Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστικοί ΦορείςΕλληνικοίΠροκήρυξη μελέτης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Προκήρυξη μελέτης για την ενίσχυση των μικρομεσαίων τουριστικών επιχειρήσεων

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Πρόγραμμα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουριστικού τομέα» υπέγραψε εχθές ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος ως πρόεδρος της Επιτροπής […]

Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την εκπόνηση μελέτη<.>ς με τίτλο<...> «Πρόγραμμα ενίσχυσης ανταγωνιστικότητας μικρομεσαίων επιχειρήσεων τουριστικού τομέα» υπέγραψε εχθές ο γενικός γραμματέας του ΕΟΤ<.> κ. Ευγένιος Γιαννακόπουλος ως πρόεδρος της Επιτροπής Παρακολούθησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος ‘Τουρισμός-Πολιτισμός’.
Ο προϋπολογισμός της μελέτης ανέρχεται σε 15.000.000 δρχ., η δε διάρκεια ολοκλήρωσης της καθορίστηκε σε 6 μήνες από την υπογραφή της σύβασης.
Στην εκδήλωση ενδιαφέροντος μπορούν να συμμετάσχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα, με εμπειρία, ως προς το αντικείμενο της μελέτης.
Οι σχετικές προσφορές, που θα πρέπει να υποβληθούν μέσα σε 15 ημέρες, θα αξιολογηθούν από την επιτροπή που θα συσταθεί με απόφαση του κ. Ε. Γιαννακόπουλου.
Η αξιολόγηση των προσφορών θα λάβει υπόψη το σύνολο των στοιχείων των προτάσεων, βασικά, όμως, στοιχεία που θα αξιολογηθούν είναι ο αναλυτικός προϋπολογισμός της προσφοράς, η μεθοδολογία εκπόνησης της μελέτης, το αναλυτικό χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης της μελέτης, με βάση τις προδιαγραφές, η προηγούμενη εμπειρία των φορέων κ.ά.
Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν για πληροφορίες στη Γραμματεία του Υποπρογράμματος ‘Τουρισμός’ (Σταδίου 4, 1ος όροφος, γραφείο 27), ενώ η κατάθεση σφραγισμένων προσφορών θα γίνεται στο Πρωτόκολλο του ΕΟΤ (Αμερικής 2, 3ος όροφος, γραφείο 302).

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

Ετικέτες
23/04/2024
22/04/2024
19/04/2024
18/04/2024
17/04/2024
16/04/2024