμένουν ότι η προτιθέμενη συναλλαγή θα επιφέρει και οικονομικά οφέλη, με την αξιοποίηση φυσικών λειτουργικών συνεργειών. Η αρχική προτεραιότητα θα είναι η ενοποίηση των τεχνολογικών και διοικητικών λειτουργιών των δύο εταιριών, με στόχο την βραχυπρόθεσμη εξοικονόμηση περίπου 50 εκατομμυρίων δολλαρίων. Η διοίκηση αναγνωρίζει επίσης την ευκαιρία πώλησης των προϊόντων τεχνολογίας της Worldspan στην παγκόσμια πελατειακή βάση της Travelport.

Ο κ. Jeff Clarke θα ηγηθεί της ενοποιημένης εταιρίας ως Chief Executive Officer. Μέχρι την επίτευξη της τελικής συμφωνίας, ο κ. Rakesh Gangwal θα συνεχίσει να ηγείται της Worldspan, και θα αποχωρήσει από την εταιρία με την ολοκλήρωση της συγχώνευσης. Επιπλέον, οι δύο εταιρίες έχουν δημιουργήσει μια ομάδα σχεδιασμού της συγχώνευσης, που θα περιλαμβάνει τους κ.κ. Terry Conley, Chief Administrative Officer της Travelport, Pat Bourke, Chief Re-Engineering Officer της Travelport, και Kevin Mooney, Chief Financial Officer της Worldspan.

Η προτεινόμενη συναλλαγή εκτιμά την αξία της Worldspan στα 1,4 δισ. δολλάρια. Ταυτόχρονα με την εκτέλεση της συμφωνίας συγχώνευσης, η Worldspan ολοκλήρωσε ένα σχέδιο αναδιάρθρωσης κεφαλαίων. Στα πλαίσια του σχεδίου αυτού, η Travelport δάνεισε 125 εκατ. δολλάρια στην Worldspan, ως αντάλλαγμα για ένα δελτίο πληρωμής εις είδος (payment in kind – PIK), το οποίο η Travelport χρηματοδότησε με μετρητά. Ακόμα, μια από τις μητρικές εταιρίες της Travelport δάνεισε στην Worldspan επιπλέον 125 εκατ. δολλάρια σε αντάλλαγμα για ένα δελτίο πληρωμής εις είδος PIK. Η συναλλαγή εγκρίθηκε ομόφωνα από τα Διοικητικά Συμβούλια και τους βασικούς μετόχους και των δυο εταιριών, αλλά η ολοκλήρωσή της υπόκειται στις καθιερωμένες προϋποθέσεις κλεισίματος, συμπεριλαμβανομένης της έγκρισης των εποπτικών αρχών.

Οι οργανισμοί Credit Suisse, Lehman Brothers and UBS ενήργησαν ως οικονομικοί σύμβουλοι της Travelport κατά την συναλλαγή.

Ετικέτες
24/07/2024
23/07/2024
22/07/2024
19/07/2024
18/07/2024
17/07/2024