Τελευταία νέα
ΑρχικήΤουριστική ΠολιτικήΧάραξη νέας πορείας για τον Ελληνικό τουρισμό με βιώσιμες πολιτικές και ανάπτυξη από το Υπουργείο Τουρισμού
Τουριστική πολιτική

Χάραξη νέας πορείας για τον Ελληνικό τουρισμό με βιώσιμες πολιτικές και ανάπτυξη από το Υπουργείο Τουρισμού

Το Υπουργείο Τουρισμού αναπτύσσει βιώσιμες πολιτικές για τον τουρισμό, εστιάζοντας σε οικονομική ανάπτυξη, περιβαλλοντική φροντίδα, και διατήρηση ταυτότητας προορισμών.

Το Υπουργείο Τουρισμού εργάζεται εντατικά για τη χάραξη μίας πολιτικής που απαντά στις σύγχρονες και σύνθετες προκλήσεις μέσα από ένα πλέγμα δράσεων και πολιτικών, για μία νέα αρχή για τον ελληνικό τουρισμό, ανέφερε η υπουργός κα Όλγα Κεφαλογιάννη μιλώντας στο ετήσιο συνέδριο του Συνδέσμου Ελληνικών Τουριστικών Επιχειρήσεων (ΣΕΤΕ).

Έχουμε ξεκάθαρο όραμα και στόχο, τόνισε η κ. Κεφαλογιάννη, τη βιωσιμότητα των προορισμών και του τουριστικού προϊόντος με ύψιστη προτεραιότητα:
– την οικονομική ανάπτυξη με παράλληλη εξασφάλιση ίσων ευκαιριών για όλους,
– τη μέριμνα για το φυσικό περιβάλλον και το πολιτιστικό κεφάλαιο
– την διαφύλαξη και ανάδειξη της ταυτότητας των προορισμών.

Σε αυτή την αναπτυξιακή λογική, είπε η υπουργός, έρχεται να δώσει κατευθύνσεις το νέο Ειδικό Χωροταξικό Πλαίσιο για τον τουρισμό, το οποίο θα θέσει σταθερές και ξεκάθαρες βάσεις για την χρήση της γης στην τουριστική ανάπτυξη. Αναφέρθηκε ακόμα στη δημιουργία Οργανισμών Διαχείρισης και Προώθησης Προορισμών με τη συμμετοχή των τοπικών κοινωνιών στην διαδικασία λήψης των αποφάσεων.

Η υπουργός έκανε ειδική αναφορά στη Σύσταση Παρατηρητηρίου για τον Παράκτιο και Θαλάσσιο Τουρισμό στη Μεσόγειο σε συνεργασία με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Τουρισμού και σκοπό τη συστηματική μέτρηση και παρακολούθηση των περιβαλλοντικών, κοινωνικών και οικονομικών επιπτώσεων του παράκτιου και θαλάσσιου τουρισμού.

Η κ. Κεφαλογιάννη αναφέρθηκε στις ρυθμίσεις και παρεμβάσεις του πλαισίου για τις βραχυχρόνιες μισθώσεις ακινήτων ούτως ώστε να λειτουργούν συμπληρωματικά και όχι ανταγωνιστικά στον οικονομικό διαμοιρασμό.

Υπάρχουν σήμερα η πολιτική βούληση, οι ευκαιρίες και ένα λεπτομερές σχέδιο, είπε η υπουργός Τουρισμού, που μπορεί να οδηγήσει σε μια σταθερή και βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη, τα οφέλη της οποίας θα μοιράζονται ισόρροπα στην ελληνική κοινωνία και θα οδηγήσουν σε συλλογική πρόοδο.

Εκδότης - Διευθυντής Σύνταξης - Travel Media Applications | Ιστοσελίδα | + Άρθρα

Συνεκδότης του TravelDailyNews Media Network από το 1999 που περιλαμβάνει τρεις εκδόσεις για τη Διεθνή αγορά, τις αγορές της Ασίας και του Ειρηνικού και την αγορά της Ελλάδας και της Κύπρου.

Είναι υπεύθυνος για την στρατηγική ανάπτυξη του δικτύου, τις συνέργειες, και τη διεθνή αγορά.

17/05/2024
16/05/2024
15/05/2024
14/05/2024
13/05/2024
10/05/2024